ˆ

Rejestr zgłoszeń budowy

Szczegóły informacji

Rejestr zgłoszeń budowy z 2018 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-18 13:03:08 przez Marek Jastrzębski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta
 
Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
ENERGA-OPERATOR S.A. Gierzwałd Grunwald 10/15, 68, 17/13, 17/6, 17/12, 70, 252, 254, 25/2, 25/4, Linia kablowa nN 0,4kV wraz ze złączami pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 Magdalena i Sebastian Gryszpanowicz Jabłonowo Dąbrówno 9/10 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 ENERGA-OPERATOR S.A. Ostróda   40/4, 44, 45/2, 45/4, 39/9, 50/9, 50/8 Linia kablowa nN wraz ze złączem   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 ENERGA-OPERATOR S.A. LIWA MIŁOMŁYN 98, 103 SIEĆ KABLOWA NN 0,4 KV   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 ENERGA-OPERATOR S.A. Wałdowo Ostróda 141/180, 141/23, 141/177, 143,1 Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 ENERGA-OPERATOR S.A. Kątno Ostróda 83/1, 130, 85/52, 85/9, 85/5 Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 ENERGA-OPERATOR S.A. Brzeźno Mazurskie Dąbrówno 58/8 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 ENERGA-OPERATOR S.A. Mielno Grunwald 79/164, 79/152 Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   101/92
Sieć kablowa
nn 0,4kV dz. 101/92
  Organ nie wniósł sprzeciwu
10 ENERGA-OPERATOR S.A Liksajny Miłomłyn 116/2, 107, 115/3, 113/5 Sieć kablowa
nn 0,4kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
11 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   15/10, 15/11, 15/17, 23/12, 23/14, 23/16 linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 ENERGA-OPERATOR S.A. Samborowo Ostróda 433/7 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 ENERGA-OPERATOR S.A. Winiec Miłomłyn 88/1, 86/16 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV  
Organ nie wniósł sprzeciwu
 
14 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   99/20, 141 Budowa linii kablowych nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 ENERGA-OPERATOR S.A Winiec Miłomłyn 3/3 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 ENERGA-OPERATOR S.A. Idzbark Ostróda 441/3, 184 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 ENERGA OPERATOR S.A. Stare Jabłonki Ostróda 166/5 i 166/6 Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym    
18 ENERGA-OPERATOR S.A. Dąbrówno, Wądzyń Dąbrówno 439, 436, 139, 140/3 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 ENERGA-OPERATOR S.A. Międzylesie Ostróda 261/22 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 ENERGA-OPERATOR S.A. Zwierzewo Ostróda 213/3, 279/24, 279/31 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV oraz przyłącze kablowe nN 0,4kV  
Organ nie wniósł sprzeciwu
21 ENERGA-OPERATOR S.A Miłomłyn Miłomłyn 134/5, 138/73 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   125/3, 124 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 ENERGA-OPERATOR S.A. Kajkowo Ostróda 193, 209, 149/3 Linia kablowa nN 0,4 kV  
 
Organ nie wniósł sprzeciwu
24 ADAM KOWALSKI Ostróda   354/54, 354/53 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Wniosek wycofano
25 ENERGA-OPERATOR S.A. Kątno Ostróda 47/20, 47/21, 47/8 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 ENERGA-OPERATOR S.A Miłomłyn   62,65/2 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
 
27
 
ENERGA-OPERATOR S.A
Idzbark Ostróda 387/31, 380, 387/49, 387/48, 387/47, 366, 387/5 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 ENERGA-OPERATOR S.A. Kajkowo Ostróda 233/16, 346/20, 346/50 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 ENERGA-OPERATOR S.A. Gierzwałd Grunwald 4/15, 4/4, 63/41, 63/25, 63/27, 63/31, 63/33, 63/35, 63/37, 63/40 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 ENERGA-OPERATOR S.A. Lubajny Ostróda 211/10, 370/2 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 Martin Kaczyński Durąg Ostróda 244/9 Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Organ nie wniósł sprzeciwu
32 ENERGA-OPERATOR S.A. Ostróda Ostróda 104/18 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
 
33
ENERGA-OPERATOR S.A. Łukta Łukta 257/61 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi    
 
34
ENERGA-OPERATOR S.A. Ględy Łukta 145/2, 93 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV    
 
35
ENERGA-OPERATOR S.A. Łukta Łukta 49/10, 55/1, 55/2, 397 Linia kablowa nn 0,4 kV wraz ze zełączem pomiarowym     
 
36
ENERGA- OPERATPR S.A. Wynki Łukta 164, 104/9 sieć kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi  
 
 
 
37 ENERGA-OPERATOR S.A. Ostróda   35, 36, 39/11, 40/4, 44 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddział Zamiejscowy w Morągu obszar działania: Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty,
Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Maliniak
Morąg
39/1, 39/2, 164/11, 149
Sieć wodociągowa
 
Inwestor w dniu 19.01.2018 wycofał zgłoszenie
2 ENERGA OPERATOR S.A Miłakowo Miłakowo 214/10 Linia kablowa nN 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
3 ENERGA OPERATOR S.A Ruś Morąg 184/9, 165, 166, 168 Linia kablowa nN 0,4 kV    
4 ENERGA OPERATOR S.A Sople Małdyty 2/23, 2/49 Energetyczna sieć kablowa 0,4 kV    
5 ENERGA OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 410, 419 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV    
6 ENERGA OPERATOR S.A Gil Wielki, Gil Mały Małdyty Gil Wielki obr. 0006 dz. nr 53. 78/1, 94, 68/4 Gil Mały obr. 0005 dz. nr 19/2, 19/4 Sieć kablowa nn 0,4 kV    
7 ENERGA OPERATOR S.A Szymanówko Małdyty 169 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV    
8 ENERGA OPERATOR S.A ul. Leśna Morąg 56 Sieć kablowa n.n. 0,4 kV    
9 ENERGA OPERATOR S.A Miłakowo Miłakowo 244/3, 283 Sieć kablowa n.n. 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
10 Gmina Miłakowo Miłakowo Miłakowo 480, 472/4, 472/3, 472/1, 100, 99/6, 99/9, 478/1, 477, 475/3, 474, 472/4, 471/1 Sieć kanalizacyjna Nie wniesiono sprzeciwu  
11 ENERGA OPERATOR S.A Gulbity Mostkowo Morąg Łukta Gulbity-(61/3, 61/4, 151, 47, 156, 51/5) Mostkowo-(1,17) Linia kablowa nn. 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
12 ENERGA OPERATOR S.A Morąg Morąg 577/10, 577/24 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
13 ENERGA OPERATOR S.A Nowy Dwór Morąg 36/4, 51, 148/4 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
14 ENERGA OPERATOR S.A Stare Kiełkuty Małdyty 6/145 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
15 ENERGA OPERATOR S.A Wilamowo Małdyty 272/10, 191/12, 272/8 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
16 ENERGA OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 720/153, 720/163, 720/161 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
17 ENERGA OPERATOR S.A Kruszewnia Morąg 160/6, 170/3, 171/1, 171/3 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
18 ENERGA OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 410, 417 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
19 ENERGA OPERATOR S.A Wenecja Morąg 99,64/1,60/1, 287/1,101,287/2;
Linia kablowa n.n.
0,4 kV
Nie wniesiono sprzeciwu  
20 ENERGA OPERATOR S.A Bramka Morąg 310, 289, 291,308,   309, 316/1, 288/1, 290 Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV, budowa stacji transformatorowej Nie wniesiono sprzeciwu  
21 Gmina Morąg Żabi Róg Morąg 113, 132/9 Linia oświetlenia ulicznego Nie wniesiono sprzeciwu  
22 ENERGA OPERATOR S.A Małdyty Małdyty 129/3,130/2 Linia kablowa nN 0,4kV Nie wniesiono sprzeciwu  
23 ENERGA OPERATOR S.A Bramka Morąg 220,459,266,
267,268,273
Linia kablowa nN 0,4kV Nie wniesiono sprzeciwu  
24 ENERGA OPERATOR S.A Bogaczewo Morąg 73/6, 73/7 Linia napowietrzna nN 0,4kV Nie wniesiono sprzeciwu  
25 ENERGA OPERATOR S.A Ul. Topolowa Miłakowo 112/1, 118 Linia kablowa nN 0,4kV    
26 ENERGA OPERATOR S.A Bogaczewo Morąg 74/33, 74/28 Linia kablowa nN 0,4kV    
27 Gmina Morąg Jurki Morąg 258, 257 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
28 Gmina Morąg Jurki Morąg 303/3, 424 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
29 Gmina Morąg Strużyna Morąg 211,64 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
30 Gmina Morąg Łączno Morąg 39, 56 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
31 Gmina Morąg Raj Morąg 85, 76 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
32 ENERGA OPERATOR S.A Żabi Róg Morąg 428/2, 428/3, 428/4, 3214/6, 113, 431, 3211/2, 422, 414/2, 413/3, 413/2, 409/2, 413/1, 412/1, 410, 375/1, 377, 375/1, 396, 395/2, 390, 389/2, 373, 3209/2, 372/1, 372/2, 388/8, 371, 380 Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
33 ENERGA OPERATOR S.A Bogaczewo Morąg 242/12, 138/1, 363/1 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV
Nie wniesiono sprzeciwu
 
 
34 ENERGA OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 724/74
Sieć kablowa
 nN 0,4 kV      
   
35 ENERGA-OPERATOR S.A. Morąg Morąg 952/1, 915, 508/2, 510/19, 510/40, 514/28, 948/44, 517/8, 517/19, 517/12, 517/13, 517/14, 517/15, 517/18, 517/22, 517/25, 517/27, 517/28, 517/29, 517/91, 517/33, 176
sieć kablowa 
nN 0,4 kV
   
36
ENERGA-
OPERATOR S.A.
Drynki Małdyty 13/11, 40 budowa linii kablowej nN 0,4kV    
37
ENERGA-
OPERATOR S.A.
Miłakowo Miłakowo 595/15, 589/9 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV    
38
ENERGA-
OPERATOR S.A.
Kretowiny Morąg 523, 527 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV    
39 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Jurki Morąg 219, 282, 283/1, 454/15, 454/23, 454/26, 454/25, 454/27, 309, 454/28, 545/29, 454/18, 454/13, 454/4, 454/10, 454/20 Budowa sieci wodociągowej    

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Starostwo Powiatowe Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 13:03:08
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Ruciński Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 10:30:27
Artykuł był wyświetlony: 2665 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie