ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaż cenowy: dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. ROZSTRZYGNIĘCIE SONDAŻU CENOWEGO.

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-17 14:08:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data: 2015 – 04 – 17.

Nasz znak: RL.272.20.2015

S O N D A Ż    C E N O W Y

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 1 formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do sondażu) oraz projektem umowy (zał. nr 2 do sondażu).
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, w szczególności obejmuje:
1) dostawę materiałów biurowych: papier do drukarki – 50 ryz; komplet 4 tonerów do drukarki – 2 kpl.; segregator biurowy – 30 szt.; koszulki foliowe – 5 opak.; długopis – 25 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 1 formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do sondażu);
2) załadunek, rozładunek oraz dowóz materiałów objętych przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy.
4. Ofertę należy złożyć:
1) w formie pisemnej do dnia 27.04.2015r. do godz. 11:00, na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat);
2) w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.
5. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do sondażu).
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
7. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wykonawcami jest Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych - Piotr Szerszeń, tel. 89 642 98 28; e-mail:

<e-mail>

.
8. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski

Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
1) Formularz ofertowy (zał. nr 1 do sondażu);
2) Projekt umowy (zał. nr 2 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-04-17 14:07:14
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2015-04-17 14:08:12
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2015-04-27 15:08:41
Artykuł był wyświetlony: 728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu