ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 78139
Kierownictwo Starostwa 6503
Starosta Ostródzki 13875
Wicestarosta 7953
Sekretarz Powiatu 6193
Skarbnik Powiatu 5968
Regulamin organizacyjny 8074
Struktura organizacyjna 9313
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 101253
Dane adresowe 19917
Wykaz telefonów 71791
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 3929
Akty prawne 43652
Uchwały Rady Powiatu 743308
Uchwały Zarządu Powiatu 913474
Projekty uchwał 23323
Poradnik interesanta 57132
Obsługa osób niepełnosprawnych 3813
Wydział Budownictwa i Architektury 82495
Wydział Komunikacji i Transportu 225045
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 68373
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 61504
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 7979
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 12868
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 18821
Wydział Finansowy 11789
Wydział Geodezji i Kartografii 37091
Rejestry, ewidencje i archiwa 39692
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 25931
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 24576
Budżet 38690
Sprawozdania z wykonania budżetu 12828
Wykonanie budżetu 14849
Uchwała budżetowa 13378
Procedura uchwalania budżetu 8978
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8483
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 6806
Udzielone poręczenia przez powiat 4776
Ulgi, odroczenia, umorzenia i raty, wierzytelności 4933
Pomoc publiczna 10382
Sprawozdania budżetowe 5785
Tablica ogłoszeń 111569
Zamówienia publiczne 265542
Sondaże cenowe 266356
Plan zamówień publicznych 801
Zawiadomienia 94394
Ogłoszenia 603247
Umowy 46420
Oferty pracy 122187
Rejestr zgłoszeń budowy 30384
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12393
Organizacja działania samorządu powiatowego 37241
Podstawy prawne 3076
Zadania Powiatu 3799
Statut Powiatu 4345
Organy Powiatu 49778
Zarząd Powiatu w Ostródzie 4873
Skład Zarządu Powiatu 10982
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 3156
Rada Powiatu w Ostródzie 8842
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 15504
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 4100
Protokoły z obrad 21568
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 28965
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 17008
Grafik posiedzeń Komisji 11660
Oświadczenia majątkowe 54123
Radni Powiatu 25862
Zarząd Powiatu 21577
Kierownictwo Starostwa 17839
Kierownicy jednostek 19701
Pracownicy Starostwa 20519
Inne 12304
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 51910
Szkoły i placówki oświatowe 87433
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 13986
Powiatowy Urząd Pracy 5640
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 22647
Zarząd Dróg Powiatowych 31496
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 4561
Powiatowa Osoba Prawna 37405
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 4329
Zadania PINB 1309
Proces budowlany 1247
Akty Prawne 1110
Adresy 1094
Druki 2308
Pracownicy 1453
Komunikaty 1499
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 646
Porozumienia i umowy 33721
Umowa partnerska z Osterode am Harz 3488
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 3721
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 3138
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 2337
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 3856
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 2251
Zarządzenia Starosty 80976
Zamierzenia i programy 35506
Programy realizowane przez Powiat 23584
Strategia Rozwoju Powiatu 11018
Program Rozwoju Lokalnego 3409
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 2954
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 4381
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 2180
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 63747
Przydatne informacje 5681
Biuro Rzeczy Znalezionych 38077
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 51559
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 8886
Mienie Powiatu Ostródzkiego 41489
Konsultacje społeczne 32453
Petycje 31135
Petycje w 2015r. 2426
Petycje w 2016r. 2497
Petycje w 2017r. 107
Działalność lobbingowa 5870
Dostęp do informacji publicznej 34244
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 31309
Kwota dotacji szkół niepublicznych 3436
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 37238
Kontrole 1063
Kontrole zewnętrzne 1705
Kontrole Biura Kontroli 8933
Inne kontrole wewnętrzne 1583

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 34270
Strona główna 19
Instrukcja korzystania z BIP 33946
O Biuletynie 33420
Statystyka 31852
Mapa serwisu 32120
Rejestr zmian 860404
Kanały RSS 29121

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 662995
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 323496
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 38770

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie