ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłomłyn przy ul. Jarzębinowej, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00023786/3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 957 o powierzchni 3,0629 ha

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-04 11:33:36 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-04 11:33:39 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
ZARZĄD  POWIATU W  OSTRÓDZIE  ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłomłyn przy ul. Jarzębinowej,  uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00023786/3, oznaczonej w operacie ewidencji  gruntów i budynków  jako działka nr 957 o powierzchni 3,0629 ha.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
I przetarg odbył się w dniu 28 kwietnia 2017 r.
 
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość położona jest we wschodniej części m. Miłomłyn, w otoczeniu zabudowy usługowo- składowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lasu, przy zjeździe z drogi krajowej S7. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową.
Działka posiada regularny, prostokątny kształt, ukształtowanie terenu korzystne - teren płaski.
W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako grunty orne - rola klasy V i VI.
Przez działkę przebiega naziemna linia energetyczna. Wzdłuż północnej granicy przez działkę przebiegają sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. W sąsiedztwie przebiega linia telekomunikacyjna.
 
Przeznaczenie w planie: teren zabudowy usługowej ( oznaczony symbolem 2U) .
 
Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. o godz. 1000  w siedzibie   Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 322   
 
Cena wywoławcza wynosi nieruchomości :  800 000,00 zł
słownie :osiemset tysięcy złotych.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23 %.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej i wynosi  80 000,00 słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych.  
 
Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 11 września 2017 r.   na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostródzie  PKO Bank Polski
nr  konta : 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835 
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 
 
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
 
Akt notarialny zostanie sporządzony na koszt nabywcy nieruchomości przez kancelarię notarialną wskazaną przez zbywającego.
 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej dokument tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo notarialnie poświadczone.
 
 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.
  
Wpłacone wadium:
- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
- nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.      
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5( p. 323) lub telefonicznie pod  numerem telefonu 89 642-98-34 oraz na stronie internetowej: /www.bip.powiat.ostroda.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Baniewska Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Baniewska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-04 11:33:36
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2017-07-04 11:33:39
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2017-09-15 14:52:46
Artykuł był wyświetlony: 277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu