ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady Etyki pracownikiów Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Akapit nr 1 - brak tytułu

                Nigdy nie mów wszystkiego co wiesz, ale wiedz zawsze, co mówisz. 
                                                                            George Bernard Shaw
 
ZASADY ETYKI
PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTRÓDZIE

Zapis niniejszy stanowi krótki zbiór zasad i wartości, którymi pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostródzie kierują się w trakcie wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Przedstawione poniżej wartości i standardy postępowania, są przedstawione obywatelom w celu poinformowania ich o przyjętych standardach zachowań, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników.

Mając powyższe na uwadze:

1. My pracownicy traktujemy pracę w urzędzie jako służbę publiczną, mamy zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz dobro obywateli.
2. Działamy tak aby nasza praca była wzorem praworządności i prowadziła do pogłębienia zaufania mieszkańców do Urzędu.
3. Pracę wykonujemy z poszanowaniem godności innych oraz godności własnej.
4. Swoim postępowaniem dajemy świadectwo o powiecie ostródzkim oraz współtworzymy wizerunek administracji samorządowej.
5. Dobro publiczne przedkładamy nad interes własny.
6. Zobowiązujemy się dbać o powagę miejsca pracy poprzez stosowny ubiór, uprzejme i kulturalne zachowanie się w codziennych kontaktach z pracownikami i obywatelami.
7. Pracę swoją wykonujemy sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszego rezultatu.
8. Zawsze jesteśmy gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji.
9. Wykazujemy powściągliwość w publicznym wyrażaniu swoich poglądów na temat pracy organów Urzędu.
10. Wykonując swoją pracę jesteśmy bezstronni i sprawiedliwi a w rozpatrywaniu spraw nie kierujemy się emocjami ale literą prawa i obiektywizmem.

Zobowiązujemy się niniejszym do przestrzegania niniejszych zasad, które obowiązują wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko. Nowi pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią powyższych zasad oraz ich stosowania.

wrzesień 2009

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wytworzenia informacji: 2009-09-23 14:24:26
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2009-10-06 09:48:01
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2010-07-01 07:10:12
Artykuł był wyświetlony: 5167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu