ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2020-01-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok 45/146/2020 Obowiązujący
2 2020-01-28 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie 45/145/2020 Obowiązujący
3 2020-01-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia nieruchomości mienia powiatu 45/144/2020 Obowiązujący
4 2020-01-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania ofert 45/143/2020 Obowiązujący
5 2020-01-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej 45/142/2020 Obowiązujący
6 2020-01-21 Zarządzenia Starosty w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej 3/2020 Obowiązujący
7 2020-01-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu na 2020 rok 44/141/2020 Obowiązujący
8 2020-01-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej 44/140/2020 Obowiązujący
9 2020-01-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii do wniosku o wydanie dodatkowej decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej 44/139/2020 Obowiązujący
10 2020-01-09 Zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia liczby etatów w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostródzie 2/2020 Obowiązujący
11 2020-01-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2020 rok 43/138/2020 Obowiązujący
12 2020-01-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 43/137/2020 Obowiązujący
13 2020-01-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia powiatu 43/136/2020 Obowiązujący
14 2020-01-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grunwald na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026” 43/135/2020 Obowiązujący
15 2020-01-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dla projektu budowy chodnika i zatok autobusowych w ramach inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 z zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka – Morąg” 43/134/2020 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie