ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2020 rok XII/127/2019 Obowiązujący
2 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok XII/126/2019 Obowiązujący
3 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XII/125/2019 Obowiązujący
4 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata Powiatu Ostródzkiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego XII/124/2019 Obowiązujący
5 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie ostródzkim na lata 2019 – 2023 XII/123/2019 Obowiązujący
6 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2019 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XII/122/2019 Obowiązujący
7 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2020 XII/121/2019 Obowiązujący
8 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033 XII/120/2019 Obowiązujący
9 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i ustalenia planu finansowego tych wydatków XII/119/2019 Obowiązujący
10 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok XII/118/2019 Obowiązujący
11 2019-12-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 XII/117/2019 Obowiązujący
12 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania według właściwości skargi na działanie Starosty Ostródzkiego XI/116/2019 Obowiązujący
13 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu XI/115/2019 Obowiązujący
14 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” XI/114/2019 Obowiązujący
15 2019-12-10 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość XI/113/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu