ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
91 2019-09-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej 27/91/2019 Obowiązujący
92 2019-09-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej 27/90/2019 Obowiązujący
93 2019-09-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej 27/89/2019 Obowiązujący
94 2019-09-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 27/88/2019 Obowiązujący
95 2019-08-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia powiatu 26/87/2019 Obowiązujący
96 2019-09-03 Zarządzenia Starosty zmieniające zarządzenie Nr 86/2018 Starosty Ostródzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmienione Zarządzeniem Nr 35/2019 Starosty Ostródzkiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego powiatu ostródzkiego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie 44/2019 Obowiązujący
97 2019-08-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku 25/86/2019 Obowiązujący
98 2019-08-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie 25/85/2019 Obowiązujący
99 2019-08-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie 25/84/2019 Obowiązujący
100 2019-08-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania Pani Joanny Pawłowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie 25/83/2019 Obowiązujący
101 2019-08-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 25/82/2019 Obowiązujący
102 2019-08-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 24/81/2019 Obowiązujący
103 2019-08-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie 24/80/2019 Obowiązujący
104 2019-08-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie 24/79/2019 Obowiązujący
105 2019-08-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 24/78/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu