ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Jak założyć Stowarzyszenie zwykłe – krok po kroku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jak założyć Stowarzyszenie zwykłe – krok po kroku
 
 1. Sporządź dokumenty wymagane do założenia stowarzyszenia zwykłego. Można posłużyć się gotowymi formularzami zamieszczonymi na stronie.
 2. Udaj się do kancelarii ogólnej Starostwa powiatowego w Ostródzie, pok. 133 i złóż powyższe dokumenty w oryginałach lub prześlij je drogą pocztową. Pamiętaj – przed złożeniem dokumentów istnieje możliwość ich skonsultowania by uniknąć zbędnego wzywania do ich poprawienia.
 3. Organ nadzoru w terminie 7 dni od złożenia wniosku: poinformuje o wpisie stowarzyszenia do ewidencji lub wezwie do uzupełnienia braków we wniosku lub poinformuje o złożeniu wniosku do Sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia. 
 
 
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
 2. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:
  a) przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
  b) zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
  c) zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
 3. Lista wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).
  Dokumenty wymienione w pkt 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.
  Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje
  przewodniczący zebrania założycielskiego.
 
 
Opłaty:
Brak.
Miejsce złożenia wniosku:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
Termin odpowiedzi:
7 dni od dnia wpływu wniosku na:
- wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
- wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub
- złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia.
 
Tryb odwoławczy:
- Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.
- W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek   o zakazanie założenia stowarzyszenia – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Uwagi:
 • Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 poz.713 ze zm.) 
Wymagane załączniki:
 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Ostródzkiego.
Ponadto :
1 z 3 wariantów :
Załączniki do pobrania
 1. wniosek - wariant z przedstawicielem reprezentującym 
 2. wniosek - wariant z zarządem i organem kontroli wewnętrznej 
 3. wniosek - wariant z Zarządem 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stelmach Data wytworzenia informacji: 2016-05-27 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2016-05-27 10:08:13
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-06-11 11:41:11
Artykuł był wyświetlony: 3959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stelmach Data wytworzenia informacji: 2016-05-23 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2016-05-23 15:32:10
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2020-01-23 10:19:25
Artykuł był wyświetlony: 6361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu