ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 87678
Kierownictwo Starostwa 8121
Starosta Ostródzki 19282
Wicestarosta 13186
Sekretarz Powiatu 10877
Skarbnik Powiatu 9979
Regulamin organizacyjny 9984
Struktura organizacyjna 15172
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 153932
Dane adresowe 31027
Wykaz telefonów 137488
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 6177
Akty prawne 47026
Uchwały Rady Powiatu 2194262
Uchwały Zarządu Powiatu 2507698
Projekty uchwał 36468
Poradnik interesanta 63708
Obsługa osób niepełnosprawnych 6418
Wydział Budownictwa i Architektury 140481
Wydział Komunikacji i Transportu 344965
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 112897
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 111994
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 13502
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 18690
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 34885
Wydział Finansowy 19990
Wydział Geodezji i Kartografii 70293
Wydział Rozwoju Lokalnego 1652
Wydział Promocji 1833
Rejestry, ewidencje i archiwa 41966
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 44710
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 41102
Budżet 41363
Sprawozdania z wykonania budżetu 26508
Wykonanie budżetu 31001
Uchwała budżetowa 25754
Procedura uchwalania budżetu 14601
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 3
Wieloletnia Prognoza Finansowa 16747
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 13670
Udzielone poręczenia przez powiat 7277
Pomoc publiczna 22275
Sprawozdania budżetowe 12788
Sprawozdania finansowe 839
Tablica ogłoszeń 129300
Zamówienia publiczne 841394
Sondaże cenowe 541583
Plan zamówień publicznych 8495
Zawiadomienia 238741
Ogłoszenia 1194206
Umowy 68595
Oferty pracy 199216
Rejestr zgłoszeń budowy 87327
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 14238
Regulamin monitoringu wizyjnego 2198
Ocena działania urzędu 0
Organizacja działania samorządu powiatowego 39102
Podstawy prawne 4933
Zadania Powiatu 6134
Statut Powiatu 5169
Organy Powiatu 54370
Zarząd Powiatu w Ostródzie 6300
Skład Zarządu Powiatu 19267
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 4853
Rada Powiatu w Ostródzie 10354
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 26736
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 6368
Protokoły z obrad 47588
Imienne wykazy głosowania 1362
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 29328
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 64112
Grafik posiedzeń Komisji 55725
Transmisje z obrad 990
Interpelacje i zapytania radnych 847
Oświadczenia majątkowe 66488
Radni Powiatu 45464
Zarząd Powiatu 37683
Kierownictwo Starostwa 32547
Kierownicy jednostek 32775
Pracownicy Starostwa 35695
Inne 23432
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 54893
Szkoły i placówki oświatowe 128356
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 21872
Powiatowy Urząd Pracy 7862
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 34625
Zarząd Dróg Powiatowych 52053
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 6968
Powiatowa Osoba Prawna 42305
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 13518
Zadania PINB 3906
Proces budowlany 3418
Akty Prawne 2894
Adresy 2908
Druki 11545
Pracownicy 4726
Komunikaty 5130
Ochrona danych osobowych 1483
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2611
Porozumienia i umowy 35170
Umowa partnerska z Osterode am Harz 5733
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 6007
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 5340
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 3907
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 6270
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 4314
Zarządzenia Starosty 142788
Zamierzenia i programy 37016
Programy realizowane przez Powiat 47850
Strategia Rozwoju Powiatu 16708
Program Rozwoju Lokalnego 5597
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 4716
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 7316
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 4678
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 91365
Przydatne informacje 9352
Biuro Rzeczy Znalezionych 53437
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 63586
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 25983
Mienie Powiatu Ostródzkiego 54833
Konsultacje społeczne 40711
Petycje 32980
Petycje w 2015r. 6694
Petycje w 2016r. 7636
Petycje w 2017r. 1922
Petycje w 2018r. 645
Petycje w 2019r. 842
Działalność lobbingowa 11652
Ochrona danych osobowych 2972
Dostęp do informacji publicznej 39606
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 34172
Kwota dotacji szkół niepublicznych 11723
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 61752
Kontrole 2660
Kontrole zewnętrzne 6772
Kontrole Biura Kontroli 44097
Inne kontrole wewnętrzne 5872

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 38361
Strona główna 22
Instrukcja korzystania z BIP 37073
O Biuletynie 36865
Statystyka 33752
Mapa serwisu 34356
Rejestr zmian 1832713
Kanały RSS 30835

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1329848
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 446844
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 45647
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu