ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: powołania komisji przetargowej 157/517/2018 Obowiązujący
2 2018-09-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostródzkiego XXXIX/300/2018 Obowiązujący
3 2018-09-12 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XXXIX/299/2018 Obowiązujący
4 2018-09-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe XXXIX/298/2018 Obowiązujący
5 2018-09-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego XXXIX/297/2018 Obowiązujący
6 2018-09-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie gminy miejskiej Ostróda XXXIX/296/2018 Obowiązujący
7 2018-09-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Stowarzyszenie „Nasze Pozorty” z siedzibą w Pozortach i uchwalenia jej regulaminu. XXXIX/295/2018 Obowiązujący
8 2018-09-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok XXXIX/294/2018 Obowiązujący
9 2018-09-12 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031 XXXIX/293/2018 Obowiązujący
10 2018-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej 157/516/2018 Obowiązujący
11 2018-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: powołania komisji przetargowej 157/515/2018 Obowiązujący
12 2018-09-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej 157/514/2018 Obowiązujący
13 2018-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 156/513/2018 Obowiązujący
14 2018-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie. 156/512/2018 Obowiązujący
15 2018-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia Pani Danucie Jurczak pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie 156/511/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie