ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Bezpłatne Punkty Pomocy Prawnej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-06-24 12:16:17 Informacja ogłoszona dnia 2016-06-24 12:16:34 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1255 z późn.zm.)
 

INFORMACJA
 
Na terenie Powiatu Ostródzkiego zostały uruchomione  następujące punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna:
1)    w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul.Jana III Sobieskiego 9, pokój 226
2)    w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul.Ogrodowa 16,
3)    w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul.Mickiewicza 24, pokój 210
4)    w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul.Jana III Sobieskiego 9, pokój 226
 
Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych  od poniedziałku do piątku:  w Punktach 1-3 w godzinach: od 9:00 do 13:00,  w Punkcie 4 od 13:00 do 17:00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
 
 • młodzieży do 26 roku życia,
 • osobom korzystającym z pomocy społecznej,
 • osobom powyżej 65 roku życia,
 • weteranom i kombatantom,
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
 • każdemu zagrożonemu lub poszkodowanemu katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobietom w ciąży.
Pomoc prawna polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 
Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
 • dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat
 • pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • dokument potwierdzający ciążę
Dodatkowe informacje:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Markowska Data wytworzenia informacji: 2016-06-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Markowska Data wprowadzenia do BIP 2016-06-24 12:16:17
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2016-06-24 12:16:34
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2018-03-06 11:28:14
Artykuł był wyświetlony: 3356 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie