ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaż cenowy: "Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych (ulotki, balony) w ramach projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu"

Informacja ogłoszona dnia 2015-10-12 15:02:27 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

S O N D A Ż    C E N O W Y
 
Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych (ulotki, balony) w ramach projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do sondażu) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do sondażu)
 
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, w szczególności obejmuje:
 1. wykonanie projektów materiałów informacyjno-promocyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do sondażu);
 2. załadunek, rozładunek oraz dowóz materiałów objętych przedmiotem zamówienia do Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia -  15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  19.10.2015r. do godz. 11:00:
 1. w formie pisemnej na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat);
 2. w formie elektronicznej (jako scan podpisanej oferty) na adres: .
 
5. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych  (ulotki, balony) w ramach projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.
 
6. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
 
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
 
8. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wykonawcami jest Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych - Piotr Szerszeń, tel. 89 642 98 28; e-mail: .
 
9. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego  przekazanie Wykonawcom.
 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 
 
S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski
                                                                                                              
 
 
 
Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do sondażu);
 2. Formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
 3. Projekt umowy (zał. nr 3 do sondażu);
 4. Wytyczne dot. logotypów (zał. nr 4 do sondażu);
 5. Wzór ulotki (zał. nr 5 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-10-12 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2015-10-12 15:02:27
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2015-10-21 11:31:48
Artykuł był wyświetlony: 923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu