ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostródzkim na lata 2018-2020 XXXVI/277/2018 Obowiązujący
62 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXXVI/276/2018 Obowiązujący
63 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności” XXXVI/275/2018 Obowiązujący
64 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” XXXVI/274/2018 Obowiązujący
65 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego XXXVI/273/2018 Obowiązujący
66 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur. XXXVI/272/2018 Obowiązujący
67 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na rok 2018 XXXVI/271/2018 Obowiązujący
68 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok XXXVI/270/2018 Obowiązujący
69 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031 XXXVI/269/2018 Zmieniony
70 2018-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej 133/407/2018 Obowiązujący
71 2018-02-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok 132/406/2018 Obowiązujący
72 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Ostródzkiego dla samorządowej instytucji kultury. 130/405/2018 Obowiązujący
73 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji projektu konkursowego „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności” nr RPWM.11.01.01-28-0115/17 130/404/2018 Obowiązujący
74 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w zakresie składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 130/403/2018 Obowiązujący
75 2018-02-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dzierżawy nieruchomości mienia powiatu 130/402/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu