ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 84617
Kierownictwo Starostwa 7394
Starosta Ostródzki 16840
Wicestarosta 10925
Sekretarz Powiatu 8763
Skarbnik Powiatu 8222
Regulamin organizacyjny 9155
Struktura organizacyjna 12424
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 131113
Dane adresowe 25982
Wykaz telefonów 109422
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 5188
Akty prawne 45634
Uchwały Rady Powiatu 1430640
Uchwały Zarządu Powiatu 1693490
Projekty uchwał 30113
Poradnik interesanta 61028
Obsługa osób niepełnosprawnych 5328
Wydział Budownictwa i Architektury 117290
Wydział Komunikacji i Transportu 296269
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 93495
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 89632
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 11064
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 15935
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 28082
Wydział Finansowy 16449
Wydział Geodezji i Kartografii 56056
Wydział Rozwoju Lokalnego 646
Wydział Promocji 690
Rejestry, ewidencje i archiwa 40949
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 36847
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 34683
Budżet 40317
Sprawozdania z wykonania budżetu 20375
Wykonanie budżetu 23056
Uchwała budżetowa 20488
Procedura uchwalania budżetu 12294
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13026
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 10825
Udzielone poręczenia przez powiat 6235
Pomoc publiczna 17057
Sprawozdania budżetowe 9774
Tablica ogłoszeń 122598
Zamówienia publiczne 549247
Sondaże cenowe 415297
Plan zamówień publicznych 5153
Zawiadomienia 173212
Ogłoszenia 898579
Umowy 57803
Oferty pracy 157632
Rejestr zgłoszeń budowy 58336
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 13426
Regulamin monitoringu wizyjnego 1088
Organizacja działania samorządu powiatowego 38294
Podstawy prawne 4092
Zadania Powiatu 5182
Statut Powiatu 4864
Organy Powiatu 52762
Zarząd Powiatu w Ostródzie 5774
Skład Zarządu Powiatu 15479
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 4144
Rada Powiatu w Ostródzie 9756
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 21940
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 5471
Protokoły z obrad 35608
Imienne wykazy głosowania 313
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 23681
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 46300
Grafik posiedzeń Komisji 34020
Transmisje z obrad 25
Oświadczenia majątkowe 61228
Radni Powiatu 37152
Zarząd Powiatu 30810
Kierownictwo Starostwa 26086
Kierownicy jednostek 26919
Pracownicy Starostwa 28873
Inne 18627
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 53679
Szkoły i placówki oświatowe 110898
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 18291
Powiatowy Urząd Pracy 6905
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29302
Zarząd Dróg Powiatowych 43152
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 5895
Powiatowa Osoba Prawna 40076
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9523
Zadania PINB 2839
Proces budowlany 2485
Akty Prawne 2140
Adresy 2172
Druki 7599
Pracownicy 3301
Komunikaty 3627
Ochrona danych osobowych 721
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1829
Porozumienia i umowy 34537
Umowa partnerska z Osterode am Harz 4860
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 5109
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 4342
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 3273
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 5305
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 3445
Zarządzenia Starosty 113142
Zamierzenia i programy 36319
Programy realizowane przez Powiat 37336
Strategia Rozwoju Powiatu 14311
Program Rozwoju Lokalnego 4719
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 3979
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 6031
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 3644
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 79104
Przydatne informacje 7769
Biuro Rzeczy Znalezionych 46329
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 59104
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 18337
Mienie Powiatu Ostródzkiego 49286
Konsultacje społeczne 36915
Petycje 32142
Petycje w 2015r. 4821
Petycje w 2016r. 5510
Petycje w 2017r. 1203
Działalność lobbingowa 9064
Ochrona danych osobowych 1153
Dostęp do informacji publicznej 37255
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 33005
Kwota dotacji szkół niepublicznych 8453
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 53614
Kontrole 1941
Kontrole zewnętrzne 4656
Kontrole Biura Kontroli 28817
Inne kontrole wewnętrzne 4128

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 36642
Strona główna 21
Instrukcja korzystania z BIP 35738
O Biuletynie 35224
Statystyka 32917
Mapa serwisu 33345
Rejestr zmian 1378930
Kanały RSS 30065

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1009512
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 383144
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 42716
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu