ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XXXVI/278/2018 Obowiązujący
2 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostródzkim na lata 2018-2020 XXXVI/277/2018 Obowiązujący
3 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2018 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXXVI/276/2018 Obowiązujący
4 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności” XXXVI/275/2018 Obowiązujący
5 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” XXXVI/274/2018 Obowiązujący
6 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego XXXVI/273/2018 Obowiązujący
7 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur. XXXVI/272/2018 Obowiązujący
8 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na rok 2018 XXXVI/271/2018 Obowiązujący
9 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok XXXVI/270/2018 Obowiązujący
10 2018-03-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031 XXXVI/269/2018 Obowiązujący
11 2018-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok XXXV/268/2018 Obowiązujący
12 2018-01-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu skargi na działanie Starosty Ostródzkiego XXXIV/267/2018 Obowiązujący
13 2018-01-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Ostródzkiego XXXIV/266/2018 Obowiązujący
14 2018-01-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Ostródzkim na lata 2018 – 2020” XXXIV/265/2018 Obowiązujący
15 2018-01-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok XXXIV/264/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu