ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-17 12:53:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

KOMISJA REWIZYJNA
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Bogusława Orzechowska
Przewodnicząca
2.
Tadeusz Łopata
Członek
3.
Grażyna Ostas
Członek
4.
Teresa Stasiulewicz
Członek
5.
 
Członek
 
 
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH,  PORZĄDKU PUBLICZNEGO I  ZDROWIA
 
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Teresa Stasiulewicz
Przewodnicząca
2.
Tadeusz Łopata
Wiceprzewodniczący
3.
Ewa Michałowska
Członek
4.
Bogusława Orzechowska
Członek
5.
Irena Jara
Członek
6.
Andrzej Waszczyszyn
Członek
 
Do Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego należą sprawy z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, obronności oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Zygmunt Komar
Przewodniczący
2.
Bogdan Głowacz
Członek
3.
Włodzimierz Brodiuk
Członek
4.
Cezary Pec
Członek
5.
Cezary Wawrzyński
Członek
Do Komisji Budżetu i Gospodarki należą sprawy z zakresu finansów powiatu, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, transportu zbiorowego i dróg publicznych, administracji architektoniczno - budowlanej, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  
KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Grażyna Ostas
Przewodnicząca
2.
Ewa Szczurowska
Wiceprzewodnicząc
3.
Edmund Winnicki
Członek
4.
Stanisław Brzozowski
Członek
5.
Mieczysław Piaścik
Członek
6.
Jan Kacprzyk
Członek
Do Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji należą sprawy z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, geodezji, kartografii  i katastru, gospodarki nieruchomościami oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
KOMISJA OŚWIATY,  KULTURY I SPORTU
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Zbigniew Połoniewicz
Przewodniczący
2.
Renata Cołoś
Członek
3.
Irena Jara
Członek
4.
Jerzy Adamowicz
Członek
5.
Mieczysław Piaścik
Członek
6.

Artur Munje

Członek

7.

Stanisław Brzozowski

Członek

Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy z zakresu edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie