Statystyka - Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 81240
Kierownictwo Starostwa 6889
Starosta Ostródzki 15131
Wicestarosta 9235
Sekretarz Powiatu 7296
Skarbnik Powiatu 6992
Regulamin organizacyjny 8580
Struktura organizacyjna 10763
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 114688
Dane adresowe 22996
Wykaz telefonów 88846
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 4516
Akty prawne 44553
Uchwały Rady Powiatu 1017734
Uchwały Zarządu Powiatu 1230649
Projekty uchwał 25913
Poradnik interesanta 59287
Obsługa osób niepełnosprawnych 4533
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 99072
Wydział Komunikacji i Transportu 260736
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 79709
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 74079
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 9266
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 14286
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 23052
Wydział Finansowy 13959
Wydział Geodezji i Kartografii 45439
Wydział Rozwoju Lokalnego 217
Wydział Promocji 231
Rejestry, ewidencje i archiwa 40323
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 31115
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 29186
Budżet 39497
Sprawozdania z wykonania budżetu 16200
Wykonanie budżetu 18143
Uchwała budżetowa 16458
Procedura uchwalania budżetu 10482
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10470
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 8591
Udzielone poręczenia przez powiat 5452
Pomoc publiczna 13377
Sprawozdania budżetowe 7492
Tablica ogłoszeń 117374
Zamówienia publiczne 382805
Sondaże cenowe 330966
Plan zamówień publicznych 2905
Zawiadomienia 128707
Ogłoszenia 740349
Umowy 51335
Oferty pracy 137438
Rejestr zgłoszeń budowy 41328
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12933
Regulamin monitoringu wizyjnego 323
Organizacja działania samorządu powiatowego 37760
Podstawy prawne 3548
Zadania Powiatu 4463
Statut Powiatu 4593
Organy Powiatu 51116
Zarząd Powiatu w Ostródzie 5210
Skład Zarządu Powiatu 12676
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 3615
Rada Powiatu w Ostródzie 9171
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 17621
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 4773
Protokoły z obrad 27402
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 35445
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 19707
Grafik posiedzeń Komisji 18712
Oświadczenia majątkowe 57562
Radni Powiatu 30418
Zarząd Powiatu 25467
Kierownictwo Starostwa 21224
Kierownicy jednostek 23139
Pracownicy Starostwa 24210
Inne 15022
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 52814
Szkoły i placówki oświatowe 98200
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 15946
Powiatowy Urząd Pracy 6219
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 25713
Zarząd Dróg Powiatowych 36908
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 5205
Powiatowa Osoba Prawna 38741
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6792
Zadania PINB 1957
Proces budowlany 1857
Akty Prawne 1621
Adresy 1558
Druki 4519
Pracownicy 2294
Komunikaty 2501
Ochrona danych osobowych 216
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1247
Porozumienia i umowy 34133
Umowa partnerska z Osterode am Harz 4094
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 4448
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 3714
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 2773
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 4571
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 2794
Zarządzenia Starosty 93405
Zamierzenia i programy 35938
Programy realizowane przez Powiat 29114
Strategia Rozwoju Powiatu 12544
Program Rozwoju Lokalnego 4057
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 3471
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 5145
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 2804
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 70885
Przydatne informacje 6556
Biuro Rzeczy Znalezionych 41789
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 55349
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 13257
Mienie Powiatu Ostródzkiego 45125
Konsultacje społeczne 34400
Petycje 31647
Petycje w 2015r. 3510
Petycje w 2016r. 3663
Petycje w 2017r. 634
Działalność lobbingowa 7468
Ochrona danych osobowych 465
Dostęp do informacji publicznej 35801
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 32236
Kwota dotacji szkół niepublicznych 6026
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 38873
Kontrole 1519
Kontrole zewnętrzne 2940
Kontrole Biura Kontroli 16366
Inne kontrole wewnętrzne 2745

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 35433
Strona główna 20
Instrukcja korzystania z BIP 34927
O Biuletynie 34297
Statystyka 32407
Mapa serwisu 32710
Rejestr zmian 1098977
Kanały RSS 29619

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 813689
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 352497
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 40745
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu