ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/79/2003Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/79/2003

Szczegóły informacji

XIII/79/2003

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII Sesja Rady Powiatu z dnia 30 października 2003 roku

Kadencja: II kadencja

Data wejścia w życie: 2003-10-30

Data podjęcia/podpisania: 2003-10-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2003-10-30

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie:

Na podstawie art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn.zm.)

Treść:

UCHWAŁA  Nr XIII/79/2003
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 2003r.


w sprawie zmiany uchwały określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 Na podstawie art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn.zm.)
Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały Nr X/61/2003 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -  otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostródzie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały
Nr XIII/79/2003
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 2003r.

 

ZADANIA
Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZNACZONYCH DLA POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA 2003R.

Lp.  

 WYSZCZEGÓLNIENIE 

KWOTA W ZŁOTYCH

 1. Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy art.26 

 0

 2. Zobowiązania z 2002r. dotyczące zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
art.26 
 

26 244,00

 3.  Zobowiązania z 2002r. dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne art.26

 362 967,00

 4.   Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art.38 i 40 

  20 000,00

 5. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej art.12 

 50 000,00 

 6. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a 

 150 000,00

 7.  Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej art.35a ust.1 pkt 8 

 492 660,00

 8. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt 7 lit. b 

  17 000,00

 9. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit. c 
 

 133 728,00
 

10.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikowaniu się i technicznych
art.35a ust.1 pkt 7 lit. d
 

170 000,00

11. 

Finansowanie w części kosztów tworzenia WTZ art.35a ust.1 pkt 8 

216 000,00 

12. Finansowanie kosztów działania WTZ art.35a ust.1 pkt 8  

33 540,00 

   RAZEM  

1 672 139,00 

                                                                       
                                                     

UZASADNIENIE
Do uchwały Nr XIII/79/2003 Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia  30 października 2003r.

Przesunięcie środków w wysokości 10 000 zł z zadania polegającego na przystosowaniu tworzonych lub istniejących stanowisk pracy wynika z małego zainteresowania nim pracodawców.
Konieczność przesunięcia środków przeznaczonych na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych wynika ze zmniejszenia o 20% dofinansowania do turnusów.
Również w związku z wyczerpaniem wniosków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz w związku z wyczerpaniem limitów Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, proponujemy przesunięcia środków finansowych. Natomiast zwiększenie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikowaniu się i technicznych o kwotę 80 000 zł wynika z ilości posiadanych wniosków osób zainteresowanych powyższym zadaniem.
Powyższe zmiany są konieczne, przesunięte nadwyżki środków finansowych przeznaczone zostaną na zadanie jakim jest tworzenie warsztatów terapii zajęciowej w Morągu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu