ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
46 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulicy i chodnika, a także utrzymaniu zimowym chodnika na terenie miejscowości Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity- Marzewo –Sambród -Małdyty w latach 2020-2021 XI/107/2019 Obowiązujący
47 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok XI/106/2019 Obowiązujący
48 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 XI/105/2019 Zmieniony
49 2019-12-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej 38/129/2019 Obowiązujący
50 2019-12-09 Zarządzenia Starosty w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Powiatu Ostródzkiego na 2020 rok 55/2019 Obowiązujący
51 2019-12-04 Zarządzenia Starosty w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Ostródzie 54/2019 Obowiązujący
52 2019-12-04 Zarządzenia Starosty zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostródzie 53/2019 Obowiązujący
53 2019-11-27 Zarządzenia Starosty w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej 52/2019 Obowiązujący
54 2019-11-27 Zarządzenia Starosty w sprawie przymusowego doprowadzenia 51/2019 Obowiązujący
55 2019-11-20 Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostródzie na lata 2019 - 2023 50/2019 Obowiązujący
56 2019-11-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 36/128/2019 Obowiązujący
57 2019-11-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonywania w 2019 r. czynności prawnych. 36/127/2019 Obowiązujący
58 2019-11-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej 36/126/2019 Obowiązujący
59 2019-11-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania ofert 36/125/2019 Obowiązujący
60 2019-11-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej 36/124/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu