ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-09 14:26:18 przez Marek Jastrzębski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO DZIERŻAWY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
 
STAROSTA OSTRÓDZKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz
o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
 
-działkę nr 140 o powierzchni 1,4000 ha położoną w obrębie 38 Tyrowo, gmina Ostróda, uregulowaną w księdze wieczystej Nr EL1O/00052226/2, na rzecz Pana Marcina Perczyńskiego – z przeznaczeniem na cele rolne.
Roczny czynsz dzierżawny wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych 00/100)
 
Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku VAT – zwolnienie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 z późn. zm.) – dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.
 
Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września bieżacego roku w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 lub na konto: Starostwa Powiatowego w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda nr konta: 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z mocą obowiązującą  do dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 9 stycznia 2019r. oraz umieszcza się na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 325) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-56.
 
Ostróda, dnia 7  stycznia 2019 roku

 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Jankowska Data wytworzenia informacji: 2019-01-09 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2019-01-09 14:26:18
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 14:26:18
Artykuł był wyświetlony: 287 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie