ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 89413
Kierownictwo Starostwa 8573
Starosta Ostródzki 20659
Wicestarosta 14503
Sekretarz Powiatu 12060
Skarbnik Powiatu 10968
Regulamin organizacyjny 10440
Struktura organizacyjna 16710
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 166935
Dane adresowe 34182
Wykaz telefonów 156833
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 7362
Akty prawne 47776
Uchwały Rady Powiatu 2707554
Uchwały Zarządu Powiatu 3012898
Projekty uchwał 40878
Poradnik interesanta 65371
Obsługa osób niepełnosprawnych 7090
Wydział Budownictwa i Architektury 154023
Wydział Komunikacji i Transportu 375826
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 124493
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 124178
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 14750
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 20316
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 39087
Wydział Finansowy 21875
Wydział Geodezji i Kartografii 79153
Wydział Rozwoju Lokalnego 2310
Wydział Promocji 3237
Rejestry, ewidencje i archiwa 42512
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 48940
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 44200
Budżet 41902
Sprawozdania z wykonania budżetu 29904
Wykonanie budżetu 35792
Uchwała budżetowa 28619
Procedura uchwalania budżetu 15959
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 5
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18755
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 15191
Udzielone poręczenia przez powiat 7901
Pomoc publiczna 25317
Sprawozdania budżetowe 14749
Sprawozdania finansowe 1856
Tablica ogłoszeń 132954
Zamówienia publiczne 989155
Sondaże cenowe 616697
Plan zamówień publicznych 10656
Zawiadomienia 273740
Ogłoszenia 1379220
Umowy 74860
Oferty pracy 254394
Rejestr zgłoszeń budowy 106948
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 14777
Regulamin monitoringu wizyjnego 2922
Ocena działania urzędu 0
Organizacja działania samorządu powiatowego 39628
Podstawy prawne 5392
Zadania Powiatu 6679
Statut Powiatu 5339
Organy Powiatu 55192
Zarząd Powiatu w Ostródzie 6613
Skład Zarządu Powiatu 21375
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 5256
Rada Powiatu w Ostródzie 10660
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 29497
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 6856
Protokoły z obrad 55205
Imienne wykazy głosowania 2105
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 32728
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 74415
Grafik posiedzeń Komisji 69893
Transmisje z obrad 1750
Interpelacje i zapytania radnych 1454
Oświadczenia majątkowe 69077
Radni Powiatu 50046
Zarząd Powiatu 41482
Kierownictwo Starostwa 36397
Kierownicy jednostek 36308
Pracownicy Starostwa 39699
Inne 26014
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 55526
Szkoły i placówki oświatowe 138828
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 24066
Powiatowy Urząd Pracy 8395
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 38028
Zarząd Dróg Powiatowych 56855
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 7650
Powiatowa Osoba Prawna 43742
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 15788
Zadania PINB 4466
Proces budowlany 3926
Akty Prawne 3283
Adresy 3323
Druki 14096
Pracownicy 5504
Komunikaty 6445
Ochrona danych osobowych 1954
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3062
Porozumienia i umowy 35539
Umowa partnerska z Osterode am Harz 6204
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 6513
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 5870
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 4261
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 6811
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 4710
Zarządzenia Starosty 318656
Zamierzenia i programy 37364
Programy realizowane przez Powiat 52740
Strategia Rozwoju Powiatu 17847
Program Rozwoju Lokalnego 6058
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 5088
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 7973
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 5264
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 97990
Przydatne informacje 10194
Biuro Rzeczy Znalezionych 57235
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 66282
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 29975
Mienie Powiatu Ostródzkiego 57591
Konsultacje społeczne 42772
Petycje 33482
Petycje w 2015r. 7774
Petycje w 2016r. 8839
Petycje w 2017r. 2287
Petycje w 2018r. 1012
Petycje w 2019r. 1949
Działalność lobbingowa 13068
Ochrona danych osobowych 4246
Dostęp do informacji publicznej 41093
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 34880
Kwota dotacji szkół niepublicznych 13551
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 66866
Kontrole 3098
Kontrole zewnętrzne 7940
Kontrole Biura Kontroli 53606
Inne kontrole wewnętrzne 6759

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 39354
Strona główna 22
Instrukcja korzystania z BIP 37861
O Biuletynie 37925
Statystyka 34142
Mapa serwisu 34926
Rejestr zmian 2120670
Kanały RSS 31296

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1484289
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 511604
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 47455
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu