ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 88523
Kierownictwo Starostwa 8404
Starosta Ostródzki 20005
Wicestarosta 13873
Sekretarz Powiatu 11477
Skarbnik Powiatu 10469
Regulamin organizacyjny 10200
Struktura organizacyjna 15974
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 160244
Dane adresowe 32634
Wykaz telefonów 147334
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 6484
Akty prawne 47404
Uchwały Rady Powiatu 2433256
Uchwały Zarządu Powiatu 2749862
Projekty uchwał 38526
Poradnik interesanta 64553
Obsługa osób niepełnosprawnych 6772
Wydział Budownictwa i Architektury 147756
Wydział Komunikacji i Transportu 360740
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 118504
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 118368
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 14153
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 19546
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 37154
Wydział Finansowy 20993
Wydział Geodezji i Kartografii 74981
Wydział Rozwoju Lokalnego 1986
Wydział Promocji 2253
Rejestry, ewidencje i archiwa 42260
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 47009
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 42681
Budżet 41659
Sprawozdania z wykonania budżetu 28260
Wykonanie budżetu 33439
Uchwała budżetowa 27224
Procedura uchwalania budżetu 15266
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 5
Wieloletnia Prognoza Finansowa 17821
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 14438
Udzielone poręczenia przez powiat 7610
Pomoc publiczna 23786
Sprawozdania budżetowe 13831
Sprawozdania finansowe 1357
Tablica ogłoszeń 131135
Zamówienia publiczne 914629
Sondaże cenowe 580464
Plan zamówień publicznych 9622
Zawiadomienia 257562
Ogłoszenia 1287060
Umowy 71880
Oferty pracy 220613
Rejestr zgłoszeń budowy 96840
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 14522
Regulamin monitoringu wizyjnego 2574
Ocena działania urzędu 0
Organizacja działania samorządu powiatowego 39343
Podstawy prawne 5175
Zadania Powiatu 6433
Statut Powiatu 5250
Organy Powiatu 54790
Zarząd Powiatu w Ostródzie 6481
Skład Zarządu Powiatu 20401
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 5065
Rada Powiatu w Ostródzie 10516
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 28209
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 6623
Protokoły z obrad 51614
Imienne wykazy głosowania 1710
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 31089
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 69154
Grafik posiedzeń Komisji 62818
Transmisje z obrad 1297
Interpelacje i zapytania radnych 1150
Oświadczenia majątkowe 67788
Radni Powiatu 47768
Zarząd Powiatu 39603
Kierownictwo Starostwa 34519
Kierownicy jednostek 34654
Pracownicy Starostwa 37735
Inne 24822
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 55243
Szkoły i placówki oświatowe 133575
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 23018
Powiatowy Urząd Pracy 8150
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 36140
Zarząd Dróg Powiatowych 54496
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 7328
Powiatowa Osoba Prawna 43018
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 14746
Zadania PINB 4215
Proces budowlany 3690
Akty Prawne 3094
Adresy 3121
Druki 12814
Pracownicy 5154
Komunikaty 5751
Ochrona danych osobowych 1742
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2851
Porozumienia i umowy 35360
Umowa partnerska z Osterode am Harz 5979
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 6280
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 5626
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 4094
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 6556
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 4522
Zarządzenia Starosty 205976
Zamierzenia i programy 37221
Programy realizowane przez Powiat 50354
Strategia Rozwoju Powiatu 17314
Program Rozwoju Lokalnego 5861
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 4910
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 7664
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 4971
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 94971
Przydatne informacje 9769
Biuro Rzeczy Znalezionych 55383
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 64925
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 28041
Mienie Powiatu Ostródzkiego 56254
Konsultacje społeczne 41735
Petycje 33270
Petycje w 2015r. 7238
Petycje w 2016r. 8243
Petycje w 2017r. 2127
Petycje w 2018r. 855
Petycje w 2019r. 1371
Działalność lobbingowa 12333
Ochrona danych osobowych 3571
Dostęp do informacji publicznej 40358
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 34527
Kwota dotacji szkół niepublicznych 12652
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 64381
Kontrole 2903
Kontrole zewnętrzne 7350
Kontrole Biura Kontroli 48654
Inne kontrole wewnętrzne 6332

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 38856
Strona główna 22
Instrukcja korzystania z BIP 37467
O Biuletynie 37347
Statystyka 33986
Mapa serwisu 34650
Rejestr zmian 1968340
Kanały RSS 31081

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1401781
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 473999
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 46582
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu