ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości III/28/2018 Obowiązujący
2 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości III/27/2018 Obowiązujący
3 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości III/26/2018 Obowiązujący
4 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków III/25/2018 Obowiązujący
5 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powiatowego programu ochrony środowiska III/24/2018 Obowiązujący
6 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych III/23/2018 Obowiązujący
7 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego III/22/2018 Obowiązujący
8 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku III/21/2018 Obowiązujący
9 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie podróży służbowych radnych III/20/2018 Obowiązujący
10 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu III/19/2018 Obowiązujący
11 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu III/18/2018 Obowiązujący
12 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu III/17/2018 Obowiązujący
13 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2019 III/16/2018 Obowiązujący
14 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 III/15/2018 Obowiązujący
15 2018-12-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 i ustalenia planu finansowego tych wydatków III/14/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu