ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-29 07:15:06 przez Marek Jastrzębski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
STAROSTA  OSTRÓDZKI
podaje do publicznej wiadomości
o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Polkajny, gmina Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka  Nr 159/1 o pow. 0,0559 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00028063/1, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej  Nr 156/108, stanowiącej własność Pana Bartosza Iwańskiego.
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 559 m2 położona jest we wsi Stolno, gmina Miłakowo, na terenie bazy gospodarczej dużego gospodarstwa rolnego (dawny folwark). W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowania gospodarcze (magazyny, garaże). Po stronie południowo – zachodniej znajduje się rozległy kompleks gruntów rolnych. Dojazd do działki drogą o słabo utrzymanej, gruntowej nawierzchni. Miejscowość Stolno to niewielka osada położona w odległości około 3 km od drogi wojewódzkiej Morąg – Miłakowo – Orneta, w północnej części powiatu ostródzkiego. Dojazd do miejscowości odbywa się drogą o bardzo zniszczonej nawierzchni. We wsi znajduje się odrestaurowany pałac, zespół zabudowań jednorodzinnych i folwarcznych.
Działka Nr 159/1 posiada kształt wydłużony i stanowi fragment drogi biegnącej przez dawny folwarku. Teren działka płaski, porośnięty trawą, wykorzystywany na potrzeby podwórza gospodarczego. Przyległy teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową  i telekomunikacyjną. Projektowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Działka Nr 156/108 to duża nieruchomość rolna, zabudowana w części północno – zachodniej zespołem budynków gospodarczych. Nieruchomość wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem do produkcji rolnej oraz na potrzeby bazy gospodarczo – magazynowej. Klasa gruntu słaba, w dużej części nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla przedmiotowej działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłakowo, uchwalonym Uchwałą Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. przedmiotowa działka oznaczona jest jako tereny osadnictwa skoncentrowanego.
 
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi:
1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
 
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 10 maja 2019 r.
 
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 29 marca 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 324) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-51.
 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Ignatjuk Data wytworzenia informacji: 2019-03-29 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2019-03-29 07:15:06
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2019-03-29 07:15:06
Artykuł był wyświetlony: 237 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie