ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-12-30 Zarządzenia Starosty w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Ostródzkim w 2020 roku 58/2019 Obowiązujący
32 2019-12-20 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Ostródzkim. 40/132/2019 Obowiązujący
33 2019-12-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności wynikających z otrzymanych faktur przez Powiat Ostródzki i jego jednostki organizacyjne objęte centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. 40/131/2019 Obowiązujący
34 2019-12-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 39/130/2019 Obowiązujący
35 2019-12-20 Zarządzenia Starosty zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Ostródzie 57/2019 Obowiązujący
36 2019-12-16 Zarządzenia Starosty w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych 56/2019 Obowiązujący
37 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania według właściwości skargi na działanie Starosty Ostródzkiego XI/116/2019 Obowiązujący
38 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu XI/115/2019 Obowiązujący
39 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” XI/114/2019 Obowiązujący
40 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość XI/113/2019 Obowiązujący
41 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2019 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XI/112/2019 Obowiązujący
42 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej opieki i wychowania XI/111/2019 Obowiązujący
43 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego XI/110/2019 Obowiązujący
44 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłomłyn w ciągu ulic powiatowych w latach 2020 i 2021 XI/109/2019 Obowiązujący
45 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągu ulic powiatowych w latach 2020 i 2021 XI/108/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu