ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie VI/62/2019 Obowiązujący
2 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Ostródzkiego do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego VI/61/2019 Obowiązujący
3 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego VI/60/2019 Obowiązujący
4 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska Rady Powiatu w Ostródzie VI/59/2019 Obowiązujący
5 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Ostródzki i inne organy prowadzące VI/58/2019 Obowiązujący
6 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej” VI/57/2019 Obowiązujący
7 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu partnerskiego „Razem dla rodziny” VI/56/2019 Obowiązujący
8 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu partnerskiego „Oparcie w rodzinie” VI/55/2019 Obowiązujący
9 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków VI/54/2019 Obowiązujący
10 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok VI/53/2019 Obowiązujący
11 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 VI/52/2019 Obowiązujący
12 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2018 rok z tytułu wykonania budżetu VI/51/2019 Obowiązujący
13 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok VI/50/2019 Obowiązujący
14 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania VI/49/2019 Obowiązujący
15 2019-04-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok V/48/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu