ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2019-03-29 Zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa płynnego w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie – Skoda YETI nr rej. NOS 90GL 22/2019 Obowiązujący
122 2019-03-27 Zarządzenia Starosty zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostródzie 21/2019 Obowiązujący
123 2019-03-07 Zarządzenia Starosty zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie 20/2019 Obowiązujący
124 2019-02-21 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania komisji przetargowej 19/2019 Obowiązujący
125 2019-02-18 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Ostródzki na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 18/2019 Obowiązujący
126 2019-02-18 Zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia liczby etatów w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostródzie 17/2019 Nieobowiązujący
127 2019-02-04 Zarządzenia Starosty w sprawie: zmian do zarządzenia nr 8/2018 Starosty Ostródzkiego z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania biura projektu „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” 16/2019 Obowiązujący
128 2019-02-04 Zarządzenia Starosty w sprawie: zmian do zarządzenia nr 5/2018 Starosty Ostródzkiego z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” 15/2019 Obowiązujący
129 2019-02-04 Zarządzenia Starosty w sprawie: zmian do zarządzenia nr 62/2017 Starosty Ostródzkiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania biura projektu: „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego” 14/2019 Obowiązujący
130 2019-02-04 Zarządzenia Starosty w sprawie: zmian do zarządzenia nr 61/2017 Starosty Ostródzkiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego” 13/2019 Obowiązujący
131 2019-01-29 Zarządzenia Starosty w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Ostródzkim w 2019 roku 12/2019 Obowiązujący
132 2019-01-22 Zarządzenia Starosty w sprawie zatwierdzenia „Programu Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie na rok 2019” 11/2019 Obowiązujący
133 2019-01-22 Zarządzenia Starosty w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej 10/2019 Obowiązujący
134 2019-01-22 Zarządzenia Starosty zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie 09/2019 Obowiązujący
135 2019-01-22 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania komisji przetargowej 08/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu