ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
16 2018-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia powiatu 164/544/2018 Obowiązujący
17 2018-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: powołania komisji przetargowej 164/543/2018 Obowiązujący
18 2018-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 163/542/2018 Obowiązujący
19 2018-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie XL/309/2018 Obowiązujący
20 2018-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XL/308/2018 Obowiązujący
21 2018-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych z opłaty za posiłki w stołówkach tych ośrodków XL/307/2018 Obowiązujący
22 2018-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe XL/306/2018 Obowiązujący
23 2018-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” XL/305/2018 Obowiązujący
24 2018-10-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XL/304/2018 Obowiązujący
25 2018-10-30 Uchwały Rady Powiatu sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XL/303/2018 Obowiązujący
26 2018-10-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok XL/302/2018 Obowiązujący
27 2018-10-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031 XL/301/2018 Obowiązujący
28 2018-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok 161/541/2018 Obowiązujący
29 2018-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej, która przeprowadzi konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie 161/540/2018 Obowiązujący
30 2018-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: powołania komisji przetargowej 161/539/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu