ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-09-10 09:25:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Starostwa Powiatowego w Ostródzie 
                      Składam wniosek za pomocą;                            
                                 
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku 
(Dz.U. 2005 Nr 200 poz.1651) w sprawie warunków organizacyjno-technicznych 
doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym 
w Starostwie Powiatowym w Ostródzie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.
 
Treść rozporządzenia
 
WAŻNE  INFORMACJE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. (Dz. U. 2005 Nr 212 poz.1766) w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  Starostwo Powiatowe w Ostródzie akceptuje pliki poczty elektronicznej z załącznikami w formatach wymienionych w Rozporządzeniu.
W szczególności przy danych tekstowych przyjmowane będą dokumenty zgodne ze standardem OpenDocument (OpenOffice 2.0). Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif, dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru:
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Starostwa Powiatowego w Ostródzie zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym i przekazany drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Inne wymagania
1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Starostwa Powiatowego w Ostródzie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Dokumenty elektroniczne doręczane do Starostwa Powiatowego w Ostródzie zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu POJAZD I KIEROWCA

Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW:
 
- Rejestracja pojazdu, czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,
- Wydanie prawa jazdy.

Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl

Opis związany z usługą można odnaleźć na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

 1. podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby wnioskującej oraz jej adres zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
2. bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów  (Dz.U. z 2016r., poz. 1038),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231).
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r., poz. 1114 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz. 262 ze zm.).
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu