ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
91 2017-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” XXXI/224/2017 Obowiązujący
92 2017-10-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. XXXI/223/2017 Obowiązujący
93 2017-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadania zarządzania ulicami będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostródy XXXI/222/2017 Obowiązujący
94 2017-10-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXXI/221/2017 Obowiązujący
95 2017-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok XXXI/220/2017 Obowiązujący
96 2017-10-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031 XXXI/219/2017 Zmieniony
97 2017-11-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji projektu konkursowego „Rodzina wsparciem silna” nr RPWM.11.02.03-28-0035/17 117/361/2017 Obowiązujący
98 2017-11-08 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie 117/360/2017 Obowiązujący
99 2017-11-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie 117/359/2017 Obowiązujący
100 2017-11-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie 117/358/2017 Nieobowiązujący
101 2017-11-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 117/357/2017 Obowiązujący
102 2017-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 116/356/2017 Obowiązujący
103 2017-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej 115/355/2017 Obowiązujący
104 2017-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Ostródzkiego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 115/354/2017 Obowiązujący
105 2017-10-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dla projektu budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo - kolejowego 114/353/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu