ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 90250
Kierownictwo Starostwa 8762
Starosta Ostródzki 21124
Wicestarosta 14969
Sekretarz Powiatu 12492
Skarbnik Powiatu 11334
Regulamin organizacyjny 10643
Struktura organizacyjna 17266
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 171902
Dane adresowe 35508
Wykaz telefonów 164388
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 7697
Akty prawne 48315
Uchwały Rady Powiatu 2857680
Uchwały Zarządu Powiatu 3167811
Projekty uchwał 42938
Poradnik interesanta 66169
Obsługa osób niepełnosprawnych 7330
Wydział Budownictwa i Architektury 158054
Wydział Komunikacji i Transportu 388194
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 128125
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 128167
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 15216
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 20790
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 40541
Wydział Finansowy 22704
Wydział Geodezji i Kartografii 82021
Wydział Rozwoju Lokalnego 2527
Wydział Promocji 3481
Rejestry, ewidencje i archiwa 42822
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 50460
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 45543
Budżet 42302
Sprawozdania z wykonania budżetu 31015
Wykonanie budżetu 37040
Uchwała budżetowa 29473
Procedura uchwalania budżetu 16500
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2020rok 27
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19397
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 15621
Udzielone poręczenia przez powiat 8113
Pomoc publiczna 26096
Sprawozdania budżetowe 15330
Sprawozdania finansowe 2216
Wzór wniosku do budżetu 0
Tablica ogłoszeń 134751
Zamówienia publiczne 1034964
Sondaże cenowe 646956
Plan zamówień publicznych 11650
Zawiadomienia 285174
Ogłoszenia 1440467
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne 328
Umowy 76886
Oferty pracy 274210
Rejestr zgłoszeń budowy 113622
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 14975
Regulamin monitoringu wizyjnego 3196
Ocena działania urzędu 0
Organizacja działania samorządu powiatowego 39897
Podstawy prawne 5563
Zadania Powiatu 6865
Statut Powiatu 5501
Organy Powiatu 55674
Zarząd Powiatu w Ostródzie 6750
Skład Zarządu Powiatu 22081
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 5404
Rada Powiatu w Ostródzie 10804
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 30348
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 7025
Protokoły z obrad 57336
Imienne wykazy głosowania 2411
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 33901
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 77959
Grafik posiedzeń Komisji 75336
Transmisje z obrad 2155
Interpelacje i zapytania radnych 1800
Oświadczenia majątkowe 70255
Radni Powiatu 51612
Zarząd Powiatu 42843
Kierownictwo Starostwa 37770
Kierownicy jednostek 37560
Pracownicy Starostwa 41041
Inne 27092
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 55844
Szkoły i placówki oświatowe 142365
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 24950
Powiatowy Urząd Pracy 8607
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 39267
Zarząd Dróg Powiatowych 58818
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 7916
Powiatowa Osoba Prawna 44364
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 16909
Zadania PINB 4665
Proces budowlany 4102
Akty Prawne 3415
Adresy 3468
Druki 15319
Pracownicy 5793
Komunikaty 6871
Ochrona danych osobowych 2124
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3216
Porozumienia i umowy 35732
Umowa partnerska z Osterode am Harz 6376
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 6696
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 6064
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 4376
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 7005
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 4872
Zarządzenia Starosty 410849
Zamierzenia i programy 37583
Programy realizowane przez Powiat 54795
Strategia Rozwoju Powiatu 18401
Program Rozwoju Lokalnego 6262
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 5230
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 8223
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 5463
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 100287
Przydatne informacje 10475
Biuro Rzeczy Znalezionych 58850
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 67461
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 31556
Mienie Powiatu Ostródzkiego 58691
Konsultacje społeczne 43719
Petycje 33770
Petycje w 2015r. 8195
Petycje w 2016r. 9310
Petycje w 2017r. 2420
Petycje w 2018r. 1129
Petycje w 2019r. 2363
Działalność lobbingowa 13654
Ochrona danych osobowych 5016
Dostęp do informacji publicznej 41719
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 35222
Kwota dotacji szkół niepublicznych 14260
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 69018
Kontrole 3315
Kontrole zewnętrzne 8370
Kontrole Biura Kontroli 56814
Inne kontrole wewnętrzne 7051

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 39757
Strona główna 23
Instrukcja korzystania z BIP 38213
O Biuletynie 38465
Statystyka 34345
Mapa serwisu 35176
Rejestr zmian 2257337
Kanały RSS 31487

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1530259
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 533053
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 48252
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu