ˆ

Komisje Rady Powiatu w Ostródzie

Szczegóły informacji

Skład Komisji Rady Powiatu -VI Kadencja 2018-2023

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-09 15:08:16 przez Marek Jastrzębski

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMISJA REWIZYJNA
 
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Jolanta Dakowska
Przewodnicząca
2.
Agnieszka Michalak
 
3.
Artur Munje
 
4.
Dariusz Struk
 
5. Stanisław Szeluga  
 
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA
 
 
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Stanisław Szeluga 
Przewodniczący
2.
Marek Husar 
 
3.
Jan Kacprzyk
 
4 Stanisław Orzechowski  
5 Piotr Strzylak  
 
Do Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego należą sprawy z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, obronności oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI
 
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Alicja Tomasz 
Przewodnicząca
2.
Waldemar Gazda
 
3.
Beata Mazur
 
4.
Agnieszka Michalak
 
5
Andrzej Wiczkowski
 
 
Do Komisji Budżetu i Gospodarki należą sprawy z zakresu finansów powiatu, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, transportu zbiorowego i dróg publicznych, administracji architektoniczno - budowlanej, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 
KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Jan Marchlewicz 
Przewodniczący
2.
Ewa Szczurowska
 
3.
 Jan Kacprzyk
 
4.
Grażyna Ostas
 
5.
Zbigniew Zabłocki
 
 
Do Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji należą sprawy z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
 
 
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Elżbieta Dziubińska 
Przewodnicząca
2.
Waldemar Piotr Błaszkiewicz
 
3.
Jolanta Dakowska
 
4.
Krzysztof Żynda
 
 
Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy z zakresu edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Artur Munje 
Przewodniczący
2.
Jan Marchlewicz
 
3.
Bogdan Purzycki
 
4.
Zbigniew Zabłocki
 
5.
Krzysztof Żynda
 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wytworzenia informacji: 2019-01-09 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2019-01-09 15:08:16
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 15:08:16
Artykuł był wyświetlony: 1052 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie