ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-08 13:48:08 przez Mateusz Kastrau

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
STAROSTA  OSTRÓDZKI
podaje do publicznej wiadomości
o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych – Pana Dariusza Oczak i Pana Tomasza Oczak, nieruchomości Skarbu Państwa, zabudowanej dwoma budynkami niemieszkalnymi, położonej w obrębie Nr 1 miasta Miłakowo, gmina Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 646/20 o pow. 0,4621 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/000030790/3.
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 4 621 m2 położona jest w miejscowości Miłakowo, w południowej części gminy Miłakowo, w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych oraz jeziora Mildze. Działka Nr 646/20 posiada nieregularny kształt. Teren działki częściowo pagórkowaty i zadrzewiony. Na przedmiotowej działce usytuowane są 2 budynki niemieszkalne o powierzchni zabudowy odpowiednio 335 m2 i 30 m2 wybudowane w latach 1972 i 1971. Działka uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Rekreacyjno - Sportowego w Miłakowie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/262/06 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27.04.2006 r. przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem MN4 - teren o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej.
 
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi:
52 375 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych)
 
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań (…) może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 20 grudnia 2019 r.
 
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia  08 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 324) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-51.
 
 
 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Ignatjuk Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Kastrau Data udostępnienia informacji: 2019-11-08 13:48:08
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Kastrau Data ostatniej zmiany: 2019-11-08 13:48:57
Artykuł był wyświetlony: 102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu