ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 81931
Kierownictwo Starostwa 7015
Starosta Ostródzki 15476
Wicestarosta 9588
Sekretarz Powiatu 7630
Skarbnik Powiatu 7274
Regulamin organizacyjny 8704
Struktura organizacyjna 11082
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 118742
Dane adresowe 23692
Wykaz telefonów 93573
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 4675
Akty prawne 44787
Uchwały Rady Powiatu 1091006
Uchwały Zarządu Powiatu 1311313
Projekty uchwał 26743
Poradnik interesanta 59779
Obsługa osób niepełnosprawnych 4698
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 103715
Wydział Komunikacji i Transportu 269594
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 82488
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 76845
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 9599
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 14582
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 24031
Wydział Finansowy 14398
Wydział Geodezji i Kartografii 47953
Wydział Rozwoju Lokalnego 352
Wydział Promocji 375
Rejestry, ewidencje i archiwa 40477
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 32341
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 30239
Budżet 39676
Sprawozdania z wykonania budżetu 16920
Wykonanie budżetu 18674
Uchwała budżetowa 17213
Procedura uchwalania budżetu 10903
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10907
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 8995
Udzielone poręczenia przez powiat 5603
Pomoc publiczna 13974
Sprawozdania budżetowe 7965
Tablica ogłoszeń 118610
Zamówienia publiczne 409267
Sondaże cenowe 345099
Plan zamówień publicznych 3379
Zawiadomienia 136377
Ogłoszenia 766614
Umowy 52579
Oferty pracy 141639
Rejestr zgłoszeń budowy 44793
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 13029
Regulamin monitoringu wizyjnego 512
Organizacja działania samorządu powiatowego 37882
Podstawy prawne 3662
Zadania Powiatu 4638
Statut Powiatu 4666
Organy Powiatu 51414
Zarząd Powiatu w Ostródzie 5326
Skład Zarządu Powiatu 13130
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 3725
Rada Powiatu w Ostródzie 9295
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 18237
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 4918
Protokoły z obrad 28963
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 37284
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 20505
Grafik posiedzeń Komisji 21352
Oświadczenia majątkowe 58310
Radni Powiatu 31669
Zarząd Powiatu 26500
Kierownictwo Starostwa 22250
Kierownicy jednostek 24007
Pracownicy Starostwa 25281
Inne 15790
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 53026
Szkoły i placówki oświatowe 101399
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 16422
Powiatowy Urząd Pracy 6366
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 26591
Zarząd Dróg Powiatowych 38440
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 5350
Powiatowa Osoba Prawna 39038
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7638
Zadania PINB 2254
Proces budowlany 2027
Akty Prawne 1749
Adresy 1734
Druki 5424
Pracownicy 2516
Komunikaty 2755
Ochrona danych osobowych 337
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1382
Porozumienia i umowy 34246
Umowa partnerska z Osterode am Harz 4344
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 4564
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 3827
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 2880
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 4738
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 2964
Zarządzenia Starosty 97000
Zamierzenia i programy 36048
Programy realizowane przez Powiat 30555
Strategia Rozwoju Powiatu 12880
Program Rozwoju Lokalnego 4206
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 3575
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 5338
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 2984
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 72597
Przydatne informacje 6810
Biuro Rzeczy Znalezionych 42663
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 56330
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 14455
Mienie Powiatu Ostródzkiego 45909
Konsultacje społeczne 34881
Petycje 31790
Petycje w 2015r. 3781
Petycje w 2016r. 4207
Petycje w 2017r. 798
Działalność lobbingowa 7829
Ochrona danych osobowych 653
Dostęp do informacji publicznej 36134
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 32439
Kwota dotacji szkół niepublicznych 6720
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 40449
Kontrole 1623
Kontrole zewnętrzne 3273
Kontrole Biura Kontroli 18646
Inne kontrole wewnętrzne 3066

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 35714
Strona główna 20
Instrukcja korzystania z BIP 35118
O Biuletynie 34493
Statystyka 32562
Mapa serwisu 32868
Rejestr zmian 1154406
Kanały RSS 29736

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 844264
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 359651
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 41172

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie