ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
16 2019-12-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 42/133/2019 Obowiązujący
17 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2020 rok XII/127/2019 Obowiązujący
18 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok XII/126/2019 Obowiązujący
19 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XII/125/2019 Obowiązujący
20 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata Powiatu Ostródzkiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego XII/124/2019 Obowiązujący
21 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie ostródzkim na lata 2019 – 2023 XII/123/2019 Obowiązujący
22 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2019 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XII/122/2019 Obowiązujący
23 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2020 XII/121/2019 Obowiązujący
24 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033 XII/120/2019 Obowiązujący
25 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i ustalenia planu finansowego tych wydatków XII/119/2019 Obowiązujący
26 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok XII/118/2019 Obowiązujący
27 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 XII/117/2019 Obowiązujący
28 2020-01-03 Zarządzenia Starosty w sprawie zatwierdzenia programu działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostródzie na rok 2020 1/2020 Obowiązujący
29 2019-12-31 Zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia harmonogramu świadczenia usługi pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych oraz stowarzyszenie 60/2019 Obowiązujący
30 2019-12-30 Zarządzenia Starosty w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w Powiecie Ostródzkim w 2020 roku 59/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu