ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 89779
Kierownictwo Starostwa 8639
Starosta Ostródzki 20860
Wicestarosta 14694
Sekretarz Powiatu 12267
Skarbnik Powiatu 11103
Regulamin organizacyjny 10524
Struktura organizacyjna 16930
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 169117
Dane adresowe 34702
Wykaz telefonów 160218
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 7540
Akty prawne 47978
Uchwały Rady Powiatu 2773188
Uchwały Zarządu Powiatu 3083278
Projekty uchwał 41655
Poradnik interesanta 65656
Obsługa osób niepełnosprawnych 7172
Wydział Budownictwa i Architektury 155619
Wydział Komunikacji i Transportu 380409
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 125961
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 125807
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 14910
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 20516
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 39594
Wydział Finansowy 22184
Wydział Geodezji i Kartografii 80417
Wydział Rozwoju Lokalnego 2413
Wydział Promocji 3342
Rejestry, ewidencje i archiwa 42652
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 49576
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 44689
Budżet 42072
Sprawozdania z wykonania budżetu 30429
Wykonanie budżetu 36385
Uchwała budżetowa 29023
Procedura uchwalania budżetu 16184
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 10
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19076
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 15351
Udzielone poręczenia przez powiat 7976
Pomoc publiczna 25679
Sprawozdania budżetowe 15021
Sprawozdania finansowe 1987
Wzór wniosku do budżetu 0
Tablica ogłoszeń 133488
Zamówienia publiczne 1013979
Sondaże cenowe 632006
Plan zamówień publicznych 10982
Zawiadomienia 279731
Ogłoszenia 1407262
Umowy 75904
Oferty pracy 264729
Rejestr zgłoszeń budowy 109758
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 14850
Regulamin monitoringu wizyjnego 3013
Ocena działania urzędu 0
Organizacja działania samorządu powiatowego 39720
Podstawy prawne 5460
Zadania Powiatu 6757
Statut Powiatu 5393
Organy Powiatu 55430
Zarząd Powiatu w Ostródzie 6646
Skład Zarządu Powiatu 21667
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 5311
Rada Powiatu w Ostródzie 10720
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 29902
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 6910
Protokoły z obrad 56251
Imienne wykazy głosowania 2233
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 33239
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 76227
Grafik posiedzeń Komisji 71902
Transmisje z obrad 1916
Interpelacje i zapytania radnych 1581
Oświadczenia majątkowe 69563
Radni Powiatu 50864
Zarząd Powiatu 42225
Kierownictwo Starostwa 37087
Kierownicy jednostek 36887
Pracownicy Starostwa 40325
Inne 26469
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 55647
Szkoły i placówki oświatowe 140705
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 24472
Powiatowy Urząd Pracy 8472
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 38554
Zarząd Dróg Powiatowych 57751
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 7746
Powiatowa Osoba Prawna 43996
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 16185
Zadania PINB 4544
Proces budowlany 3981
Akty Prawne 3323
Adresy 3374
Druki 14638
Pracownicy 5617
Komunikaty 6623
Ochrona danych osobowych 2010
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3107
Porozumienia i umowy 35615
Umowa partnerska z Osterode am Harz 6267
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 6586
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 5951
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 4299
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 6892
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 4766
Zarządzenia Starosty 356869
Zamierzenia i programy 37452
Programy realizowane przez Powiat 53735
Strategia Rozwoju Powiatu 18049
Program Rozwoju Lokalnego 6133
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 5139
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 8074
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 5343
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 99049
Przydatne informacje 10306
Biuro Rzeczy Znalezionych 57916
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 66690
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 30710
Mienie Powiatu Ostródzkiego 58069
Konsultacje społeczne 43157
Petycje 33581
Petycje w 2015r. 7976
Petycje w 2016r. 9045
Petycje w 2017r. 2335
Petycje w 2018r. 1055
Petycje w 2019r. 2121
Działalność lobbingowa 13321
Ochrona danych osobowych 4521
Dostęp do informacji publicznej 41367
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 35016
Kwota dotacji szkół niepublicznych 13868
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 67729
Kontrole 3179
Kontrole zewnętrzne 8134
Kontrole Biura Kontroli 54982
Inne kontrole wewnętrzne 6888

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 39520
Strona główna 22
Instrukcja korzystania z BIP 37985
O Biuletynie 38102
Statystyka 34209
Mapa serwisu 35020
Rejestr zmian 2177710
Kanały RSS 31368

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1504836
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 523045
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 47747

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie