ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Porozumienie między Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen, stowarzyszeniem zarejestrowanym z siedzibą w Osterode am Harz w Republice Federalnej Niemiec o współpracy partnerskiej.

Informacja ogłoszona dnia 2011-01-27 11:26:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 

POROZUMIENIE

między
Powiatem Ostródzkim w województwie warmińsko - mazurskim,
Rzeczpospolita Polska
a
Wspólnotą Powiatową Osterode Ostpreußen, stowarzyszeniem zarejestrowanym
z siedzibą w Osterode am Harz w Republice Federalnej Niemiec
o współpracy partnerskiej

Ponad 650-letnia, bogata, wielokulturowa i w części niemiecka historia terytorium dawnego Powiatu Osterode Ostpr. i dzisiejszego Powiatu Ostródzkiego tworzy dla byłych i obecnych mieszkańców ważne, wspólne dziedzictwo.
 
W interesie utrzymania tego dziedzictwa i rozpowszechniania wiedzy o historii obydwu Powiatów sprzed 1945 roku obie strony umowy chcą w ramach współpracy dążyć do tego, by to porozumienie wykonać, a jej cele urzeczywistnić. W szczególności Wspólnota Powiatowa Osterode Ostpreußen wesprze działania Powiatu Ostródzkiego, których celem będzie kultywowanie pamięci o dawnych mieszkańcach byłego Powiatu i wspieranie żyjącej tu dzisiaj mniejszości niemieckiej. 

W ramach tego porozumienia zostaje podjęta partnerska współpraca, stanowiąca wkład do porozumienia między narodami, która obejmuje następujące obszary: 

1). zachowanie dóbr kultury dawnego Powiatu Osterode Ostpr. na terytorium dzisiejszego Powiatu Ostródzkiego, które powstały do roku 1945, i pogłębianie wiedzy historycznej o dawnym Powiecie, m.in. poprzez wspólne opracowanie i opublikowanie „Historii Powiatu Osterode Ostpr./Ostródzkiego", 

2). włączenie Wspólnoty Powiatowej Osterode Ostpr. do prac związanych z zabezpieczeniem, utrzymaniem i renowacją zabytków, budynków i pomników na terenie Powiatu Ostródzkiego, uwzględniając przy tym przeszłość niemiecką, oraz do prac związanych z pielęgnowaniem cmentarzy niemieckich,
 
3). rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy o działalności ważnych osobistości, które żyły przed rokiem 1945 w Powiecie Ostródzkim, dawniej Osterode Ostpr.,
 
4). badanie i zachowanie pamięci o historycznych wydarzeniach z czasów przed 1945 r.,
 
5). wspieranie tożsamości, tradycji kulturalnych i trybu życia mniejszości niemieckiej, oraz pomoc socjalna i humanitarna,
 
6). promowanie nauki języka niemieckiego,
 
7). wspieranie działającej w mieście Ostróda społeczności niemieckiej,
 
8). rozwój przyjaznych stosunków i kontaktów między dawnymi i obecnymi mieszkańcami Powiatu Ostródzkiego, dawniej Osterode Ostpr., szczególnie poprzez zapraszanie na imprezy kulturalne i wspieranie wzajemnych odwiedzin, przede wszystkim młodych ludzi,
 
9). promowanie turystyki i gotowości wsparcia, przy istniejących możliwościach, kontaktów gospodarczych.

Obie strony wyrażają gotowość do realizacji tej umowy/tego porozumienia i do omawiania na regularnie odbywających się spotkaniach stanu realizacji przyjętych zobowiązań.

Umowę zawarto dnia 9 czerwca 2010 r. w Ostródzie


Włodzimierz Brodiuk                                                   Dieter Gasser 
                   Starosta Powiatu Ostródzkiego           Przewodniczący Wspólnoty Powiatowej Osterode Ostpreuβen

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wytworzenia informacji: 2011-01-27 11:21:18
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2011-01-27 11:26:58
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2014-12-16 13:35:31
Artykuł był wyświetlony: 3253 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie