ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaż cenowy: zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej (www) projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. ROZSTRZYGNIĘCIE SONDAŻU CENOWEGO

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-20 14:46:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data: 2015–04–20.

Nasz znak: RL.272.15.2015

S O N D A Ż     C E N O W Y

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej (www) projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do sondażu) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do sondażu).
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 28.04.2015r. do godz. 11:00, na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat).
4. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
5. Ofertę należy w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej (www) projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych - Piotr Szerszeń, tel. 89/642-98-28.
8. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski

Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:

1) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do sondażu);
2) Formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
3) Projekt umowy (zał. nr 3 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-04-20 14:43:27
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2015-04-20 14:46:28
Osoba, która zmieniła informację: Marta Laska Data ostatniej zmiany: 2015-05-04 10:54:36
Artykuł był wyświetlony: 907 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu