ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 79720
Kierownictwo Starostwa 6717
Starosta Ostródzki 14481
Wicestarosta 8490
Sekretarz Powiatu 6715
Skarbnik Powiatu 6503
Regulamin organizacyjny 8321
Struktura organizacyjna 10044
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 107354
Dane adresowe 21219
Wykaz telefonów 79514
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 4257
Akty prawne 44132
Uchwały Rady Powiatu 848805
Uchwały Zarządu Powiatu 1040897
Projekty uchwał 24363
Poradnik interesanta 58134
Obsługa osób niepełnosprawnych 4169
Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji 89682
Wydział Komunikacji i Transportu 241431
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 73838
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 67421
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 8569
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 13544
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 20854
Wydział Finansowy 12822
Wydział Geodezji i Kartografii 40865
Wydział Rozwoju Lokalnego 3
Wydział Promocji 5
Rejestry, ewidencje i archiwa 40035
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 28519
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 26946
Budżet 39129
Sprawozdania z wykonania budżetu 14419
Wykonanie budżetu 16561
Uchwała budżetowa 14861
Procedura uchwalania budżetu 9596
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9439
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 7626
Udzielone poręczenia przez powiat 5127
Pomoc publiczna 11771
Sprawozdania budżetowe 6562
Tablica ogłoszeń 114629
Zamówienia publiczne 312127
Sondaże cenowe 294928
Plan zamówień publicznych 1804
Zawiadomienia 109544
Ogłoszenia 666993
Umowy 48522
Oferty pracy 128550
Rejestr zgłoszeń budowy 34701
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12686
Organizacja działania samorządu powiatowego 37502
Podstawy prawne 3333
Zadania Powiatu 4154
Statut Powiatu 4454
Organy Powiatu 50518
Zarząd Powiatu w Ostródzie 5057
Skład Zarządu Powiatu 11685
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 3403
Rada Powiatu w Ostródzie 9013
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 16556
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 4378
Protokoły z obrad 24032
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 31396
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 18143
Grafik posiedzeń Komisji 13982
Oświadczenia majątkowe 55910
Radni Powiatu 27988
Zarząd Powiatu 23276
Kierownictwo Starostwa 19260
Kierownicy jednostek 21230
Pracownicy Starostwa 22123
Inne 13488
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 52344
Szkoły i placówki oświatowe 92488
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 14904
Powiatowy Urząd Pracy 5919
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 24188
Zarząd Dróg Powiatowych 34084
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 4917
Powiatowa Osoba Prawna 38140
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5075
Zadania PINB 1607
Proces budowlany 1515
Akty Prawne 1362
Adresy 1308
Druki 2738
Pracownicy 1775
Komunikaty 1952
Ochrona danych osobowych 18
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 914
Porozumienia i umowy 33952
Umowa partnerska z Osterode am Harz 3800
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 4158
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 3423
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 2558
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 4245
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 2537
Zarządzenia Starosty 86615
Zamierzenia i programy 35748
Programy realizowane przez Powiat 25825
Strategia Rozwoju Powiatu 11740
Program Rozwoju Lokalnego 3763
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 3237
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 4712
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 2472
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 66924
Przydatne informacje 6107
Biuro Rzeczy Znalezionych 39909
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 53605
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 10802
Mienie Powiatu Ostródzkiego 43352
Konsultacje społeczne 33471
Petycje 31384
Petycje w 2015r. 2886
Petycje w 2016r. 3002
Petycje w 2017r. 366
Działalność lobbingowa 6746
Ochrona danych osobowych 25
Dostęp do informacji publicznej 35118
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 31857
Kwota dotacji szkół niepublicznych 4779
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 37989
Kontrole 1296
Kontrole zewnętrzne 2316
Kontrole Biura Kontroli 12210
Inne kontrole wewnętrzne 2121

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 34848
Strona główna 19
Instrukcja korzystania z BIP 34474
O Biuletynie 33916
Statystyka 32146
Mapa serwisu 32429
Rejestr zmian 955649
Kanały RSS 29433

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 730407
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 335278
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 39927
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu