ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
4441 2008-04-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia wieloletniego kredytu XXI/99/2008 Obowiązujący
4442 2008-04-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok XXI/98/2008 Obowiązujący
4443 2008-04-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2007 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie XXI/97/2008 Obowiązujący
4444 2008-03-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, kwotę zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2008 XIX/96/2008 Obowiązujący
4445 2008-03-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na lata 2008-2010” XIX/95/2008 Obowiązujący
4446 2008-03-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok XIX/94/2008 Obowiązujący
4447 2008-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Powiatu XVIII/93/2008 Obowiązujący
4448 2008-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku XVIII/92/2008 Obowiązujący
4449 2008-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim do 2013 roku” XVIII/91/2008 Obowiązujący
4450 2008-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu skarg na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego XVIII/90/2008 Obowiązujący
4451 2008-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, w tym wysokości opłat za posiłki XVIII/89/2008 Obowiązujący
4452 2008-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych im. S.Petofi w Ostródzie, w tym wysokości opłat za posiłki XVIII/88/2008 Obowiązujący
4453 2008-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Ostródzie XVIII/87/2008 Obowiązujący
4454 2008-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego XVIII/86/2008 Obowiązujący
4455 2008-02-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku XVIII/85/2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu