ˆ

Rejestr zgłoszeń budowy

Szczegóły informacji

Rejestr zgłoszeń budowy z 2019 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-04 12:48:12 przez Marek Jastrzębski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta
 
Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
ENERGA-OPERATOR S.A. Kątno Ostróda 78/3, 130 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 ENERGA-OPERATOR S.A. Tyrowo Ostróda 675/55, 675/32 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 ENERGA-OPERATOR S.A. Szafranki Ostróda 330/29, 330/79 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 ENERGA-OPERATOR S.A. Jabłonowo Dąbrówno 31, 88, 81/16, 81/18 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV 21.03.2019  
5 ENERGA-OPERATOR S.A. Idzbark Ostróda 58/3, 58/5, 58/13 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 ENERGA-OPERATOR S.A  Miłomłyn  Miłomłyn  72/1, 79/8  Elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV
 
 
 
Organ nie wniósł sprzeciwu
7 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   59, 23/12, 39/1, 34/1, 29/16, 23/4 i 26/6 obr. 6 Elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 Gmina Ostróda Międzylesie Ostróda 200, 290/2 Budowa linii elektroenergetycznjej 0,4kV dla oświetlenia ulicznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 ENERGA-OPERATOR S.A. Dąbrówno Dąbrówno 392/23, 388/5, 388/4 Budowa linii kablowej nN 0,4kV oraz przyłącza kablowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 ENERGA-OPERATOR S.A. Ostróda   194/3 Elektroenergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 ENERGA-OPERATOR S.A Miłomłyn   713/1, 216/8, 216/9 Elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 Rafał Czech Majdany Wielkie   54/1 i 54/2 Odbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
13 ENERGA-OPERATOR S.A. Gierzwałd Grunwald 252/2, 70, 30/11, 30/13, 30/15, 30/16, 30/18, 30/20, 30/21,30/22, 30/24, 30/26, 30/28, 30/30, 30/31 Budowa linii kablowej nN 0,4kV i szafek pomiarowych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 ENERGA-OPERATOR S.A. Kajkowo Ostróda 96/20, 191/7 Budowa sieci kablowej
nN 0,4 kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
15 ENERGA-OPERATOR S.A. Ruś Mała Ostróda 41/4, 41/1, 41/3, 10/10 Budowa sieci kablowej
nN 0,4 kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
16 ENERGA-OPERATOR S.A Łukta Łukta 632/8, 632/29 Budowa sieci kablowej
nN 0,4 kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
17 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   47/10, 38/2, 59, 49, 74/9, 74/12, 87 Linia kablowa nN 0,4 kV    
18 ENERGA-OPERATOR S.A. Grabinek Ostróda 46/1, 129 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   384/44; 384/43; 384/3 Sieć kablowa nn 0,4 kV    
20 ENERGA-OPERATOR S.A. Wysoka Wieś Ostróda 22/2, 22/1, 21, 42, 20/11 Budowa linii kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 Władysław Witkowski Pelnik Łukta 455/17 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 ENERGA-OPERATOR S.A. Samborowo Ostróda 221/39, 221/41 Budowa linii kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 ENERGA- OPERATOR S.A Worliny Łukta
208/23
144
69/6
Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 ENERGA- OPERATOR S.A. Pietrzwałd Ostróda 17, 23, 212/1, 212/5, 215/2, 216 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
25 ENERGA- OPERATOR S.A. Kątno Ostróda 115/1, 97/1, 97/3 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 ENERGA- OPERATOR S.A. Samborowo Ostróda 676/39, 676/60, 676/62 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 PWiK Sp. z o.o. Ostróda m.Ostróda 349/2, 349/3, 351, 352/5 sieć wodociągowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 ENERGA- OPERATOR S.A. Ostrowite Dąbrówno 30, 35, 36/1, 36/2, 37 Budowa linii kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 ENERGA- OPERATOR S.A. Samborowo Ostróda 676/39, 676/41 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 Gmina Ostróda Szafranki Ostróda 284, 285, 286, 287, 291 Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego    
31 ENERGA- OPERATOR S.A Ostróda m.Ostróda 192/39, 192/40 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
32 ENERGA- OPERATOR S.A Ostróda m.Ostróda 367/13, 367/2 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 ENERGA- OPERATOR S.A Ostróda m.Ostróda 192/39, 192/41 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 ENERGA- OPERATOR S.A Winiec gm.Miłomłyn 82/56, 52/54, 82/52 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
35 ENERGA- OPERATOR S.A Gil. Wielki gm.Miłomłyn 29/8, 3078/2, 5/19, 5/22 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 ENERGA- OPERATOR S.A. Szafranki Ostróda 330/76, 330/79, 330/83 Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV    
37
ENERGA-OPERATOR 
S.A
Miłomłyn Miłomłyn 253/2, 250/1, 506 sieć kablowa nn 0,4 kV    
38 Gmina Ostróda Wałdowo Ostróda 172/45 Budowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 ENERGA-OPERATOR 
S.A
Winiec Miłomłyn 201/31, 201/21 sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
40 ENERGA-OPERATOR 
S.A
Miłomłyn Miłomłyn 72/1, 70/17 sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
41 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Ornowo Ostróda 161/5, 161/3, 336/2, 234/4 Budowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV    
42 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Grabinek Ostróda 83/5, 83/13, 126, 209 Budowa sieci kablowej  nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym    
43 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Ostróda m. Ostróda 48/30, 48/62 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
44 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Ostróda m. Ostróda 22/9, 22/15 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
  ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Ornowo Ostróda 114, 112/2, 323, 120 Budowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV    
  Małgorzata Woronecka Łukta Łukta 257/134 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
  Wiesław Toński Łukta Łukta 257/135 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Oddział Zamiejscowy w Morągu obszar działania: Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty,
 
Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
ENERGA-OPERATOR S.A. Jędrychówko Morąg 6/2, 7/1 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   organ nie wniósl sprzeciwu
2 ENERGA-OPERATOR S.A. Morąg Morąg 510/40, 510/37, 514/24, 514/21 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   organ nie wniósl sprzeciwu
3 ENERGA-OPERATOR S.A. Bogaczewo Morąg 77, 74/58 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   organ nie wniósl sprzeciwu
4 ENERGA-OPERATOR S.A. Małdyty Małdyty 69/39 Linia kablowa nN 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym   organ nie wniósl sprzeciwu
5 PWiK Sp.z o.o. w Morągu Bramka Morąg 453/36,453/39,453,28,453/27,453/26 Sieć kanalizacji sanitarnej   organ nie wniósl sprzeciwu
6 Gmina Morąg Morąg Morąg 214,215/1,224,155/2 Sieć elektroenergetyczna nn   organ nie wniósl sprzeciwu
7 ENERGA-OPERATOR S.A. Gublity Morąg 76/56, 76/34 Sieć elektroenergetyczna nn   organ nie wniósl sprzeciwu
8 ENERGA-OPERATOR S.A. Warkałki Miłakowo 151/5 Linia kablowa   organ nie wniósl sprzeciwu
9 ENERGA-OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 629/6, 735 Sieć kablowa   organ nie wniósl sprzeciwu
10
ENERGA OPERATOR 
S.A
Kruszewnia Morąg 148/5, 153/3, 150/1, 161/3, 161/1, 161/4 Linia kablowa nN 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
11
ENERGA
OPERATOR
S.A.
Żabi Róg Morąg 302/2, 300/9, 300/4, 300/7 Budowa sieci kablowej 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
12
ENERGA
OPERATOR S.A
Kruszewnia Morąg 27, 32/4 Budowa sieci kablowej 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
13 Gmina Małdyty Małdyty Małdyty 9/23, 9/29 sieć kanalizacji sanitarnej   organ nie wniósl sprzeciwu
14
ENERGA 
OPERATOR S.A
Szymonowo Małdyty 36, 161/1 sieć kablowa niskiego napięcia 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
15 ENERGA-OPERATOR SA Morąg Morąg 221/11, 221/28, 221/27, 221/26, 221/41, 221/38, 221/18,  
sieć kablowa niskiego napięcia
0,4 kV
  organ nie wniósl sprzeciwu
16
ENERGA-
OPERATOR S.A
Gulbity Morąg 98/5, 98/11 sieć kablowa niskiego napięcia 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
17 Gmina Małdyty Dobrocin Małdyty 3267/50, 267/41 sieć kanalizacji sanitarnej   organ nie wniósl sprzeciwu
18 ENERGA - OPERATOR S.A. Morag Morąg 221/44 siec kablowa nn 0,4 kV    organ nie wniósł sprzeciwu
19 ENERGA - OPERATOR S.A. Wilnowo Morąg 137, 98/7, 98/4 siec kablowa elektroenergetyczna 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
20 ENERGA - OPERATOR S.A. Chojnik Morag 64, 66, 123, 131/1 obr. Chojnik przyłącze elektroenergetycne nn 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
21 ENERGA - OPERATOR S.A. Bramka Morag 98, 465/1 obr. Bramka  sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego   organ nie wniósl sprzeciwu
22 ENERGA - OPERATOR S.A. Sople Małdyty 1/7, 261, 3/1 obr. Sople gm. Małdyty  siec kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV    organ nie wniósł sprzeciwu
23 ENERGA - OPERATOR S.A. Stare Kielkuty Małdyty dznr 8/7, 8/5, 14/59, 8/15  przyłacze kablowe nn 0,4 kV   organ niewniósl sprzeciwu
24 ENERGA - OPERATOR S.A. Łączno Morag dz. nr  180/1, 178/4, 179, 168/31 sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
25 ENERGA - OPERATOR S.A. Morąg Morąg dz. nr 727/2 obr. 2- Morag sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
26 Polska Spółka gazownictwa Miłakowo Stare Bolity dz. nr 1/30 obr. Stare Bolity gazociąg wysokiego ciśnienia DN100   organ nie wniósł sprzeciuwu
27 ENERGA OPERATOR S.A Morąg Morąg dz. nr 152/32, 152/34 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósł sprzeciwu 
28 ENERGA OPERATOR S.A Ruś Morąg dz. nr 399, 391/3, 391/4, 391/5, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7 sieć elektroenergetyczna kablowa  
organ
nie wniósł
sprzeciwu
29 Gmina Morąg Niebrzydowo Wielkie Morąg dz. nr 135, 95, 113
sieć
elektroenergetyczna
kablowa
   
30 Gmina Morąg Żabi Róg Morąg dz. nr 44, 49 sieć elektroenergetyczna kablowa    
31 Gmina Morąg Niebrzydowo Wielkie Morąg dz. nr 239/3, 245
sieć
elektroenergetyczna
kablowa
   
32 Gmina Morąg Jurki Morąg dz. nr 203 sieć elektroenergetyczna kablowa    
33 Gmina Morąg Bramka Morąg dz. nr 210/2 sieć elektroenergetyczna kablowa    
34 Gmina Morąg Jurecki Młyn Morąg dz. nr 146, 148, 152 sieć elektroenergetyczna kablowa    
35 Gmina Morąg Łączno Morąg dz. nr 156/6, 224, 56, 192 sieć elektroenergetyczna kablowa     
36 Gmina Morąg Gulbity Morąg dz. nr 93 sieć elektroenergetyczna kablowa    
37 Gmina Morąg Jędrychówko Morąg dz. nr 269 sieć elektroenergetyczna kablowa    
38 Gmina Morąg Gulbity Morąg dz. nr 20 sieć elektroenergetyczna kablowa    
39 Gmina Morąg Morąg Morąg dz. nr 545/1, 621, 549/5, 549/3 sieć elektroenergetyczna kablowa     
40 Gmina Morąg Bożęcin Morąg dz. nr 146, 148, 152 sieć elektroenergetyczna kablowa    
41 Gmina Morąg Jurki Morąg dz. nr 305/4 sieć elektroenergetyczna kablowa    
42 ENERGA-OPERATOR S.A Łączno Morąg dz. nr 372/3, 362, 349/2, 349/1, 350, 351, 354 sieć elektroenergetyczna kablowa    
43 Nexera sp. z o.o.
Bogaczewo,
Kruszewnia
Morąg dz. nr 16/1, 260/2, 138/1, 68, 69, 59, 48/2, 66/4 sieć telekomunikacyjna    
               

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wytworzenia informacji: 2019-01-04 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 12:48:12
Osoba, która zmieniła informację: Bogusław Stec Data ostatniej zmiany: 2019-09-05 11:15:48
Artykuł był wyświetlony: 1228 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie