ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
4441 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. VIII/46/2007 Uchylony
4442 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2007. VIII/45/2007 Obowiązujący
4443 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia poprzez Profilaktykę i Przeciwdziałanie Uzależnieniom w Powiecie Ostródzkim na lata 2007-2011. VIII/44/2007 Obowiązujący
4444 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych w Morągu i nadania statutu. VIII/43/2007 Obowiązujący
4445 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizacje których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku. VIII/42/2007 Obowiązujący
4446 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. VIII/41/2007 Obowiązujący
4447 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu. VIII/40/2007 Obowiązujący
4448 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian a budżecie powiatu na 2007 rok. VIII/39/2007 Obowiązujący
4449 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu. VIII/38/2007 Obowiązujący
4450 2007-03-12 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie darowizny mienia powiatu VII/37/2007 Obowiązujący
4451 2007-03-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego VII/36/2007 Obowiązujący
4452 2007-03-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego VII/35/2007 Obowiązujący
4453 2007-02-19 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie VI/34/2007 Uchylony
4454 2007-02-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007 r.” VI/33/2007 Obowiązujący
4455 2007-02-19 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Powiatu VI/32/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu