ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 83004
Kierownictwo Starostwa 7145
Starosta Ostródzki 16017
Wicestarosta 10103
Sekretarz Powiatu 8102
Skarbnik Powiatu 7672
Regulamin organizacyjny 8869
Struktura organizacyjna 11664
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 124315
Dane adresowe 24696
Wykaz telefonów 100822
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 4893
Akty prawne 45099
Uchwały Rady Powiatu 1221244
Uchwały Zarządu Powiatu 1463832
Projekty uchwał 28308
Poradnik interesanta 60383
Obsługa osób niepełnosprawnych 4976
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 109907
Wydział Komunikacji i Transportu 282009
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 87332
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 82580
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 10232
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 15111
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 25809
Wydział Finansowy 15312
Wydział Geodezji i Kartografii 51514
Wydział Rozwoju Lokalnego 469
Wydział Promocji 498
Rejestry, ewidencje i archiwa 40661
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 34241
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 32149
Budżet 39926
Sprawozdania z wykonania budżetu 18333
Wykonanie budżetu 20357
Uchwała budżetowa 18535
Procedura uchwalania budżetu 11496
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11787
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 9800
Udzielone poręczenia przez powiat 5872
Pomoc publiczna 15208
Sprawozdania budżetowe 8722
Tablica ogłoszeń 120361
Zamówienia publiczne 460532
Sondaże cenowe 372161
Plan zamówień publicznych 4202
Zawiadomienia 149569
Ogłoszenia 815923
Umowy 54586
Oferty pracy 148215
Rejestr zgłoszeń budowy 50245
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 13203
Regulamin monitoringu wizyjnego 785
Organizacja działania samorządu powiatowego 38028
Podstawy prawne 3836
Zadania Powiatu 4894
Statut Powiatu 4752
Organy Powiatu 51943
Zarząd Powiatu w Ostródzie 5472
Skład Zarządu Powiatu 14077
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 3880
Rada Powiatu w Ostródzie 9438
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 20175
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 5148
Protokoły z obrad 31678
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 40665
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 21760
Grafik posiedzeń Komisji 26375
Oświadczenia majątkowe 59500
Radni Powiatu 34046
Zarząd Powiatu 28236
Kierownictwo Starostwa 23792
Kierownicy jednostek 25091
Pracownicy Starostwa 26724
Inne 16913
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 53310
Szkoły i placówki oświatowe 105474
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 17243
Powiatowy Urząd Pracy 6606
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 27723
Zarząd Dróg Powiatowych 40429
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 5586
Powiatowa Osoba Prawna 39490
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8477
Zadania PINB 2492
Proces budowlany 2208
Akty Prawne 1904
Adresy 1913
Druki 6487
Pracownicy 2835
Komunikaty 3141
Ochrona danych osobowych 519
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1550
Porozumienia i umowy 34341
Umowa partnerska z Osterode am Harz 4601
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 4808
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 4032
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 3072
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 5014
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 3177
Zarządzenia Starosty 103264
Zamierzenia i programy 36151
Programy realizowane przez Powiat 33401
Strategia Rozwoju Powiatu 13459
Program Rozwoju Lokalnego 4432
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 3732
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 5603
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 3275
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 75416
Przydatne informacje 7214
Biuro Rzeczy Znalezionych 44169
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 57491
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 16231
Mienie Powiatu Ostródzkiego 47390
Konsultacje społeczne 35694
Petycje 31947
Petycje w 2015r. 4268
Petycje w 2016r. 4827
Petycje w 2017r. 955
Działalność lobbingowa 8378
Ochrona danych osobowych 886
Dostęp do informacji publicznej 36634
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 32658
Kwota dotacji szkół niepublicznych 7476
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 50887
Kontrole 1740
Kontrole zewnętrzne 3831
Kontrole Biura Kontroli 23120
Inne kontrole wewnętrzne 3547

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 36122
Strona główna 21
Instrukcja korzystania z BIP 35377
O Biuletynie 34823
Statystyka 32709
Mapa serwisu 33055
Rejestr zmian 1256193
Kanały RSS 29861

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 908173
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 369529
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 41838
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu