ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 72674
Kierownictwo Starostwa 5924
Starosta Ostródzki 11788
Wicestarosta 6130
Sekretarz Powiatu 4351
Skarbnik Powiatu 4314
Regulamin organizacyjny 7252
Struktura organizacyjna 7300
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 83598
Dane adresowe 16027
Wykaz telefonów 53338
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 3072
Akty prawne 41835
Uchwały Rady Powiatu 441444
Uchwały Zarządu Powiatu 548432
Projekty uchwał 19819
Poradnik interesanta 54213
Obsługa osób niepełnosprawnych 2683
Wydział Budownictwa i Architektury 61416
Wydział Komunikacji i Transportu 171890
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 52904
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 43844
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 6305
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 10951
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 13086
Wydział Finansowy 8926
Wydział Geodezji i Kartografii 25581
Rejestry, ewidencje i archiwa 38485
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 19318
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 18496
Budżet 37182
Sprawozdania z wykonania budżetu 9216
Wykonanie budżetu 10127
Uchwała budżetowa 10247
Procedura uchwalania budżetu 7086
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2017 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6104
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 4825
Udzielone poręczenia przez powiat 3811
Ulgi, odroczenia, umorzenia i raty, wierzytelności 4032
Pomoc publiczna 7548
Sprawozdania budżetowe 3964
Tablica ogłoszeń 102794
Zamówienia publiczne 178501
Sondaże cenowe 196586
Plan zamówień publicznych 0
Obwieszczenia 102927
Zawiadomienia 63544
Ogłoszenia 443617
Umowy 40885
Oferty pracy 107834
Rejestr zgłoszeń budowy 20929
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 11907
Organizacja działania samorządu powiatowego 36247
Podstawy prawne 2300
Zadania Powiatu 2814
Statut Powiatu 3669
Organy Powiatu 47532
Zarząd Powiatu w Ostródzie 4349
Skład Zarządu Powiatu 8862
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 2486
Rada Powiatu w Ostródzie 8283
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 12136
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 3143
Protokoły z obrad 14242
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 19285
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 13047
Grafik posiedzeń Komisji 6040
Oświadczenia majątkowe 49695
Radni Powiatu 20293
Zarząd Powiatu 16694
Kierownictwo Starostwa 14560
Kierownicy jednostek 15279
Pracownicy Starostwa 16341
Inne 9250
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 50165
Szkoły i placówki oświatowe 70812
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 10759
Powiatowy Urząd Pracy 4652
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 17322
Zarząd Dróg Powiatowych 23309
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 3533
Powiatowa Osoba Prawna 35317
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2368
Zadania PINB 534
Proces budowlany 540
Akty Prawne 402
Adresy 443
Druki 1076
Pracownicy 596
Komunikaty 530
Porozumienia i umowy 32908
Umowa partnerska z Osterode am Harz 2450
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 2494
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 2207
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 1687
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 2708
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 1427
Zarządzenia Starosty 66550
Zamierzenia i programy 34603
Programy realizowane przez Powiat 16788
Strategia Rozwoju Powiatu 8913
Program Rozwoju Lokalnego 2467
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 2182
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 3411
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 1264
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 54309
Przydatne informacje 4091
Biuro Rzeczy Znalezionych 33098
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 43702
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 4407
Mienie Powiatu Ostródzkiego 36563
Konsultacje społeczne 30035
Petycje 30355
Petycje w 2015r. 982
Petycje w 2016r. 1101
Działalność lobbingowa 3853
Dostęp do informacji publicznej 31792
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 29897
Podstawowa kwota dotacji 1023
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 34550
Kontrole 272
Kontrole zewnętrzne 253
Kontrole Biura Kontroli 1087
Inne kontrole wewnętrzne 216

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 32544
Strona główna 19
Instrukcja korzystania z BIP 32547
O Biuletynie 31967
Statystyka 31054
Mapa serwisu 31234
Rejestr zmian 589354
Kanały RSS 28368

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 531414
Sondaże cenowe 0
Informacje o naborze 293062
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 35507
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu