ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok V/48/2019 Obowiązujący
2 2019-04-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 V/47/2019 Obowiązujący
3 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu IV/46/2019 Obowiązujący
4 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu IV/45/2019 Obowiązujący
5 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Ostródzkiego IV/44/2019 Obowiązujący
6 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej IV/43/2019 Obowiązujący
7 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok IV/42/2019 Obowiązujący
8 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok IV/41/2019 Obowiązujący
9 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2019 rok IV/40/2019 Obowiązujący
10 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu IV/39/2019 Obowiązujący
11 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej opieki i wychowania IV/38/2019 Obowiązujący
12 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2019 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych IV/37/2019 Obowiązujący
13 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na rok 2019 IV/36/2019 Obowiązujący
14 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych w zakresie organizowania nauki zawodu dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w szkołach z terenu Powiatu Braniewskiego IV/35/2019 Obowiązujący
15 2019-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Szesnastka” IV/34/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu