ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 85641
Kierownictwo Starostwa 7615
Starosta Ostródzki 17568
Wicestarosta 11599
Sekretarz Powiatu 9444
Skarbnik Powiatu 8750
Regulamin organizacyjny 9452
Struktura organizacyjna 13299
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 138565
Dane adresowe 27493
Wykaz telefonów 118906
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 5520
Akty prawne 46077
Uchwały Rady Powiatu 1710393
Uchwały Zarządu Powiatu 1994054
Projekty uchwał 32084
Poradnik interesanta 61995
Obsługa osób niepełnosprawnych 5678
Wydział Budownictwa i Architektury 125705
Wydział Komunikacji i Transportu 313327
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 100400
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 97872
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 11924
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 16901
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 30409
Wydział Finansowy 17674
Wydział Geodezji i Kartografii 61132
Wydział Rozwoju Lokalnego 904
Wydział Promocji 974
Rejestry, ewidencje i archiwa 41297
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 39609
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 37046
Budżet 40688
Sprawozdania z wykonania budżetu 22583
Wykonanie budżetu 25967
Uchwała budżetowa 22510
Procedura uchwalania budżetu 13016
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 14439
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 11818
Udzielone poręczenia przez powiat 6562
Pomoc publiczna 19055
Sprawozdania budżetowe 10780
Tablica ogłoszeń 124995
Zamówienia publiczne 669546
Sondaże cenowe 463074
Plan zamówień publicznych 6321
Zawiadomienia 199074
Ogłoszenia 1004490
Umowy 61429
Oferty pracy 170317
Rejestr zgłoszeń budowy 67451
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 13654
Regulamin monitoringu wizyjnego 1417
Organizacja działania samorządu powiatowego 38545
Podstawy prawne 4347
Zadania Powiatu 5491
Statut Powiatu 4975
Organy Powiatu 53318
Zarząd Powiatu w Ostródzie 5965
Skład Zarządu Powiatu 16888
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 4373
Rada Powiatu w Ostródzie 9942
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 23746
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 5771
Protokoły z obrad 39710
Imienne wykazy głosowania 599
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 25694
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 52675
Grafik posiedzeń Komisji 41222
Transmisje z obrad 270
Interpelacje i zapytania radnych 173
Oświadczenia majątkowe 62919
Radni Powiatu 40277
Zarząd Powiatu 33357
Kierownictwo Starostwa 28215
Kierownicy jednostek 28852
Pracownicy Starostwa 31146
Inne 20445
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 54107
Szkoły i placówki oświatowe 116480
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 19414
Powiatowy Urząd Pracy 7218
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 31031
Zarząd Dróg Powiatowych 46186
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 6207
Powiatowa Osoba Prawna 40669
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 10801
Zadania PINB 3197
Proces budowlany 2826
Akty Prawne 2415
Adresy 2448
Druki 8957
Pracownicy 3844
Komunikaty 4138
Ochrona danych osobowych 981
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2089
Porozumienia i umowy 34742
Umowa partnerska z Osterode am Harz 5140
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 5383
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 4665
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 3479
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 5625
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 3728
Zarządzenia Starosty 123135
Zamierzenia i programy 36534
Programy realizowane przez Powiat 41543
Strategia Rozwoju Powiatu 15144
Program Rozwoju Lokalnego 5014
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 4230
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 6509
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 3969
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 82590
Przydatne informacje 8293
Biuro Rzeczy Znalezionych 48329
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 60856
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 20641
Mienie Powiatu Ostródzkiego 51204
Konsultacje społeczne 38176
Petycje 32434
Petycje w 2015r. 5439
Petycje w 2016r. 6202
Petycje w 2017r. 1463
Petycje w 2018r. 222
Petycje w 2019r. 84
Działalność lobbingowa 9888
Ochrona danych osobowych 1523
Dostęp do informacji publicznej 37921
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 33342
Kwota dotacji szkół niepublicznych 9526
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 56102
Kontrole 2153
Kontrole zewnętrzne 5451
Kontrole Biura Kontroli 34576
Inne kontrole wewnętrzne 4764

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 37149
Strona główna 21
Instrukcja korzystania z BIP 36138
O Biuletynie 35729
Statystyka 33196
Mapa serwisu 33704
Rejestr zmian 1545382
Kanały RSS 30300

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1140251
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 399422
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 43554
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu