ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 75337
Kierownictwo Starostwa 6198
Starosta Ostródzki 12802
Wicestarosta 7024
Sekretarz Powiatu 5238
Skarbnik Powiatu 5041
Regulamin organizacyjny 7720
Struktura organizacyjna 8139
Wydziały Starostwa Powiatowego -zadania 91602
Dane adresowe 17744
Wykaz telefonów 61672
Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie 3399
Akty prawne 42672
Uchwały Rady Powiatu 586925
Uchwały Zarządu Powiatu 722685
Projekty uchwał 21497
Poradnik interesanta 55649
Obsługa osób niepełnosprawnych 3202
Wydział Budownictwa i Architektury 72538
Wydział Komunikacji i Transportu 196918
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów 59833
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 52894
Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 7128
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 11899
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 15883
Wydział Finansowy 10355
Wydział Geodezji i Kartografii 31368
Rejestry, ewidencje i archiwa 39068
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 22484
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez jednostki powiatu 21504
Budżet 37874
Sprawozdania z wykonania budżetu 10808
Wykonanie budżetu 12574
Uchwała budżetowa 11782
Procedura uchwalania budżetu 8110
Projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok 0
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7074
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 0
Wykaz dotacji realizowanyh w drodze porozumień między j.s.t. 5689
Udzielone poręczenia przez powiat 4274
Ulgi, odroczenia, umorzenia i raty, wierzytelności 4417
Pomoc publiczna 8908
Sprawozdania budżetowe 4812
Tablica ogłoszeń 106868
Zamówienia publiczne 218079
Sondaże cenowe 226821
Plan zamówień publicznych 0
Zawiadomienia 78550
Ogłoszenia 516397
Umowy 43554
Oferty pracy 114703
Rejestr zgłoszeń budowy 25250
Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 12115
Organizacja działania samorządu powiatowego 36732
Podstawy prawne 2673
Zadania Powiatu 3236
Statut Powiatu 4083
Organy Powiatu 48562
Zarząd Powiatu w Ostródzie 4571
Skład Zarządu Powiatu 9859
Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie 2775
Rada Powiatu w Ostródzie 8539
Skład Rady Powiatu w Ostródzie 13931
Kompetencje i zadania Rady Powiatu 3570
Protokoły z obrad 18004
Grafik posiedzeń Rady Powiatu 24442
Komisje Rady Powiatu w Ostródzie 15190
Grafik posiedzeń Komisji 8689
Oświadczenia majątkowe 51635
Radni Powiatu 22993
Zarząd Powiatu 18904
Kierownictwo Starostwa 16126
Kierownicy jednostek 17425
Pracownicy Starostwa 18380
Inne 10753
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostródzkiego 51061
Szkoły i placówki oświatowe 79367
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 12277
Powiatowy Urząd Pracy 5141
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 19882
Zarząd Dróg Powiatowych 27189
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie 3999
Powiatowa Osoba Prawna 36257
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3224
Zadania PINB 868
Proces budowlany 822
Akty Prawne 655
Adresy 709
Druki 1617
Pracownicy 975
Komunikaty 886
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 242
Porozumienia i umowy 33280
Umowa partnerska z Osterode am Harz 2914
Umowa partnerska z Rejonem Prawdinsk 3015
Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim 2669
Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim 1982
Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen o współpracy partnerskiej 3229
Umowa o współpracy z Województwem Ústeckim 1834
Zarządzenia Starosty 73209
Zamierzenia i programy 35025
Programy realizowane przez Powiat 20196
Strategia Rozwoju Powiatu 9944
Program Rozwoju Lokalnego 2825
Karta Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi 2480
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim. 3886
Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny 1728
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 58740
Przydatne informacje 4826
Biuro Rzeczy Znalezionych 35189
Dyżury Aptek w Powiecie Ostródzkim 46936
Organizacje pozarządowe -wykaz 0
Stowarzyszenia zwykłe 6342
Mienie Powiatu Ostródzkiego 38663
Konsultacje społeczne 30925
Petycje 30687
Petycje w 2015r. 1682
Petycje w 2016r. 1720
Działalność lobbingowa 4616
Dostęp do informacji publicznej 32794
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 30492
Podstawowa kwota dotacji 1871
Rządowe Centrum Legislacji 2
Wybory Samorządowe 2014-2018 35734
Kontrole 618
Kontrole zewnętrzne 926
Kontrole Biura Kontroli 4504
Inne kontrole wewnętrzne 750

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 33303
Strona główna 19
Instrukcja korzystania z BIP 33149
O Biuletynie 32597
Statystyka 31408
Mapa serwisu 31587
Rejestr zmian 709697
Kanały RSS 28648

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 589283
Sondaże cenowe 5
Informacje o naborze 308341
Ogłoszenia, przetargi ustne, dzierżawy, konkursy, umowy 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 36967
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu