ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Informacja ogłoszona dnia 2019-08-29 10:09:10 przez Marek Jastrzębski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
ZARZĄD  POWIATU W  OSTRÓDZIE ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej  w obrębie Nr 1 m. Miłomłyn przy ul. Jarzębinowej,  uregulowanej  w księdze wieczystej Nr EL1O/00023786/3, oznaczonej w operacie ewidencji  gruntów i budynków  jako działka nr 957 o powierzchni 3,0629 ha.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
I przetarg na zbycie nieruchomości  odbył się w dniu 22 lipca 2019r.
 
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
 
Nieruchomość położona jest we wschodniej części m. Miłomłyn, w otoczeniu zabudowy usługowo- składowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lasu, przy zjeździe z drogi krajowej S7. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową.
Działka posiada regularny, prostokątny kształt, ukształtowanie terenu korzystne - teren płaski.
W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako grunty orne - rola klasy V i VI.
Przez działkę przebiega naziemna linia energetyczna. Wzdłuż północnej granicy przez działkę przebiegają sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. W sąsiedztwie przebiega linia telekomunikacyjna.
 
Przeznaczenie w planie: teren zabudowy usługowej , oznaczony symbolem 2.U .
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie   Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 322   
 
Cena wywoławcza wynosi nieruchomości :  686 700,00 zł
słownie : sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23 %.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości  68 670,00  słownie : sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych.  
 
Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r.   na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostródzie  PKO Bank Polski
nr  konta : 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835 
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 
 
 
 
 
 
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość, a osoby inne niż fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo notarialnie poświadczone
 
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
 
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej  sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
 
Wpłacone wadium:
- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra
  przetarg,
- nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy
  notarialnej,
- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.      
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy  ul. Jana III Sobieskiego 5( p. 323) lub telefonicznie pod  numerem telefonu 89 642-98-34
oraz na stronie internetowej: /www.bip.powiat.ostroda.pl
 
 

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Baniewska Data wytworzenia informacji: 2019-08-29 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2019-08-29 10:09:10
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2019-08-29 10:09:10
Artykuł był wyświetlony: 144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu