ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
106 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe IX/76/2019 Obowiązujący
107 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2020 r. IX/75/2019 Obowiązujący
108 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów IX/74/2019 Obowiązujący
109 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie IX/73/2019 Obowiązujący
110 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie IX/72/2019 Obowiązujący
111 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie gminy wiejskiej Ostróda IX/71/2019 Obowiązujący
112 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Morąga IX/70/2019 Obowiązujący
113 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej IX/69/2019 Obowiązujący
114 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej IX/68/2019 Obowiązujący
115 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków IX/67/2019 Nieobowiązujący
116 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok IX/66/2019 Obowiązujący
117 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 IX/65/2019 Zmieniony
118 2019-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg powiatowych przedłużenia ulicy Szwoleżerów i ustalenia przebiegu drogi Nr 2728 N 30/103/2019 Obowiązujący
119 2019-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wewnętrznej w Wielochowie i ustalenia przebiegu drogi 1414 N Ignalin - Wielochowo 30/102/2019 Obowiązujący
120 2019-09-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 29/101/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie