ˆ

Rejestr zgłoszeń budowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr zgłoszeń budowy z 2019 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta
 
Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
ENERGA-OPERATOR S.A. Kątno Ostróda 78/3, 130 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 ENERGA-OPERATOR S.A. Tyrowo Ostróda 675/55, 675/32 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 ENERGA-OPERATOR S.A. Szafranki Ostróda 330/29, 330/79 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 ENERGA-OPERATOR S.A. Jabłonowo Dąbrówno 31, 88, 81/16, 81/18 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV 21.03.2019  
5 ENERGA-OPERATOR S.A. Idzbark Ostróda 58/3, 58/5, 58/13 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 ENERGA-OPERATOR S.A  Miłomłyn  Miłomłyn  72/1, 79/8  Elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV
 
 
 
Organ nie wniósł sprzeciwu
7 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   59, 23/12, 39/1, 34/1, 29/16, 23/4 i 26/6 obr. 6 Elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 Gmina Ostróda Międzylesie Ostróda 200, 290/2 Budowa linii elektroenergetycznjej 0,4kV dla oświetlenia ulicznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 ENERGA-OPERATOR S.A. Dąbrówno Dąbrówno 392/23, 388/5, 388/4 Budowa linii kablowej nN 0,4kV oraz przyłącza kablowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 ENERGA-OPERATOR S.A. Ostróda   194/3 Elektroenergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 ENERGA-OPERATOR S.A Miłomłyn   713/1, 216/8, 216/9 Elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 Rafał Czech Majdany Wielkie   54/1 i 54/2 Odbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
13 ENERGA-OPERATOR S.A. Gierzwałd Grunwald 252/2, 70, 30/11, 30/13, 30/15, 30/16, 30/18, 30/20, 30/21,30/22, 30/24, 30/26, 30/28, 30/30, 30/31 Budowa linii kablowej nN 0,4kV i szafek pomiarowych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 ENERGA-OPERATOR S.A. Kajkowo Ostróda 96/20, 191/7 Budowa sieci kablowej
nN 0,4 kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
15 ENERGA-OPERATOR S.A. Ruś Mała Ostróda 41/4, 41/1, 41/3, 10/10 Budowa sieci kablowej
nN 0,4 kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
16 ENERGA-OPERATOR S.A Łukta Łukta 632/8, 632/29 Budowa sieci kablowej
nN 0,4 kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
17 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   47/10, 38/2, 59, 49, 74/9, 74/12, 87 Linia kablowa nN 0,4 kV    
18 ENERGA-OPERATOR S.A. Grabinek Ostróda 46/1, 129 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   384/44; 384/43; 384/3 Sieć kablowa nn 0,4 kV    
20 ENERGA-OPERATOR S.A. Wysoka Wieś Ostróda 22/2, 22/1, 21, 42, 20/11 Budowa linii kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 Władysław Witkowski Pelnik Łukta 455/17 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 ENERGA-OPERATOR S.A. Samborowo Ostróda 221/39, 221/41 Budowa linii kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 ENERGA- OPERATOR S.A Worliny Łukta
208/23
144
69/6
Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 ENERGA- OPERATOR S.A. Pietrzwałd Ostróda 17, 23, 212/1, 212/5, 215/2, 216 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
25 ENERGA- OPERATOR S.A. Kątno Ostróda 115/1, 97/1, 97/3 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 ENERGA- OPERATOR S.A. Samborowo Ostróda 676/39, 676/60, 676/62 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 PWiK Sp. z o.o. Ostróda m.Ostróda 349/2, 349/3, 351, 352/5 sieć wodociągowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 ENERGA- OPERATOR S.A. Ostrowite Dąbrówno 30, 35, 36/1, 36/2, 37 Budowa linii kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 ENERGA- OPERATOR S.A. Samborowo Ostróda 676/39, 676/41 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 Gmina Ostróda Szafranki Ostróda 284, 285, 286, 287, 291 Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego    
31 ENERGA- OPERATOR S.A Ostróda m.Ostróda 192/39, 192/40 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
32 ENERGA- OPERATOR S.A Ostróda m.Ostróda 367/13, 367/2 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 ENERGA- OPERATOR S.A Ostróda m.Ostróda 192/39, 192/41 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 ENERGA- OPERATOR S.A Winiec gm.Miłomłyn 82/56, 52/54, 82/52 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
35 ENERGA- OPERATOR S.A Gil. Wielki gm.Miłomłyn 29/8, 3078/2, 5/19, 5/22 Sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 ENERGA- OPERATOR S.A. Szafranki Ostróda 330/76, 330/79, 330/83 Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV    
37
ENERGA-OPERATOR 
S.A
Miłomłyn Miłomłyn 253/2, 250/1, 506 sieć kablowa nn 0,4 kV    
38 Gmina Ostróda Wałdowo Ostróda 172/45 Budowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 ENERGA-OPERATOR 
S.A
Winiec Miłomłyn 201/31, 201/21 sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
40 ENERGA-OPERATOR 
S.A
Miłomłyn Miłomłyn 72/1, 70/17 sieć kablowa nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
41 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Ornowo Ostróda 161/5, 161/3, 336/2, 234/4 Budowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
42 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Grabinek Ostróda 83/5, 83/13, 126, 209 Budowa sieci kablowej  nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
43 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Ostróda m. Ostróda 48/30, 48/62 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
44 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Ostróda m. Ostróda 22/9, 22/15 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
45 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Ornowo Ostróda 114, 112/2, 323, 120 Budowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
46 Małgorzata Woronecka Łukta Łukta 257/134 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
47 Wiesław Toński Łukta Łukta 257/135 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
48 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Zwierzewo Ostróda 274/21, 274/24, 274/25 Budowa sieci kablowej  nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
49 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Kajkowo Ostróda 241/29, 241/28, 241/24, 241/11, 201, 242/11 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
50 Polska Spółka Gazownictwa Sp.z  o.o. Ostróda m.Ostróda 48/52, 48/63, 47/29, 48/30, 48/12, 48/34 Budowa gazociągu niskiego ciśnienai oraz dwóch przyłączy gazu niskiego ciśnienia   Organ nie wniósł sprzeciwu
51 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Łukta Łukta
257/65
257/100
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
52 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Ostróda, Kajkowo, Morliny
m. Ostróda
gm. Ostróda
obr. 5 m. Ostróda: 26/6, 27, 38/2,
obr. 8 m. Ostróda: 23/12, 29/16-17, 33/8, 39/1, 41/22, 158/23, 158/27, 158/33, 183/1, 359,
obr. Kajkowo:
168/5, 167/9-10, 167/12, 260, 284, 286, 330/80, 330/85, 337/5, 337/18,
obr. Morliny:
1/1, 2/3, 2/5, 2/8, 3, 4/96, 4/112, 10/48
Budowa gazociągu ś/c 25.10.2019  
53 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Górka Ostróda obr. Górka: 5/59, 5/73, obr. Lipowiec: 64 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
54
Ewelina i Wiesław Wiśniewscy
Aleksandra i Adrian Łagoccy
Marta i Piotr Kurpiewscy
Alina i Mirosław Wiergowscy
Samborowo Ostróda 206/7-11, 331/1, 221/27 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
55 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Zwierzewo Ostróda 149/3 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV 25.11.2019  
56 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Wałdowo Ostróda 144/40, 144/33, 144/12, 143/1 Budowa gazociągu n/c i przyłącza gazu n/c  
Organ nie wniósł sprzeciwu
56  EI INVEST Liwa, Wielimowo gm. Miłomłyn 19,284/3,5/1,9 obr. Liwa, 97 obr. Wielimowo sieć gazowa średniego ciśneinia   Organ nie wniósł sprzeciwu
57 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Międzylesie Ostróda 235/7, 254/1, 235/4, 235/13 Budowa gazociągu n/c i przyłącza gazu n/c   Organ nie wniósł sprzeciwu
58 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Kotkowo gm. Łukta 13/2 obr. Kotkowo Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV    
59 Gmina Ostróda Zwierzewo gm. Ostróda 211/7, 72/3, 58/3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
60 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Samborowo gm. Ostróda 266/2, 342 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV    
61 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Międzylesie gm. Ostróda 262/43, 262/1, 262/6 Budowa gazociągu n/c i przyłącza gazu n/c  
 
 
 
62 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Ostróda m. Ostróda 96, 98, 97/8 Budowa gazociągu n/c i 2 przyłącza gazu n/c    
63 ENERGA-OPERATOR 
S.A.
Zwierzewo Ostróda 78/19 Budowa linii kablowej nN 0,4kV    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Oddział Zamiejscowy w Morągu obszar działania: Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty,
 
Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
ENERGA-OPERATOR S.A. Jędrychówko Morąg 6/2, 7/1 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   organ nie wniósl sprzeciwu
2 ENERGA-OPERATOR S.A. Morąg Morąg 510/40, 510/37, 514/24, 514/21 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   organ nie wniósl sprzeciwu
3 ENERGA-OPERATOR S.A. Bogaczewo Morąg 77, 74/58 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   organ nie wniósl sprzeciwu
4 ENERGA-OPERATOR S.A. Małdyty Małdyty 69/39 Linia kablowa nN 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym   organ nie wniósl sprzeciwu
5 PWiK Sp.z o.o. w Morągu Bramka Morąg 453/36,453/39,453,28,453/27,453/26 Sieć kanalizacji sanitarnej   organ nie wniósl sprzeciwu
6 Gmina Morąg Morąg Morąg 214,215/1,224,155/2 Sieć elektroenergetyczna nn   organ nie wniósl sprzeciwu
7 ENERGA-OPERATOR S.A. Gublity Morąg 76/56, 76/34 Sieć elektroenergetyczna nn   organ nie wniósl sprzeciwu
8 ENERGA-OPERATOR S.A. Warkałki Miłakowo 151/5 Linia kablowa   organ nie wniósl sprzeciwu
9 ENERGA-OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 629/6, 735 Sieć kablowa   organ nie wniósl sprzeciwu
10
ENERGA OPERATOR 
S.A
Kruszewnia Morąg 148/5, 153/3, 150/1, 161/3, 161/1, 161/4 Linia kablowa nN 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
11
ENERGA
OPERATOR
S.A.
Żabi Róg Morąg 302/2, 300/9, 300/4, 300/7 Budowa sieci kablowej 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
12
ENERGA
OPERATOR S.A
Kruszewnia Morąg 27, 32/4 Budowa sieci kablowej 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
13 Gmina Małdyty Małdyty Małdyty 9/23, 9/29 sieć kanalizacji sanitarnej   organ nie wniósl sprzeciwu
14
ENERGA 
OPERATOR S.A
Szymonowo Małdyty 36, 161/1 sieć kablowa niskiego napięcia 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
15 ENERGA-OPERATOR SA Morąg Morąg 221/11, 221/28, 221/27, 221/26, 221/41, 221/38, 221/18,  
sieć kablowa niskiego napięcia
0,4 kV
  organ nie wniósl sprzeciwu
16
ENERGA-
OPERATOR S.A
Gulbity Morąg 98/5, 98/11 sieć kablowa niskiego napięcia 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
17 Gmina Małdyty Dobrocin Małdyty 3267/50, 267/41 sieć kanalizacji sanitarnej   organ nie wniósl sprzeciwu
18 ENERGA - OPERATOR S.A. Morag Morąg 221/44 siec kablowa nn 0,4 kV    organ nie wniósł sprzeciwu
19 ENERGA - OPERATOR S.A. Wilnowo Morąg 137, 98/7, 98/4 siec kablowa elektroenergetyczna 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
20 ENERGA - OPERATOR S.A. Chojnik Morag 64, 66, 123, 131/1 obr. Chojnik przyłącze elektroenergetycne nn 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
21 ENERGA - OPERATOR S.A. Bramka Morag 98, 465/1 obr. Bramka  sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego   organ nie wniósl sprzeciwu
22 ENERGA - OPERATOR S.A. Sople Małdyty 1/7, 261, 3/1 obr. Sople gm. Małdyty  siec kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV    organ nie wniósł sprzeciwu
23 ENERGA - OPERATOR S.A. Stare Kielkuty Małdyty dznr 8/7, 8/5, 14/59, 8/15  przyłacze kablowe nn 0,4 kV   organ niewniósl sprzeciwu
24 ENERGA - OPERATOR S.A. Łączno Morag dz. nr  180/1, 178/4, 179, 168/31 sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV   organ nie wniósl sprzeciwu
25 ENERGA - OPERATOR S.A. Morąg Morąg dz. nr 727/2 obr. 2- Morag sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
26 Polska Spółka gazownictwa Miłakowo Stare Bolity dz. nr 1/30 obr. Stare Bolity gazociąg wysokiego ciśnienia DN100   organ nie wniósł sprzeciuwu
27 ENERGA OPERATOR S.A Morąg Morąg dz. nr 152/32, 152/34 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósł sprzeciwu 
28 ENERGA OPERATOR S.A Ruś Morąg dz. nr 399, 391/3, 391/4, 391/5, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7 sieć elektroenergetyczna kablowa  
organ
nie wniósł
sprzeciwu
29 Gmina Morąg Niebrzydowo Wielkie Morąg dz. nr 135, 95, 113
sieć
elektroenergetyczna
kablowa
  organ nie wniósł sprzeciwu
30 Gmina Morąg Żabi Róg Morąg dz. nr 44, 49 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósl sprzeciwu
31 Gmina Morąg Niebrzydowo Wielkie Morąg dz. nr 239/3, 245
sieć
elektroenergetyczna
kablowa
  organ nie wniósł sprzeciwu
32 Gmina Morąg Jurki Morąg dz. nr 203 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósł sprzeciwu
33 Gmina Morąg Bramka Morąg dz. nr 210/2 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósł sprzeciwu
34 Gmina Morąg Jurecki Młyn Morąg dz. nr 146, 148, 152 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósl sprzeciwu
35 Gmina Morąg Łączno Morąg dz. nr 156/6, 224, 56, 192 sieć elektroenergetyczna kablowa    organ nie wniósl sprzeciwu
36 Gmina Morąg Gulbity Morąg dz. nr 93 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósł sprzeciwu
37 Gmina Morąg Jędrychówko Morąg dz. nr 269 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósl sprzeciwu
38 Gmina Morąg Gulbity Morąg dz. nr 20 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósł sprzeciwu
39 Gmina Morąg Morąg Morąg dz. nr 545/1, 621, 549/5, 549/3 sieć elektroenergetyczna kablowa    organ nie wniósł sprzeciwu
40 Gmina Morąg Bożęcin Morąg dz. nr 146, 148, 152 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósł sprzeciwu
41 Gmina Morąg Jurki Morąg dz. nr 305/4 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósł sprzeciwu
42 ENERGA-OPERATOR S.A Łączno Morąg dz. nr 372/3, 362, 349/2, 349/1, 350, 351, 354 sieć elektroenergetyczna kablowa   organ nie wniósł sprzeciwu
43 Nexera sp. z o.o.
Bogaczewo,
Kruszewnia
Morąg dz. nr 16/1, 260/2, 138/1, 68, 69, 59, 48/2, 66/4 sieć telekomunikacyjna   organ nie wniósł sprzeciwu
44 Nexera Sp. z o.o. Słonecznik Bożęcin Morąg
dz. nr 147, 212, 135/134, 135/114, 135/115, 135/118 obr Słonecznik
65, 121, 148, 147/11 obr. Bożęcin
sieć telekomunikacyjna    
45 ENERGA - OPERATOR S.A. Niebrzydowo Wielkie Morąg 245, 287/2, 287/4 sieć elektroenergetyczna    
46
ENERGA-
OPERATOR 
S.A.
Morąg Morąg 131/18, 133/6, 134/4, 134/5
sieć 
elektroenergetyczna
   

Akapit nr 3 - brak tytułu

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wytworzenia informacji: 2019-01-04 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 12:48:12
Osoba, która zmieniła informację: Aleksander Grotowski Data ostatniej zmiany: 2019-12-11 08:27:23
Artykuł był wyświetlony: 1589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr zgłoszeń budowy z 2018 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta
 
Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
ENERGA-OPERATOR S.A. Gierzwałd Grunwald 10/15, 68, 17/13, 17/6, 17/12, 70, 252, 254, 25/2, 25/4, Linia kablowa nN 0,4kV wraz ze złączami pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 Magdalena i Sebastian Gryszpanowicz Jabłonowo Dąbrówno 9/10 Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 ENERGA-OPERATOR S.A. Ostróda   40/4, 44, 45/2, 45/4, 39/9, 50/9, 50/8 Linia kablowa nN wraz ze złączem   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 ENERGA-OPERATOR S.A. LIWA MIŁOMŁYN 98, 103 SIEĆ KABLOWA NN 0,4 KV   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 ENERGA-OPERATOR S.A. Wałdowo Ostróda 141/180, 141/23, 141/177, 143,1 Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 ENERGA-OPERATOR S.A. Kątno Ostróda 83/1, 130, 85/52, 85/9, 85/5 Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 ENERGA-OPERATOR S.A. Brzeźno Mazurskie Dąbrówno 58/8 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 ENERGA-OPERATOR S.A. Mielno Grunwald 79/164, 79/152 Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   101/92
Sieć kablowa
nn 0,4kV dz. 101/92
  Organ nie wniósł sprzeciwu
10 ENERGA-OPERATOR S.A Liksajny Miłomłyn 116/2, 107, 115/3, 113/5 Sieć kablowa
nn 0,4kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
11 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   15/10, 15/11, 15/17, 23/12, 23/14, 23/16 linia kablowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 ENERGA-OPERATOR S.A. Samborowo Ostróda 433/7 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 ENERGA-OPERATOR S.A. Winiec Miłomłyn 88/1, 86/16 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV  
Organ nie wniósł sprzeciwu
 
14 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   99/20, 141 Budowa linii kablowych nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 ENERGA-OPERATOR S.A Winiec Miłomłyn 3/3 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 ENERGA-OPERATOR S.A. Idzbark Ostróda 441/3, 184 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 ENERGA OPERATOR S.A. Stare Jabłonki Ostróda 166/5 i 166/6 Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym    
18 ENERGA-OPERATOR S.A. Dąbrówno, Wądzyń Dąbrówno 439, 436, 139, 140/3 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 ENERGA-OPERATOR S.A. Międzylesie Ostróda 261/22 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 ENERGA-OPERATOR S.A. Zwierzewo Ostróda 213/3, 279/24, 279/31 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV oraz przyłącze kablowe nN 0,4kV  
Organ nie wniósł sprzeciwu
21 ENERGA-OPERATOR S.A Miłomłyn Miłomłyn 134/5, 138/73 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 ENERGA-OPERATOR S.A Ostróda   125/3, 124 Linia kablowa nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 ENERGA-OPERATOR S.A. Kajkowo Ostróda 193, 209, 149/3 Linia kablowa nN 0,4 kV  
 
Organ nie wniósł sprzeciwu
24 ADAM KOWALSKI Ostróda   354/54, 354/53 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Wniosek wycofano
25 ENERGA-OPERATOR S.A. Kątno Ostróda 47/20, 47/21, 47/8 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 ENERGA-OPERATOR S.A Miłomłyn   62,65/2 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
 
27
 
ENERGA-OPERATOR S.A
Idzbark Ostróda 387/31, 380, 387/49, 387/48, 387/47, 366, 387/5 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 ENERGA-OPERATOR S.A. Kajkowo Ostróda 233/16, 346/20, 346/50 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 ENERGA-OPERATOR S.A. Gierzwałd Grunwald 4/15, 4/4, 63/41, 63/25, 63/27, 63/31, 63/33, 63/35, 63/37, 63/40 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 ENERGA-OPERATOR S.A. Lubajny Ostróda 211/10, 370/2 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 Martin Kaczyński Durąg Ostróda 244/9 Budynek mieszkalny jednorodzinny  
Organ nie wniósł sprzeciwu
32 ENERGA-OPERATOR S.A. Ostróda Ostróda 104/18 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
 
33
ENERGA-OPERATOR S.A. Łukta Łukta 257/61 Linia kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi    
 
34
ENERGA-OPERATOR S.A. Ględy Łukta 145/2, 93 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV    
 
35
ENERGA-OPERATOR S.A. Łukta Łukta 49/10, 55/1, 55/2, 397 Linia kablowa nn 0,4 kV wraz ze zełączem pomiarowym     
 
36
ENERGA- OPERATPR S.A. Wynki Łukta 164, 104/9 sieć kablowa nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi  
 
 
 
37 ENERGA-OPERATOR S.A. Ostróda   35, 36, 39/11, 40/4, 44 Budowa sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergtycznych nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddział Zamiejscowy w Morągu obszar działania: Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty,
Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Maliniak
Morąg
39/1, 39/2, 164/11, 149
Sieć wodociągowa
 
Inwestor w dniu 19.01.2018 wycofał zgłoszenie
2 ENERGA OPERATOR S.A Miłakowo Miłakowo 214/10 Linia kablowa nN 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
3 ENERGA OPERATOR S.A Ruś Morąg 184/9, 165, 166, 168 Linia kablowa nN 0,4 kV    
4 ENERGA OPERATOR S.A Sople Małdyty 2/23, 2/49 Energetyczna sieć kablowa 0,4 kV    
5 ENERGA OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 410, 419 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV    
6 ENERGA OPERATOR S.A Gil Wielki, Gil Mały Małdyty Gil Wielki obr. 0006 dz. nr 53. 78/1, 94, 68/4 Gil Mały obr. 0005 dz. nr 19/2, 19/4 Sieć kablowa nn 0,4 kV    
7 ENERGA OPERATOR S.A Szymanówko Małdyty 169 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV    
8 ENERGA OPERATOR S.A ul. Leśna Morąg 56 Sieć kablowa n.n. 0,4 kV    
9 ENERGA OPERATOR S.A Miłakowo Miłakowo 244/3, 283 Sieć kablowa n.n. 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
10 Gmina Miłakowo Miłakowo Miłakowo 480, 472/4, 472/3, 472/1, 100, 99/6, 99/9, 478/1, 477, 475/3, 474, 472/4, 471/1 Sieć kanalizacyjna Nie wniesiono sprzeciwu  
11 ENERGA OPERATOR S.A Gulbity Mostkowo Morąg Łukta Gulbity-(61/3, 61/4, 151, 47, 156, 51/5) Mostkowo-(1,17) Linia kablowa nn. 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
12 ENERGA OPERATOR S.A Morąg Morąg 577/10, 577/24 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
13 ENERGA OPERATOR S.A Nowy Dwór Morąg 36/4, 51, 148/4 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
14 ENERGA OPERATOR S.A Stare Kiełkuty Małdyty 6/145 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
15 ENERGA OPERATOR S.A Wilamowo Małdyty 272/10, 191/12, 272/8 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
16 ENERGA OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 720/153, 720/163, 720/161 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
17 ENERGA OPERATOR S.A Kruszewnia Morąg 160/6, 170/3, 171/1, 171/3 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
18 ENERGA OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 410, 417 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
19 ENERGA OPERATOR S.A Wenecja Morąg 99,64/1,60/1, 287/1,101,287/2;
Linia kablowa n.n.
0,4 kV
Nie wniesiono sprzeciwu  
20 ENERGA OPERATOR S.A Bramka Morąg 310, 289, 291,308,   309, 316/1, 288/1, 290 Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV, budowa stacji transformatorowej Nie wniesiono sprzeciwu  
21 Gmina Morąg Żabi Róg Morąg 113, 132/9 Linia oświetlenia ulicznego Nie wniesiono sprzeciwu  
22 ENERGA OPERATOR S.A Małdyty Małdyty 129/3,130/2 Linia kablowa nN 0,4kV Nie wniesiono sprzeciwu  
23 ENERGA OPERATOR S.A Bramka Morąg 220,459,266,
267,268,273
Linia kablowa nN 0,4kV Nie wniesiono sprzeciwu  
24 ENERGA OPERATOR S.A Bogaczewo Morąg 73/6, 73/7 Linia napowietrzna nN 0,4kV Nie wniesiono sprzeciwu  
25 ENERGA OPERATOR S.A Ul. Topolowa Miłakowo 112/1, 118 Linia kablowa nN 0,4kV    
26 ENERGA OPERATOR S.A Bogaczewo Morąg 74/33, 74/28 Linia kablowa nN 0,4kV    
27 Gmina Morąg Jurki Morąg 258, 257 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
28 Gmina Morąg Jurki Morąg 303/3, 424 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
29 Gmina Morąg Strużyna Morąg 211,64 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
30 Gmina Morąg Łączno Morąg 39, 56 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
31 Gmina Morąg Raj Morąg 85, 76 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
32 ENERGA OPERATOR S.A Żabi Róg Morąg 428/2, 428/3, 428/4, 3214/6, 113, 431, 3211/2, 422, 414/2, 413/3, 413/2, 409/2, 413/1, 412/1, 410, 375/1, 377, 375/1, 396, 395/2, 390, 389/2, 373, 3209/2, 372/1, 372/2, 388/8, 371, 380 Linia napowietrzna n.n. 0,4 kV Nie wniesiono sprzeciwu  
33 ENERGA OPERATOR S.A Bogaczewo Morąg 242/12, 138/1, 363/1 Elektroenergetyczna sieć 0,4 kV
Nie wniesiono sprzeciwu
 
 
34 ENERGA OPERATOR S.A Kretowiny Morąg 724/74
Sieć kablowa
 nN 0,4 kV      
   
35 ENERGA-OPERATOR S.A. Morąg Morąg 952/1, 915, 508/2, 510/19, 510/40, 514/28, 948/44, 517/8, 517/19, 517/12, 517/13, 517/14, 517/15, 517/18, 517/22, 517/25, 517/27, 517/28, 517/29, 517/91, 517/33, 176
sieć kablowa 
nN 0,4 kV
   
36
ENERGA-
OPERATOR S.A.
Drynki Małdyty 13/11, 40 budowa linii kablowej nN 0,4kV    
37
ENERGA-
OPERATOR S.A.
Miłakowo Miłakowo 595/15, 589/9 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV    
38
ENERGA-
OPERATOR S.A.
Kretowiny Morąg 523, 527 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV    
39 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Jurki Morąg 219, 282, 283/1, 454/15, 454/23, 454/26, 454/25, 454/27, 309, 454/28, 545/29, 454/18, 454/13, 454/4, 454/10, 454/20 Budowa sieci wodociągowej    

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Starostwo Powiatowe Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 13:03:08
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Ruciński Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 10:30:27
Artykuł był wyświetlony: 3177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu