ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-06 13:15:25 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-06 13:15:30 przez Marek Jastrzębski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
 
STAROSTA  OSTRÓDZKI
 
podaje do publicznej wiadomości
 
o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem inwentarskim i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Stare Kiełkuty, gmina Małdyty, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka  Nr 14/43 o pow. 0,4073 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00034700/4.
 
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 4 073 m2 położona jest w centralnej części wsi Dobrocin, gmina Małdyty, w odległości około 190 m od drogi wojewódzkiej Nr 519 relacji Małdyty – Morąg, na terenie dawnego folwarku. Teren działki od strony północnej i wschodniej przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, z pozostałych stron graniczy z działką zabudowaną budynkami gospodarczymi. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się podobne obiekty, wykorzystywane na cele magazynowe, inwentarskie i produkcyjno – usługowe. W pobliżu znajduje się staw, a po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest pałac i zabytkowy park.
Teren działki posiada łagodny spadek w kierunku południowo – zachodnim. Działka zabudowana budynkiem inwentarskim o powierzchni zabudowy 1 476 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 43 m2. Budynki znajdują się w zabudowie zwartej i usytuowane są przy głównej bramie wjazdowej na teren dawnego folwarku. Drogi i place przy budynku posiadają nawierzchnię utwardzoną kamieniem polnym i prefabrykowanymi płytami drogowymi. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną i wodociągową, istnieje możliwość wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 
OPIS  BUDYNKÓW
Budynek inwentarski o powierzchni zabudowy 1 476,00 m2 i powierzchni użytkowej 1 326,71 m2 wybudowany został w roku 1907, w technologii tradycyjnej – murowanej. Jest to budynek parterowy ze strychem przeznaczonym do magazynowania słomy, niepodpiwniczony, zadaszony dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną „holenderką” i częściowo eternitem. Budynek nie jest obecnie użytkowany i znajduje się w słabym stanie technicznym. W latach powojennych budynek pełnił funkcję inwentarską, przeznaczony był głównie dla bydła i trzody chlewnej.
Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 43,00 m2 i powierzchni użytkowej 38,70 m2 przylega od strony wschodniej do budynku inwentarskiego. Budynek gospodarczy zadaszony jest częściowo dachem płaskim krytym papą i częściowo dachem kopertowym krytym dachówką ceramiczną „holenderką”.
 
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Elblągu znak IZNR.510.117.2.2017.pw z dnia 05 grudnia 2017 r. na działce Nr 14/43 o pow. 0,4073 ha nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. Jednocześnie informuje się, że na ww. działce znajdują się budynki gospodarcze (dwie stajnie, jedna obora) wchodzące w część składu zespołu folwarcznego, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla przedmiotowej działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Małdyty, uchwalonym Uchwałą Nr XIV/115/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. działkaNr 14/43 wskazana jest do uzupełnień i przekształceń w kierunku zabudowy wielofunkcyjnej, w tym produkcyjno – usługowej, usługowo – mieszkaniowej, mieszkaniowej, mieszkaniowej i rekreacyjnej.
 
 
 
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi:
307 500 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset złotych)
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 23 marca 2018 r.
 
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 09 lutego 2018 r. do 02 marca 2018 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy  ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 324) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-51.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Ignatjuk Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Ignatjuk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 13:15:25
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 13:15:30
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 13:15:37
Artykuł był wyświetlony: 376 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie