ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe IX/76/2019 Obowiązujący
2 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2020 r. IX/75/2019 Obowiązujący
3 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów IX/74/2019 Obowiązujący
4 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie IX/73/2019 Obowiązujący
5 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie IX/72/2019 Obowiązujący
6 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie gminy wiejskiej Ostróda IX/71/2019 Obowiązujący
7 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Morąga IX/70/2019 Obowiązujący
8 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej IX/69/2019 Obowiązujący
9 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej IX/68/2019 Obowiązujący
10 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków IX/67/2019 Obowiązujący
11 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok IX/66/2019 Obowiązujący
12 2019-09-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 IX/65/2019 Obowiązujący
13 2019-09-13 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok VIII/64/2019 Obowiązujący
14 2019-09-13 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 VIII/63/2019 Zmieniony
15 2019-06-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie VI/62/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu