ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-06 11:44:44 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-06 11:45:55 przez Marek Jastrzębski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
STAROSTA  OSTRÓDZKI
podaje do publicznej wiadomości
o przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dębinka, gmina Miłomłyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 110 o pow. 0,0400 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00041755/9, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej Nr 84/6, stanowiącej współwłasność Jana Kic.
 
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 400 m2 położona jest  na kolonii wsi Dębinka, w gminie Miłomłyn. Działka leży w kompleksie gruntów rolnych, w odległości ok. 1,2 km od zwartej zabudowy wsi Dębinka i 3,4 km od zjazdu z drogi powiatowej Miłomłyn – Bynowo. Działka nr 110 posiada kształt nieregularny, wydłużony. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest, jako użytek gruntowy o symbolu „W” (rowy). Teren działki posiada spadek w kierunku północnym i łączy się z dość dużym stawem zlokalizowanym na działce przyległej nr 84/9. Działka nr 84/9 posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Posiada kształt nieregularny, teren działki wykorzystywany jest na cele rolnicze.
Najbliższe zabudowania zagrodowe znajdują się w odległości ok. 500m. od nieruchomości, teren w sąsiedztwie działek nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłomłyn, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXII/144/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. i zmienionym uchwałą Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVI/90/2015 z dnia 16 grudnia 2015r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
Cena sprzedaży nieruchomości
1 100,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań (…) może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 21 lipca 2017 r.
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia  07 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 325) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-56.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Jankowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Jankowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-06 11:44:44
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2017-06-06 11:45:55
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2017-06-07 10:16:23
Artykuł był wyświetlony: 375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu