ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (Dz.U. z 2019 r. poz.1429)., prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony praw autorskich itp.).
Udostępnianie informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie następuje:
  1. poprzez ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.ostroda.pl
  2. na pisemny wniosek (pobierz wniosek) osoby zainteresowanej (skierowany na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda) oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: , lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  3. w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie (np. nie wymaga anonimizacji).
W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnych w BIP, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, urząd powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Starostwo Powiatowe Data wytworzenia informacji: 2014-04-10 14:08:45
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2014-04-10 14:20:16
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-08-13 12:15:10
Artykuł był wyświetlony: 33647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu