ˆ

Zarząd Dróg Powiatowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Pozanormatywne skrajnie obiektów mostowych, ograniczenia tonażu na drogach i ulicach powiatowych oraz na obiektach mostowych

Informacja ogłoszona dnia 2008-11-05 07:30:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

POZANORMATYWNE SKRAJNIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH, OGRANICZENIA TONAŻU NA DROGACH I ULICACH POWIATOWYCH ORAZ NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

Wykaz dróg i ulic powiatowych oraz obiektów mostowych, na których występują ograniczenia tonażu oraz pozanormatywne skrajnie poziome i pionowe.
 
I.    Ograniczenia tonażu na drogach i ulicach powiatowych
1.    Droga powiatowa Nr 1160 N dr Nr 1161 N – Łępno – Podągi – dr. woj. nr 528
•    od km 7+790 do km 10+332 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 528
2.    Droga powiatowa Nr 1182 N Połowite – Gumniska Wielkie
•    od km 0+000 do km 7+614 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” obowiązuje na całej długości drogi
3.    Droga powiatowa Nr 1183 N Godkowo – Strużyna – Niebrzydowo Wlk. – dr Nr 1180 N
•    od km 23+116 do km 26+972 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów rolniczych i mleczarskich” od m. Bogaczewo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1180 N Morąg – dr Nr 1199 N
4.    Droga powiatowa Nr 1186 N Wilamowo – Słonecznik – Prośno - Ruś
•    od km 14+581 do km 17+902 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t” od m. Prośno do m. Ruś
5.    Droga powiatowa Nr 1188 N Kupin – Wólka Majdańska
•    od km 12+116 do km 15+335 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od granicy powiatu do drogi gminnej (była droga krajowej Nr 7)
6.    Droga powiatowa Nr 1192 N Liksajny – Winiec
•    od km 0+000 do km 5+238 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t” od drogi gminnej (była droga krajowa Nr 7) do m. Winiec
7.    Droga powiatowa Nr 1195 N Niebrzydowo Wielkie – Boguchwały
•    od km 0+000 do km 8+335 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od skrzyżowania z drogą wojewódzką
Nr 528 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty
8.    Droga powiatowa Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty
•    od km 0+000 do km 8+990 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr woj. Nr 530 – Brzydowo – Boguchwały do m. Boguchwały
•    od km 9+015 do km 16+130 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od m. Boguchwały (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr. woj. Nr 530 – Brzydowo – Boguchwały) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1197 N ośrodek wypoczynkowy Kretowiny – dr. Nr 1199 N
9.    Droga powiatowa Nr 1203 N Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo – Gutkowo
•    od km 0+000 do km 7+725 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od skrzyżowania z drogą powiatową
Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 530”
10.    Droga powiatowa Nr 1211 N Sambród – Morąg
•    od km 7+560 do km 10+060 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od skrzyżowania z drogą powiatową
Nr 1918 N dr. Nr 1213 N – Kamionka – Królewo – dr. woj. Nr 527 do początku m. Nowy Dwór
11.    Droga powiatowa Nr 1212 N Tynwałd – Rudzienice – Gierłoż – Turznica
•    od km 11+345 do km 15+355 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów gospodarki leśnej” od m. Gierłoż do skrzyżowania z drogą gminną
12.    Droga powiatowa Nr 1213 N dr Nr 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin – Wenecja
•    od km 0+000 do km 1+862 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 6 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1211 N Sambród – Morąg do m. Dobrocinek
13.    Droga powiatowa Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo
•    od km 0+060 do km 18+279 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy komunikacji publicznej, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od m. Bramka
za skrzyżowaniem z drogami gminnymi na terenie gminy Morąg do skrzyżowania z ulicą Jarzębinową w m. Miłomłyn
•    od km 24+606 do km 32+206 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od m. Liwa (skrzyżowanie do m. Rogowo) do granicy powiatu
14.    Droga powiatowa Nr 1225 N Tabórz – Zawady Małe
•    od km 0+000 do km 2+672 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy PKS i zaopatrzenia”
od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 530 do m. Plichta
•    od km 2+702 do km 9+596 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy lasów państwowych”
od końca m. Plichta do m. Zawady Małe (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 16)
15.    Droga powiatowa Nr 1230 N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki
•    od km 1+484 do km 3+905 znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, mieszkańców i ich zaopatrzenia” od skrzyżowania z ulicą Plebiscytową do wjazdu do tartaku k/m Lubajny
•    od km 7+597 do km 10+553 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy lasów państwowych” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1249 N dr Nr 1230 N – Idzbark – dr kraj. Nr 7 k/m Idzbark do m. Stare Jabłonki (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1247 N Kątno – Stare Jabłonki)
16.    Droga powiatowa Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek
•    od km 0+000 do km 4+382 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od drogi krajowej Nr 16 (m. Wirwajdy) do drogi krajowej Nr 15 (m. Smykowo)
•    od km 13+530 do km 18+357 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad k/m Durąg do mostu nad rzeką Drwęcą w kierunku m. Ostrowin
17.    Droga powiatowa Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda
•    od km 0+000 do km 8+223 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od drogi krajowej Nr 16 (m. Wirwajdy) do drogi krajowej Nr 15 (m. Lipowo)
•    od km 8+351 do km 13+098 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od drogi krajowej Nr 15 do m. Zajączki (skrzyżowanie z drogą powiatowa Nr 1216 N Złotowo – Pietrzwałd – Ryn)
18.    Droga powiatowa Nr 1237 N Ostróda – Brzydowo
•    od km 0+000 do km 6+587 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1232 N m. Brzydowo
19.    Droga powiatowa Nr 1239 N Smykowo – Naprom
•    od km 0+000 do km 2+240 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczkami o treści „Nie dotyczy pojazdów przewożących odpady” od m. Smykowo do m. Rudno
20.    Droga powiatowa Nr 1241 N Lichtajny – Grabin
•    od km 0+000 do km 4+242 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od m. Lichtajny do m. Grabin
21.    Droga powiatowa Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad
•    ul. Czarnieckiego w Ostródzie od km 0+010 do km 0+835 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” z tabliczką o treści
„Nie dotyczy autobusów i służb komunalnych” od skrzyż. z ul. pow. 11-go Listopada do skrzyż. z ul. pow. Piłsudskiego”
•    od km 4+653 do km 9+550 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od m. Cibory
do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek k/m Durąg
•    od km 14+520 do km 16+855 znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od m. Glądy do m. Szczepankowo (skrzyżowanie
z drogą powiatową Nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd - Pacółtowo)
22.    Droga powiatowa Nr 1249 N dr Nr 1230 N – Idzbark – dr kraj. Nr 7
•    od km 1+275 do km 2+619 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od m. Idzbark do drogi krajowej Nr 7
23.    Droga powiatowa Nr 1259 N dr Nr 1257 N – Samin – Leszcz – dr woj. Nr 542
•    od km 4+463 do km 8+390 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od m. Samin do m. Ostrowite
24.    Droga powiatowa Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr Nr 1264 N
•    od km 0+000 do km 13+130 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów”
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 542 m. Frygnowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki - Moczysko
25.    Droga powiatowa Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko
•    od km 0+000 do km 2+599 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 14 t” od m. Leszcz do granicy powiatu
•    od km 5+686 do km 7+539 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 14 t” od granicy powiatu do zjazdu do żwirowni Gardyny II
26.    Droga powiatowa Nr 1266 N Samin – Stębark – Łodwigowo
•    od km 6+180 do km 8+860 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od m. Stębark do m. Łodwigowo
27.    Droga powiatowa Nr 1267 N Wierzbica – Gutowo – Rybno
•    od km 4+830 do km 5+486 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą gminną za m. Elgnowo do granicy powiatu
28.    Droga powiatowa Nr 1401 N dr woj. Nr 593 – Raciszewo – Kalisty – Gołogóra
•    od km 3+105 do km 6+091 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1959 N Pityny – Włodowo do m. Wojciechy
•    od km 6+110 do km 8+724 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od m. Wojciechy do granicy powiatu
29.    Droga powiatowa Nr 1922 N Kraplewo – Lichtajny
•    od km 0+000 do km 1+689 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek k/m Kraplewo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad k/m Lichtajny
30.    Droga powiatowa Nr 1928 N dr woj. Nr 526 – Połowite – Jarnołtowo – Zajezierze
•    od km 0+009 do km 5+714 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od dr. woj. nr 526
do skrzyż. z dr. pow. Nr 1184 N Bajdy – Sadławki – Wielki Dwór
•    od km 8+304 do km 12+613 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1207 N Budwity – Jarnołtowo – dr woj. Nr 519 (Zalewo) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 519
31.    Droga powiatowa Nr 1957 N dr. woj. Nr 537 – Jagodziny – Lewad Wielki
•    od km 6+039 do km 7+894 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „ Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, mieszkańców i ich zaopatrzenia” od m. Kolonia Elgnowo do m. Elgnowo
32.    Droga powiatowa Nr 1963 N dr Nr 1232 N – Dziadyk – Ryn – Glądy
•    od km 0+000 do km 5+555 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od m. Kraplewo do m. Ryn
33.    Droga powiatowa Nr 1965 N Zawroty – Szeląg (dr. woj. Nr 530)
•    od km 0+000 do km 3+430 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od m. Zawroty do końca m. Ruś
34.    Ulica powiatowa Nr 3001 N Garnizonowa w Ostródzie
•    od km 0+878 do km 0+968 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t” za wjazdem do bazy PKS do końca ulicy
35.    Ulica powiatowa Nr 3003 N Ignacego Paderewskiego w Ostródzie
•    od km 0+250 do km 0+495 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” od ulicy Prusa do końca ulicy
36.    Ulica powiatowa Nr 3004 N Fryderyka Chopina w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+214 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
37.    Ulica powiatowa Nr 3005 N Bolesława Chrobrego w Ostródzie
•    od km 0+180 do km 1+218 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb komunalnych” od cmentarza komunalnego do końca ulicy
38.    Ulica powiatowa Nr 3008 N Dominika Savio w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+099 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od ulicy Plac Tysiąclecia PP do zjazdu do sklepu Lidl
39.    Ulica powiatowa Nr 3011 N Graniczna w Ostródzie
•    od km 0+030 do km 0+585 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów i służb komunalnych”  obowiązuje na całej długości drogi
40.    Ulica powiatowa Nr 3012 N Grunwaldzka w Ostródzie
•    od km 0+032 do km 0+383 -  znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów i  służb komunalnych” od skrzyż. z ul. pow. Czarnieckiego do skrzyż z ul. pow. Drwęcką
41.    Ulica powiatowa Nr 3013 N Jana Kilińskiego w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+494 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
42.    Ulica powiatowa Nr 3015 N Mikołaja Kopernika w Ostródzie
•    od km 0+020 do km 0+340 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb komunalnych” obowiązuje na całej długości drogi
43.    Ulica powiatowa Nr 3016 N Armii Krajowej w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+253 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
44.    Ulica powiatowa Nr 3019 N Johana Herdera w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+236 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
45.    Ulica powiatowa Nr 3020 N Krzywa w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+388 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
46.    Ulica powiatowa Nr 3025 N Gen. Sikorskiego w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+236 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
47.    Ulica powiatowa Nr 3028 N Stanisława Moniuszki w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+345 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
48.    Ulica powiatowa Nr 3029 N Adama Mickiewicza w Ostródzie
•    od km 0+060 do km 0+750 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z ulica Stapińskiego do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską
49.    Ulica powiatowa Nr 3030 N Nadrzeczna w Ostródzie
•    od km 0+100 do km 0+350 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” od wjazdu do Przedsiębiorstwa „Dromo” do końca ulicy
50.    Ulica powiatowa Nr 3033 N Parkowa w Ostródzie
•    od km 0+040 do km 0+384 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja do skrzyżowania z ulicą Klonową
•    od km 0+970 do km 1+075 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „ Nie dotyczy autobusów i służb komunalnych” od skrzyżowania z ulicą Zakole do skrzyżowania z ulicą Partyzantów
51.    Ulica powiatowa Nr 3041 N Kazimierza Pułaskiego w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+304 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od ulicy Olsztyńskiej do skrzyżowania z ulicą Plac Tysiąclecia PP
•    od km 0+144 do km 0+188 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od ulicy Plac Tysiąclecia PP do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego
52.    Ulica powiatowa Nr 3042 N Mikołaja Reja w Ostródzie
•    od km 0+250 do km 0+300 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” od skrzyżowania z ulicą Lengowskiego do skrzyżowania z ulicą Kosynierską
53.    Ulica powiatowa Nr 3046 N Juliusza Słowackiego w Ostródzie
•    od km 0+660 do km 0+995 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb miejskich” od wjazdu do PKS do końca ulicy
54.    Ulica powiatowa Nr 3047 N Henryka Sienkiewicza w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+460 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy
55.    Ulica powiatowa Nr 3050 N Jana Stapińskiego w Ostródzie
•    od km 0+040 do km 0+410 - znak B-5 „zakaz wjazdu  samochodów ciężarowych powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy straży pożarnej,  służb komunalnych i zaopatrzenia sklepów” obowiązuje na całej długości ulicy
56.    Ulica powiatowa Nr 3054 N Plac Tysiąclecia PP w Ostródzie
•    od km 0+000 do km 0+724 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” cały plac
57.    Ulica powiatowa Nr 3065 N Jagiełły w Morągu
•    od km 0+019 do km 0+133 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” z tabliczką o treści: „Nie dotyczy pojazdów Straży Pożarnej oraz zaopatrzenia” obowiązuje na całej długości ulicy

II.    Ograniczenia tonażu na obiektach mostowych

1.    Droga powiatowa Nr 1180 N Morąg – dr Nr 1199 N
•    km 5+822 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Żabi Róg
2.    Droga powiatowa Nr 1186 N Wilamowo – Słonecznik – Prośno - Ruś
•    km 10+538 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” m. Słonecznik
3.    Droga powiatowa Nr 1192 N Liksajny – Winiec
•    km 2+795 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Liksajny
4.    Droga powiatowa Nr 1194 N dr Nr 1307 N (Zalewo) – Miłomłyn
•    km 17+477 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Miłomłyn ul. Przejazdowa
•    km 17+677 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Miłomłyn ul. Kościelna
5.    Droga powiatowa Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo
•    km 22+368 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Liwa
•    km 31+460 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Boguszewo
6.    Droga powiatowa Nr 1229 N Bynowo – Karnity
•    km 2+466 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Karnity
•    km 2+689 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Karnity
7.    Droga powiatowa Nr 1230 N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki
•    km 9+773 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Stare Jabłonki
8.    Droga powiatowa Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek
•    km 1+123 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Wirwajdy
•    km 14+896 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” k/m Szyldak
•    km 18+357 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” k/m Ostrowin
9.    Droga powiatowa Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda
•    km 6+460 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Reszki
•    km 8+223 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” m. Lipowo
10.    Droga powiatowa Nr 1235 N Smykówko – Klonowo
•    km 4+500 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Pietrzwałd
11.    Droga powiatowa Nr 1241 N Lichtajny – Grabin
•    km 1+518 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Grabinek
12.    Droga powiatowa Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad
•    km 10+733 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Durąg
13.    Droga powiatowa Nr 1245 N Warlity Wielkie – Ostróda
•    km 2+665 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Mała Ruś
14.    Droga powiatowa Nr 1249 N dr Nr 1230 N – Idzbark – dr kraj. Nr 7
•    km 2+598 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Idzbark
15.    Droga powiatowa Nr 1251 N Durąg – Rychnowo
•    km 3+862 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Rychnowo
16.    Droga powiatowa Nr 1253 N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Klęczkowo – Komorniki
•    km 12+378 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Zybułtowo
17.    Droga powiatowa Nr 1255 N Dąbrówno – Tuczki – Płośnica – Gródki
•    km 0+950 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Dąbrówno ul. Zamkowy Młyn
18.    Droga powiatowa Nr 1257 N dr Nr 1235 N – Marwałd – Jabłonowo
•    km 7+252 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Marwałd
19.    Droga powiatowa Nr 1258 N Elgnowo – dr Nr 1257 N
•    km 3+614 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Krajewo
20.    Droga powiatowa Nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacółtowo
•    km 4+196 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Gierzwałd
21.    Ulica powiatowa Nr 3029 N Adama Mickiewicza w Ostródzie
•    km 0+835 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Ostróda
22.    Ulica powiatowa Nr 3090 N Zawiszy w Morągu
•    km 0+103 - przepust - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t” m. Morąg
23.    Ulica powiatowa Nr 3092 N Bez nazwy w Morągu
•    km 0+073 - obiekt mostowy - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” m. Morąg

III.    Pozanormatywne skrajnie poziome i pionowe na obiektach mostowych i drogach powiatowych

1.    Droga powiatowa Nr 1160 N dr Nr 1161 N – Łępno – Podągi – dr woj. Nr 528
•    km 10+256 – wiadukt kolejowy - znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,7 m”
2.    Droga powiatowa Nr 1193 N dr Nr 1162 N – Warkałki – dr woj. Nr 528
•    km 5+753 – wiadukt kolejowy - znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,7 m”
3.    Droga powiatowa Nr 1194 N dr Nr 1307 (Zalewo) – Miłomłyn
•    wjazdu km 17+477 - most nad Kanałem Iławskim w m. Miłomłyn - znak B-15 „zakaz pojazdów o szerokości ponad 3,5 m”
4.    Droga powiatowa Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo
•    km 22+368 - most nad Kanałem Elbląskim k/m Liwa - znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,5 m”
5.    Droga powiatowa Nr 1229 N Bynowo – Karnity
•    km 2+466 - most nad Kanałem Iławskim k/m Karnity - znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,5 m”
6.    Droga powiatowa Nr 1245 N Warlity Wielkie – Ostróda
•    km 2+665 - most nad Kanałem Ostródzkim k/m Międzylesie - znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,0 m”
7.    Droga powiatowa Nr 1255 N Dąbrówno – Tuczki – Płośnica – Gródki
•    km 0+950 - most nad rzeką Wel w m. Dąbrówno - znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,0 m”

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Gesek Data wytworzenia informacji: 2008-11-05 07:27:03
Wprowadził informację do BIP: Marta Smolińska Data udostępnienia informacji: 2008-11-05 07:30:49
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2016-09-20 13:06:31
Artykuł był wyświetlony: 2799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu