ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 73906
Kierownictwo Starostwa 6066
Starosta Ostródzki 12266
Wicestarosta 6575
Sekretarz Powiatu 4717
Skarbnik Powiatu 4647
Regulamin organizacyjny 7543
Struktura organizacyjna 7678
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 87021
Dane adresowe 16887
Wykaz telefonów 57049
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 3211
Akty prawne 42219
Uchwały Rady Powiatu 509254
Uchwały Zarządu Powiatu 635427
Projekty uchwał 20551
Poradnik interesanta 54936
Obsługa osób niepełnosprawnych 2909
Wydział Budownictwa i Architektury 67327
Wydział Komunikacji i Transportu 183273
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 55925
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 48622
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 6707
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 11505
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 14413
Wydział Finansowy 9641
Wydział Geodezji i Kartografii 28255
Rejestry, ewidencje i archiwa 38789
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 20995
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 20051
Budżet 37493
Sprawozdania z wykonania budżetu 9843
Wykonanie budżetu 11472
Uchwała budżetowa 10995
Procedura uchwalania budżetu 7539
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2017 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6512
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 5220
Udzielone poręczenia przez powiat 4045
Ulgi, odroczenia, umorzenia i raty, wierzytelności 4241
Pomoc publiczna 8272
Sprawozdania budżetowe 4386
Tablica ogłoszeń 104785
Zamówienia publiczne 195889
Sondaże cenowe 209481
Plan zamówień publicznych 0
Obwieszczenia 107384
Zawiadomienia 70309
Ogłoszenia 477664
Umowy 42159
Oferty pracy 111123
Rejestr zgłoszeń budowy 22702
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12003
Organizacja działania samorządu powiatowego 36475
Podstawy prawne 2488
Zadania Powiatu 3011
Statut Powiatu 3913
Organy Powiatu 47989
Zarząd Powiatu w Ostródzie 4439
Skład Zarządu Powiatu 9326
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 2610
Rada Powiatu w Ostródzie 8408
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 13157
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 3348
Protokoły z obrad 16163
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 21967
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 14189
Grafik posiedzeń Komisji 7157
Oświadczenia majątkowe 50534
Radni Powiatu 21572
Zarząd Powiatu 17592
Kierownictwo Starostwa 15311
Kierownicy jednostek 16279
Pracownicy Starostwa 17233
Inne 9911
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 50579
Szkoły i placówki oświatowe 75153
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 11444
Powiatowy Urząd Pracy 4899
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 18445
Zarząd Dróg Powiatowych 25196
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 3761
Powiatowa Osoba Prawna 35793
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2792
Zadania PINB 680
Proces budowlany 675
Akty Prawne 512
Adresy 571
Druki 1355
Pracownicy 767
Komunikaty 683
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 104
Porozumienia i umowy 33105
Umowa partnerska z Osterode am Harz 2673
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 2755
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 2461
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 1830
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 2991
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 1646
Zarządzenia Starosty 69199
Zamierzenia i programy 34815
Programy realizowane przez Powiat 18561
Strategia Rozwoju Powiatu 9405
Program Rozwoju Lokalnego 2616
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 2315
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 3650
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 1523
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 56274
Przydatne informacje 4381
Biuro Rzeczy Znalezionych 34051
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 45199
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 5332
Mienie Powiatu Ostródzkiego 37532
Konsultacje społeczne 30418
Petycje 30509
Petycje w 2015r. 1316
Petycje w 2016r. 1364
Działalność lobbingowa 4245
Dostęp do informacji publicznej 32278
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 30198
Podstawowa kwota dotacji 1391
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 35070
Kontrole 415
Kontrole zewnętrzne 566
Kontrole Biura Kontroli 2463
Inne kontrole wewnętrzne 453

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 32921
Strona główna 19
Instrukcja korzystania z BIP 32815
O Biuletynie 32283
Statystyka 31214
Mapa serwisu 31423
Rejestr zmian 641057
Kanały RSS 28502

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 557144
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 299576
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 36167
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu