ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 77342
Kierownictwo Starostwa 6393
Starosta Ostródzki 13623
Wicestarosta 7700
Sekretarz Powiatu 5957
Skarbnik Powiatu 5727
Regulamin organizacyjny 7978
Struktura organizacyjna 8997
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 98819
Dane adresowe 19213
Wykaz telefonów 69292
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 3745
Akty prawne 43378
Uchwały Rady Powiatu 707735
Uchwały Zarządu Powiatu 865555
Projekty uchwał 22902
Poradnik interesanta 56737
Obsługa osób niepełnosprawnych 3644
Wydział Budownictwa i Architektury 80252
Wydział Komunikacji i Transportu 218583
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 66464
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 59582
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 7768
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 12636
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 18176
Wydział Finansowy 11436
Wydział Geodezji i Kartografii 35793
Rejestry, ewidencje i archiwa 39497
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 25043
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 23835
Budżet 38483
Sprawozdania z wykonania budżetu 12392
Wykonanie budżetu 14301
Uchwała budżetowa 12952
Procedura uchwalania budżetu 8780
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8119
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 6556
Udzielone poręczenia przez powiat 4614
Ulgi, odroczenia, umorzenia i raty, wierzytelności 4774
Pomoc publiczna 9997
Sprawozdania budżetowe 5524
Tablica ogłoszeń 110250
Zamówienia publiczne 253476
Sondaże cenowe 257192
Plan zamówień publicznych 349
Zawiadomienia 90247
Ogłoszenia 583182
Umowy 45691
Oferty pracy 120094
Rejestr zgłoszeń budowy 29099
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12259
Organizacja działania samorządu powiatowego 37093
Podstawy prawne 2939
Zadania Powiatu 3648
Statut Powiatu 4303
Organy Powiatu 49414
Zarząd Powiatu w Ostródzie 4787
Skład Zarządu Powiatu 10703
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 3035
Rada Powiatu w Ostródzie 8759
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 15157
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 3955
Protokoły z obrad 20857
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 28172
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 16625
Grafik posiedzeń Komisji 11027
Oświadczenia majątkowe 53364
Radni Powiatu 25287
Zarząd Powiatu 21018
Kierownictwo Starostwa 17333
Kierownicy jednostek 19157
Pracownicy Starostwa 19980
Inne 11923
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 51674
Szkoły i placówki oświatowe 85670
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 13599
Powiatowy Urząd Pracy 5504
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21992
Zarząd Dróg Powiatowych 30527
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 4396
Powiatowa Osoba Prawna 36966
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3936
Zadania PINB 1161
Proces budowlany 1095
Akty Prawne 963
Adresy 973
Druki 2110
Pracownicy 1285
Komunikaty 1293
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 491
Porozumienia i umowy 33556
Umowa partnerska z Osterode am Harz 3339
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 3531
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 2993
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 2207
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 3670
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 2123
Zarządzenia Starosty 78859
Zamierzenia i programy 35354
Programy realizowane przez Powiat 22814
Strategia Rozwoju Powiatu 10683
Program Rozwoju Lokalnego 3217
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 2816
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 4241
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 2047
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 62501
Przydatne informacje 5466
Biuro Rzeczy Znalezionych 37210
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 50448
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 8047
Mienie Powiatu Ostródzkiego 40687
Konsultacje społeczne 31958
Petycje 30980
Petycje w 2015r. 2243
Petycje w 2016r. 2312
Działalność lobbingowa 5414
Dostęp do informacji publicznej 33745
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 31003
Kwota dotacji szkół niepublicznych 2802
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 36842
Kontrole 901
Kontrole zewnętrzne 1496
Kontrole Biura Kontroli 7874
Inne kontrole wewnętrzne 1366

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 33910
Strona główna 19
Instrukcja korzystania z BIP 33643
O Biuletynie 33095
Statystyka 31678
Mapa serwisu 31938
Rejestr zmian 828126
Kanały RSS 28949

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 642908
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 319292
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 38166
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu