ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 80314
Kierownictwo Starostwa 6780
Starosta Ostródzki 14757
Wicestarosta 8765
Sekretarz Powiatu 6972
Skarbnik Powiatu 6713
Regulamin organizacyjny 8416
Struktura organizacyjna 10356
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 110412
Dane adresowe 21909
Wykaz telefonów 83211
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 4374
Akty prawne 44282
Uchwały Rady Powiatu 913598
Uchwały Zarządu Powiatu 1116185
Projekty uchwał 24958
Poradnik interesanta 58574
Obsługa osób niepełnosprawnych 4321
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 93074
Wydział Komunikacji i Transportu 248313
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 76291
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 70334
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 8883
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 13834
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 21816
Wydział Finansowy 13325
Wydział Geodezji i Kartografii 42595
Wydział Rozwoju Lokalnego 109
Wydział Promocji 102
Rejestry, ewidencje i archiwa 40142
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 29554
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 27927
Budżet 39277
Sprawozdania z wykonania budżetu 15181
Wykonanie budżetu 17134
Uchwała budżetowa 15485
Procedura uchwalania budżetu 9965
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9907
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 8045
Udzielone poręczenia przez powiat 5277
Pomoc publiczna 12453
Sprawozdania budżetowe 6946
Tablica ogłoszeń 115612
Zamówienia publiczne 342973
Sondaże cenowe 310524
Plan zamówień publicznych 2222
Zawiadomienia 118343
Ogłoszenia 696078
Umowy 49726
Oferty pracy 132642
Rejestr zgłoszeń budowy 37139
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12800
Regulamin monitoringu wizyjnego 99
Organizacja działania samorządu powiatowego 37599
Podstawy prawne 3435
Zadania Powiatu 4272
Statut Powiatu 4498
Organy Powiatu 50759
Zarząd Powiatu w Ostródzie 5118
Skład Zarządu Powiatu 12104
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 3500
Rada Powiatu w Ostródzie 9081
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 17002
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 4505
Protokoły z obrad 25552
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 33066
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 18769
Grafik posiedzeń Komisji 15955
Oświadczenia majątkowe 56608
Radni Powiatu 29021
Zarząd Powiatu 24152
Kierownictwo Starostwa 19993
Kierownicy jednostek 21936
Pracownicy Starostwa 22905
Inne 14066
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 52522
Szkoły i placówki oświatowe 94702
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 15328
Powiatowy Urząd Pracy 6037
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 24864
Zarząd Dróg Powiatowych 35239
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 5042
Powiatowa Osoba Prawna 38385
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5777
Zadania PINB 1746
Proces budowlany 1634
Akty Prawne 1463
Adresy 1410
Druki 3376
Pracownicy 1980
Komunikaty 2183
Ochrona danych osobowych 103
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1054
Porozumienia i umowy 34023
Umowa partnerska z Osterode am Harz 3918
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 4272
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 3546
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 2658
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 4390
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 2647
Zarządzenia Starosty 89659
Zamierzenia i programy 35836
Programy realizowane przez Powiat 27191
Strategia Rozwoju Powiatu 12090
Program Rozwoju Lokalnego 3876
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 3331
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 4867
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 2604
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 68473
Przydatne informacje 6296
Biuro Rzeczy Znalezionych 40705
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 54202
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 11640
Mienie Powiatu Ostródzkiego 44194
Konsultacje społeczne 33933
Petycje 31486
Petycje w 2015r. 3146
Petycje w 2016r. 3264
Petycje w 2017r. 479
Działalność lobbingowa 7096
Ochrona danych osobowych 222
Dostęp do informacji publicznej 35440
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 32039
Kwota dotacji szkół niepublicznych 5270
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 38350
Kontrole 1394
Kontrole zewnętrzne 2604
Kontrole Biura Kontroli 13981
Inne kontrole wewnętrzne 2386

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 35121
Strona główna 20
Instrukcja korzystania z BIP 34678
O Biuletynie 34097
Statystyka 32251
Mapa serwisu 32535
Rejestr zmian 1014839
Kanały RSS 29503

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 767542
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 342387
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 40300

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie