ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/78/2003Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/78/2003

Szczegóły informacji

XIII/78/2003

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII Sesja Rady Powiatu z dnia 30 października 2003 roku

Kadencja: II kadencja

Data wejścia w życie: 2003-10-30

Data podjęcia/podpisania: 2003-10-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2003-10-30

Tytuł aktu:

w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Na podstawie:

Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.)

Treść:

UCHWAŁA  Nr XIII/78/2003
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe w Ostródzie


 Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się środek specjalny w jednostce budżetowej - Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

§ 2

Przedmiotem działalności środka specjalnego jest gromadzenie środków finansowych przez jednostkę budżetową na wyodrębnionym rachunku bankowym na finansowanie działalności ubocznej i podstawowej jednostki.

§ 3

Źródłem przychodów środka specjalnego są między innymi:
- wpływy za usługi szkoleniowe pokrywane przez osoby fizyczne, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego,
- inne wpływy z usług z wyjątkiem stanowiących dochód powiatu.

§ 4

Fundusze środka specjalnego przeznacza się w szczególności na:
1. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności szkoleniowej, m.in.:
- wynagrodzenia dla prowadzących szkolenia,
- zakup materiałów, środków dydaktycznych, koszty poligrafii.
2. Pokrycie kosztów prowadzonej innej działalności usługowej.

§ 5

Podstawą gospodarowania środkiem specjalnym jest roczny plan finansowy, określający przychody i wydatki w układzie działu i rozdziału właściwego dla jednostki budżetowej.

§ 6

Dysponentem funduszu środka specjalnego jest kierownik jednostki budżetowej, do którego zadań należy zatwierdzenie planu finansowego środka specjalnego, podejmowanie decyzji o uruchomieniu funduszu oraz zapewnienie obsługi finansowej środka specjalnego.

§ 7

Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową środka specjalnego i dokonuje rozliczeń z budżetem powiatu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 


UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe w Ostródzie
z dnia 30 października 2003r.


    Potrzeba utworzenia środka specjalnego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie wynika z konieczności rozliczania szkoleń organizowanych przez Starostwo Powiatowe dla  jednostek samorządów terytorialnych i instytucji. Najbliższe takie szkolenia odbędą się na tematy dotyczące środków unijnych i będą w nich uczestniczyć przedstawiciele gmin.
    Zgodnie z art.21 ust. 1 utworzenie środka specjalnego dotyczącego wyżej wymienionych zadań leży w kompetencji Rady Powiatu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu