ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 83993
Kierownictwo Starostwa 7280
Starosta Ostródzki 16525
Wicestarosta 10588
Sekretarz Powiatu 8498
Skarbnik Powiatu 7998
Regulamin organizacyjny 9026
Struktura organizacyjna 12095
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 128089
Dane adresowe 25414
Wykaz telefonów 105873
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 5060
Akty prawne 45401
Uchwały Rady Powiatu 1319860
Uchwały Zarządu Powiatu 1575360
Projekty uchwał 29381
Poradnik interesanta 60747
Obsługa osób niepełnosprawnych 5171
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 114177
Wydział Komunikacji i Transportu 289920
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 90789
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 86611
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 10701
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 15565
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 27146
Wydział Finansowy 15969
Wydział Geodezji i Kartografii 54168
Wydział Rozwoju Lokalnego 551
Wydział Promocji 596
Rejestry, ewidencje i archiwa 40821
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 35784
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 33623
Budżet 40129
Sprawozdania z wykonania budżetu 19512
Wykonanie budżetu 21828
Uchwała budżetowa 19654
Procedura uchwalania budżetu 11936
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12500
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 10399
Udzielone poręczenia przez powiat 6052
Pomoc publiczna 16251
Sprawozdania budżetowe 9296
Tablica ogłoszeń 121655
Zamówienia publiczne 501479
Sondaże cenowe 394653
Plan zamówień publicznych 4732
Zawiadomienia 162441
Ogłoszenia 856023
Umowy 56395
Oferty pracy 153228
Rejestr zgłoszeń budowy 54481
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 13317
Regulamin monitoringu wizyjnego 930
Organizacja działania samorządu powiatowego 38165
Podstawy prawne 3975
Zadania Powiatu 5057
Statut Powiatu 4831
Organy Powiatu 52482
Zarząd Powiatu w Ostródzie 5688
Skład Zarządu Powiatu 14877
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 4023
Rada Powiatu w Ostródzie 9643
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 21205
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 5324
Protokoły z obrad 33976
Imienne wykazy głosowania 182
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 22910
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 43633
Grafik posiedzeń Komisji 30594
Oświadczenia majątkowe 60477
Radni Powiatu 35857
Zarząd Powiatu 29738
Kierownictwo Starostwa 25149
Kierownicy jednostek 26160
Pracownicy Starostwa 27958
Inne 17921
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 53509
Szkoły i placówki oświatowe 108425
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 17853
Powiatowy Urząd Pracy 6768
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 28607
Zarząd Dróg Powiatowych 41958
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 5759
Powiatowa Osoba Prawna 39808
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9111
Zadania PINB 2704
Proces budowlany 2369
Akty Prawne 2034
Adresy 2052
Druki 7129
Pracownicy 3101
Komunikaty 3414
Ochrona danych osobowych 622
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1700
Porozumienia i umowy 34450
Umowa partnerska z Osterode am Harz 4742
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 4977
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 4213
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 3179
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 5180
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 3324
Zarządzenia Starosty 108799
Zamierzenia i programy 36243
Programy realizowane przez Powiat 35649
Strategia Rozwoju Powiatu 13923
Program Rozwoju Lokalnego 4588
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 3865
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 5839
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 3472
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 77519
Przydatne informacje 7521
Biuro Rzeczy Znalezionych 45387
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 58267
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 17357
Mienie Powiatu Ostródzkiego 48458
Konsultacje społeczne 36371
Petycje 32055
Petycje w 2015r. 4589
Petycje w 2016r. 5197
Petycje w 2017r. 1091
Działalność lobbingowa 8764
Ochrona danych osobowych 1009
Dostęp do informacji publicznej 36994
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 32838
Kwota dotacji szkół niepublicznych 7995
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 52435
Kontrole 1856
Kontrole zewnętrzne 4298
Kontrole Biura Kontroli 26318
Inne kontrole wewnętrzne 3864

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 36414
Strona główna 21
Instrukcja korzystania z BIP 35574
O Biuletynie 35034
Statystyka 32822
Mapa serwisu 33209
Rejestr zmian 1329912
Kanały RSS 29971

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 957741
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 376949
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 42341

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie