ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3196 2007-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny IX/55/2007 Obowiązujący
3197 2007-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia stowarzyszenia „Szesnastka”. IX/54/2007 Obowiązujący
3198 2007-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania komisji statutowej IX/53/2007 Obowiązujący
3199 2007-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2006 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie IX/52/2007 Obowiązujący
3200 2007-04-25 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego. IX/51/2007 Uchylony
3201 2007-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian a budżecie powiatu na 2007 rok. IX/50/2007 Obowiązujący
3202 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład liczbowy i osobowy stałych komisji Rady Powiatu VIII/49/2007 Obowiązujący
3203 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego. VIII/48/2007 Obowiązujący
3204 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2006 roku. VIII/47/2007 Obowiązujący
3205 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. VIII/46/2007 Uchylony
3206 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2007. VIII/45/2007 Obowiązujący
3207 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia poprzez Profilaktykę i Przeciwdziałanie Uzależnieniom w Powiecie Ostródzkim na lata 2007-2011. VIII/44/2007 Obowiązujący
3208 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych w Morągu i nadania statutu. VIII/43/2007 Obowiązujący
3209 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizacje których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku. VIII/42/2007 Obowiązujący
3210 2007-04-02 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. VIII/41/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu