ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Podstawowa kwota dotacji

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-16 12:26:20 przez Szymon Zambrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci
            Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) powiat ostródzki ogłasza informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów.
 
Typ i rodzaj szkoły
Podstawowa kwota dotacji
Statystyczna liczba uczniów
liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży
6 538,54 zł
833
liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym
3 633,21 zł
286
szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym
4 275 zł
71
szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym
w zawodach medycznych
4 392 zł
28
 
Podstawowe kwoty dotacji zostały wyliczone w oparciu o:
- wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie w/w szkół, ujęte w budżecie powiatu ostródzkiego na rok 2017 aktualnym na dzień 1 stycznia 2017 r.,
- dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla powiatu ostródzkiego na rok 2016,
-  statystyczną liczbę uczniów/słuchaczy wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r.
 
Aktualizacja podstawowych kwot nastąpi:
- w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu,  w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy,
- w październiku roku budżetowego.
Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.
 
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji ustalona na dzień 28 lutego 2017 r. – marzec 2017 r.
 
Typ i rodzaj szkoły
Podstawowa kwota dotacji
Statystyczna liczba uczniów
liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży
6 465,95 zł
833
liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym
3 664,08 zł
286
szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym
4 360 zł
71
szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym
w zawodach medycznych
4 477 zł
28
 
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji ustalona na dzień 30 września 2017 r. – październik 2017 r.
 
Typ i rodzaj szkoły
Podstawowa kwota dotacji
Statystyczna liczba uczniów
liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży
6 491,22
824,666666664
liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym
3 886,27
266,666666666
szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym
3 087,86
62,666666665
szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym w  zawodach medycznych
4 477 zł
28
 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Grenda Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 12:26:20
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2018-01-24 08:31:13
Artykuł był wyświetlony: 3040 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie