ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 86741
Kierownictwo Starostwa 7872
Starosta Ostródzki 18250
Wicestarosta 12244
Sekretarz Powiatu 10048
Skarbnik Powiatu 9323
Regulamin organizacyjny 9693
Struktura organizacyjna 14088
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 145587
Dane adresowe 29150
Wykaz telefonów 127341
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 5844
Akty prawne 46582
Uchwały Rady Powiatu 1969689
Uchwały Zarządu Powiatu 2268975
Projekty uchwał 33872
Poradnik interesanta 62905
Obsługa osób niepełnosprawnych 6014
Wydział Budownictwa i Architektury 132321
Wydział Komunikacji i Transportu 327198
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 105695
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 103733
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 12547
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 17638
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 32039
Wydział Finansowy 18547
Wydział Geodezji i Kartografii 64969
Wydział Rozwoju Lokalnego 1210
Wydział Promocji 1300
Rejestry, ewidencje i archiwa 41657
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 41704
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 38746
Budżet 41083
Sprawozdania z wykonania budżetu 24327
Wykonanie budżetu 28141
Uchwała budżetowa 23927
Procedura uchwalania budżetu 13663
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15454
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 12551
Udzielone poręczenia przez powiat 6843
Pomoc publiczna 20521
Sprawozdania budżetowe 11632
Sprawozdania finansowe 99
Tablica ogłoszeń 127162
Zamówienia publiczne 769722
Sondaże cenowe 501835
Plan zamówień publicznych 7350
Zawiadomienia 218527
Ogłoszenia 1098349
Umowy 64691
Oferty pracy 182185
Rejestr zgłoszeń budowy 76985
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 13938
Regulamin monitoringu wizyjnego 1776
Ocena działania urzędu 0
Organizacja działania samorządu powiatowego 38833
Podstawy prawne 4624
Zadania Powiatu 5788
Statut Powiatu 5066
Organy Powiatu 53874
Zarząd Powiatu w Ostródzie 6130
Skład Zarządu Powiatu 17933
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 4578
Rada Powiatu w Ostródzie 10141
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 25053
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 6017
Protokoły z obrad 42825
Imienne wykazy głosowania 906
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 27304
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 58125
Grafik posiedzeń Komisji 47922
Transmisje z obrad 572
Interpelacje i zapytania radnych 449
Oświadczenia majątkowe 64532
Radni Powiatu 42614
Zarząd Powiatu 35261
Kierownictwo Starostwa 30005
Kierownicy jednostek 30450
Pracownicy Starostwa 33115
Inne 21774
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 54515
Szkoły i placówki oświatowe 121212
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 20307
Powiatowy Urząd Pracy 7491
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 32442
Zarząd Dróg Powiatowych 48592
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 6483
Powiatowa Osoba Prawna 41366
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 12110
Zadania PINB 3516
Proces budowlany 3085
Akty Prawne 2622
Adresy 2646
Druki 10058
Pracownicy 4223
Komunikaty 4558
Ochrona danych osobowych 1199
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2311
Porozumienia i umowy 34977
Umowa partnerska z Osterode am Harz 5385
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 5638
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 4952
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 3661
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 5903
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 3999
Zarządzenia Starosty 130922
Zamierzenia i programy 36800
Programy realizowane przez Powiat 44517
Strategia Rozwoju Powiatu 15799
Program Rozwoju Lokalnego 5269
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 4447
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 6834
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 4271
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 86381
Przydatne informacje 8704
Biuro Rzeczy Znalezionych 50357
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 62163
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 22907
Mienie Powiatu Ostródzkiego 52674
Konsultacje społeczne 39268
Petycje 32718
Petycje w 2015r. 5914
Petycje w 2016r. 6753
Petycje w 2017r. 1675
Petycje w 2018r. 397
Petycje w 2019r. 354
Działalność lobbingowa 10633
Ochrona danych osobowych 2175
Dostęp do informacji publicznej 38607
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 33737
Kwota dotacji szkół niepublicznych 10556
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2018 58522
Kontrole 2407
Kontrole zewnętrzne 5996
Kontrole Biura Kontroli 38612
Inne kontrole wewnętrzne 5246

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 37697
Strona główna 22
Instrukcja korzystania z BIP 36584
O Biuletynie 36292
Statystyka 33525
Mapa serwisu 34065
Rejestr zmian 1689488
Kanały RSS 30583

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1250472
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 417044
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 44479
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu