ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Informatyk

Miejsce pracy: Ostróda

Wymiar etatu: 1 pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Administracji, Nadzoru i Kadr

Data udostępnienia: 2017-10-05

Ogłoszono dnia: 2017-10-05 przez Marzanna Nowakowska

Termin składania dokumentów: 2017-10-16 14:00:00

Nr ogłoszenia: 9/2017

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Ostródzie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
5. Wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie informatyczne.
6. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku informatyka.
b. Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość:
   1)    przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
   2)    ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
   3)    ustawy o ochronie danych osobowych,
   4)    ustawy o dostępie do informacji publicznej,
   5)    obsługi komputera, pakietu Office, systemów operacyjnych z rodziny MS Windows.
2.    Doświadczenie w administracji serwerami Windows/Linux oraz zarządzaniu usługami katalogowymi Active Directory.
3.    Umiejętność administrowania sieciami LAN, WAN, WLAN, VPN.
4.    Umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy urządzeń komputerowych (PC, laptopy, drukarki).
5.    Doświadczenie w administracji urządzeniami sieciowymi.
6.    Dobra znajomość zagadnień wirtualizacji w oparciu o Vmware ESXi.
7.    Umiejętność administracji bazami danych platformy bazodanowej MS SQL Server, PostgreSQL, Firebird.
8.    Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną.
9.    Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność.
10.  Umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Utrzymanie w ciągłej sprawności sprzętu komputerowego.
2.    Opracowywanie warunków technicznych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
3.    Administrowanie systemami teleinformatycznymi.
4.    Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem infrastruktury teletechnicznej.
5.    Prowadzenie podstawowego szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego.
6.    Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.
7.    Przestrzeganie zasad prowadzenia postępowania w zakresie zamówień publicznych.
8.    Współpraca przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie informatycznym.
9.    Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca biurowa, indywidualna, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, związana z obsługą sprzętu komputerowego. Rozkład czasu pracy: w poniedziałki od 800 – 1600, wtorek – piątek w godzinach  700-1500, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu. Pracownik wykonuje zadania określone przez przełożonego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie przekracza 6% ogółu zatrudnionych

V. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Życiorys ( cv ).
3. List motywacyjny.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe( świadectwa pracy, zaświadczenia).
6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata:
   o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)    oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-16 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218 lub przesłać listem, w terminie do 16 października 2017 r. do godziny 1400.

VII. Informacje dodatkowe:

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy    ul. Jana III Sobieskiego 5.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzanna Nowakowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzanna Nowakowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 12:42:06
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 12:46:19
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2017-10-23 12:32:24
Artykuł był wyświetlony: 1435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu