ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2020 rok 35/122/2019 Obowiązujący
2 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020 – 2033 35/121/2019 Obowiązujący
3 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania według właściwości petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, dotyczącej wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów w zakresie płatności bezgotówkowych 35/120/2019 Obowiązujący
4 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego 35/119/2019 Obowiązujący
5 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia powiatu 35/118/2019 Obowiązujący
6 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nabycia nieruchomości 35/117/ 2019 Obowiązujący
7 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie 35/116/2019 Obowiązujący
8 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie : zmiany regulaminu pracy komisji przetargowej 35/115/2019 Obowiązujący
9 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: powołania komisji przetargowej 35/114/2019 Obowiązujący
10 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 35/113/2019 Obowiązujący
11 2019-11-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie 35/112/2019 Obowiązujący
12 2019-11-12 Zarządzenia Starosty w sprawie przejścia z państwowego układu wysokościowego PL-KRON86-NH (Kronsztad 86) do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) w powiecie ostródzkim. 48/2019 Obowiązujący
13 2019-11-05 Uchwały Rady Powiatu w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” X/104/2019 Obowiązujący
14 2019-11-05 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad oraz trybu przyznawania nagród zawodnikom z terenu Powiatu Ostródzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz trenerom i instruktorom X/103/2019 Obowiązujący
15 2019-11-05 Uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury X/102/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu